(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2020

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2014 do roku 2020. Táto stránka bola aktualizovaná 12. marca 2019.

Niektoré hodnoty v tejto analýze slovenskej ekonomiky ešte nie sú štatisticky uzavreté a sú predikované (odhadované). Pri analýze sme vychádzali z predikcií a prognóz týchto inštitúcií: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hrubý domáci produkt HDP SR (ŠÚSR) mld. EUR 76,1 79,1 81,2 84,9 88,6 92,3 96
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 2,6 3,8 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 76,1 79,1 81,2 84,9 88,6 92,3 96
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 76,2 79,2 81,6 83,8 86 88,2 90,4
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 75,2 78,1 81,2 84,9 88,6 92,3 96
Ročná zmena HDP (MFSR) % 0 0 0 0 0 0 0
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 12,3 10,63 8,76 5,94 5,04 4,14 3,24
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 12,3 10,6 8,76 5,94 5,04 4,14 3,24
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % -0,1 -0,3 -0,5 1,4 2,5 3,6 4,7
Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) EUR 858 883 912 954 1013 1072 1131
Ročná miera inflácie (MFSR) % -0,1 -0,3 0 0,2 0,2 0,2 0,3

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2014 do roku 2020.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 64,72 67,68 70,03 74,76 79,49 84,22 88,95
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 60,02 64,36 66,39 71,71 77,03 82,35 87,67
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR 4,7 3,32 3,64 3,05 2,46 1,87 1,28
Priame zahraničné investície (NBS) mld. EUR 40,97 42,27 45,15 46,56 47,97 49,38 50,79

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2014 do roku 2020.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 26,05 28,47 30,68 33,45 34,43 37,22 40,01
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 28,05 30,41 32,24 34,53 35,18 37,22 39,26
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -2 -1,94 -1,56 -1,08 -0,75 0 0,75
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP -2,62 -2,45 -1,92 -1,27 -0,84 0 0,78125
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR -2 -1,94 -1,56 -1,08 -0,75 0 0,75
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP 2,62 2,45 1,92 1,27 0,84 0 -0,78
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR -40,8 -41,3 -44,94 -45,839 -46,738 -47,63 -48,535
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 53,54 52,14 55,07 54,70 54,34 54,00 53,68
Hrubá zahraničná zadĺženosť (BPM6) (NBS) mld. EUR -68,48 -67,4 -74,92 -94,19 -105,9 -117,61 -129,32
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 89,98 85,20 92,26 110,94 119,52 127,42 134,70

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2020 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2014 do roku 2020 v miliardách euro.

Vývoj zahraničného obchodu SR 2020 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2020 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2014 do roku 2020 v miliardách euro.

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2020 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2020 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2014 do roku 2020 v miliardách euro.

Hrubý domáci produkt SR 2020 (mld. EUR)

Medziročná zmena HDP SR 2020 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2014 do roku 2020 v percentách.

Medziročná zmena HDP SR 2020 (ŠÚSR) (%)

Nezamestnanosť SR 2020 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2014 do roku 2020 v percentách.

Nezamestnanosť SR 2020 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2020 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2014 do roku 2020 v percentách.

Inflácia SR 2020 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2020 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2014 do roku 2020 v eurách.

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2020 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2020 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2014 do roku 2020 v miliardách euro.

Hrubý verejný dlh SR 2020 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubá zahraničná zadĺženosť SR 2020 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2014 do roku 2020 v miliardách euro.

Hrubý zahraničný dlh SR 2020 (MFSR) (mld. EUR)

VÝPOČTY

  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2020 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2020 v bežných cenách.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2020 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
  • Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2020.
  • Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
  • Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2020.
  • Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2020 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2020 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2020 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2020.

ZDROJE

Uvedené údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

INTERNETOVÉ ZDROJE

http://datacube.statistics.sk/, http://www.rozpocet.sk, https://slovak.statistics.sk, https://www.nbs.sk/

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.2.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár