Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2005

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1999 do roku 2005. Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1999200020012002200320042005
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR)mld. EUR30,70431,13632,19133,72535,33237,17439,614
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR)%01,43,44,84,85,26,6
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR)mld. EUR0,00022,00023,50026,00029,50034,00038,500
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR)mld. EUR0,00022,00022,40023,80025,70028,00030,900
Hrubý domáci produkt (MFSR)mld. EUR0,0000,0000,0000,00026,00027,40029,100
Ročná zmena HDP (MFSR)%0,00,00,00,04,55,56,0
Miera nezamestnanosti v SR (NBS)%19,217,918,617,515,613,111,4
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS)%14,28,46,53,49,35,93,7
Nezamestnanosť (ŠÚSR)%16,418,819,318,617,518,116,2
Inflácia (HICP) (ŠÚSR)%0,012,27,23,58,47,52,8
Priemerná mesačná nominálna mzda (MFSR)EUR0000349408450
Ročná miera inflácie (MFSR)%0,00,00,00,08,57,53,7

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1999 do roku 2005.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1999200020012002200320042005
Vývoz (fob) (ŠÚSR)mld. EUR14,06318,17420,29221,64326,66329,57332,864
Dovoz (fob) (ŠÚSR)mld. EUR15,56419,56023,70324,82827,47131,21835,320
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR)mld. EUR-1,502-1,387-3,411-3,185-0,809-1,645-2,456
Čisté priame investície (NBS)mld. EUR0,0000,0000,0000,0000,6001,2001,800

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1999 do roku 2005.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1999200020012002200320042005
Príjmy štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR7,1947,0856,8167,3157,7378,0488,587
Výdavky štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR7,6848,0038,2899,0299,59510,3819,712
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR-0,490-0,918-1,473-1,714-1,858-2,333-1,125
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR)% z HDP7,412,36,58,22,72,32,8
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR)mld. EUR0,0000,0000,0000,000-1,900-2,300-1,100
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR)% z HDP0,00,00,00,0-4,7-5,3-2,4
Hrubý verejný dlh (MFSR)mld. EUR0,0000,0000,0000,000-17,200-18,700-16,800
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR)% z HDP0,00,00,00,042,741,434,2
Hrubý zahraničný dlh (MFSR)mld. USD0,0000,0000,0000,000-18,100-23,800-26,200
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR)% z HDP0,00,00,00,050,050,957,9

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2005 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1999 do roku 2005 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 2005 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2005 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1999 do roku 2005 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2005 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2005 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 1999 do roku 2005 v miliardách euro.
Hrubý domáci produkt SR 2005 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 2005 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1999 do roku 2005 v percentách.
Nezamestnanosť SR 2005 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2005 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 1999 do roku 2005 v percentách.
Inflácia SR 2005 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2005 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 1999 do roku 2005 v eurách.
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2005 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2005 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 1999 do roku 2005 v miliardách euro.
Hrubý verejný dlh SR 2005 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubý zahraničný dlh SR 2005 (MFSR) (mld. USD)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 1999 do roku 2005 v miliardách amerických dolárov.
Hrubý zahraničný dlh SR 2005 (MFSR) (mld. USD)

Medziročná zmena HDP2005 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 1999 do roku 2005 v percentách.
Medziročná zmena HDP SR 2005 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia, Európska centrálna banka, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.


Pridaj komentár