Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2020

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2014 do roku 2020. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Niektoré hodnoty v tejto analýze slovenskej ekonomiky ešte nie sú štatisticky uzavreté a sú predikované (odhadované). Pri analýze sme vychádzali z predikcií a prognóz týchto inštitúcií: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) mld. EUR 74,655 76,521 79,199 81,179 84,02 86,121 89,135
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 74,655 76,521 79,199 81,179 84,02 86,121 89,135
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 74,272 76,128 78,793 80,763 83,589 85,679 88,678
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 74,655 76,521 79,199 81,179 84,02 86,121 89,135
Ročná zmena HDP (MFSR) % 2,6 2,8 3,4 3,2 3,5 3,8 3,5
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 12,3 12 11,5 11 10,7 10,2 10
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % -0,1 1 0,7 0,5 0,9 1,2 1,4
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 12,3 12 11,5 11 10,7 10,2 10
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % -0,1 1 0,7 0,5 0,9 1,2 1,4
Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) EUR 837 853,7 870,8 888,2 906 924,1 942,6
Ročná miera inflácie (MFSR) % -0,1 1 0,7 0,5 0,9 1,2 1,4

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2014 do roku 2020.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 67,62 71,001 74,551 78,279 82,193 86,302 90,617
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 63,105 66,26 69,573 73,052 76,705 80,54 84,567
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR 4,515 4,741 4,978 5,227 5,488 5,762 6,051
Čisté priame investície (NBS) mld. USD 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5 0,8

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2014 do roku 2020.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 12,14 13,19 12,7 13,5 13,7 14,1 14,5
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 15,59 16,33 15,44 15,8 15,4 16 16,2
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -3,45 -3,14 -2,74 -2,3 -1,7 -1,9 -1,7
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 2,66 2,527 2,45 2,280 2,166 2,058 1,955
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 -2,7 -2,8
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP -2,66 -2,527 -2,4 -2,280 -2,166 -2,058 -1,955
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR -41,3 -43,158 -44,94 -45,839 -46,756 -47,691 -48,645
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 54,9 56,691 57,035 56,757 55,934 55,661 54,8559
Hrubý zahraničný dlh (MFSR) mld. USD -86,26 -89,279 -92,404 -95,638 -98,985 -102,45 -106,036
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 58,4 60,444 62,559 64,749 67,015 69,360 71,788

GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2020 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2014 do roku 2020 v miliardách euro.

Vývoj zahraničného obchodu SR 2020 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2020 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2014 do roku 2020 v miliardách euro.

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2020 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2020 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2014 do roku 2020 v miliardách euro.

Hrubý domáci produkt SR 2020 (mld. EUR)

Medziročná zmena HDP SR 2020 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2014 do roku 2020 v percentách.

Medziročná zmena HDP SR 2020 (ŠÚSR) (%)

Nezamestnanosť SR 2020 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2014 do roku 2020 v percentách.

Nezamestnanosť SR 2020 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2020 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2014 do roku 2020 v percentách.

Inflácia SR 2020 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2020 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2014 do roku 2020 v eurách.

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2020 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2020 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2014 do roku 2020 v miliardách euro.

Hrubý verejný dlh SR 2020 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubý zahraničný dlh SR 2020 (MFSR) (mld. USD)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2014 do roku 2020 v miliardách amerických dolárov.

Hrubý zahraničný dlh SR 2020 (MFSR) (mld. USD)

VÝPOČTY

  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2020 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2020 v bežných cenách.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2020 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
  • Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2020.
  • Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
  • Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2020.
  • Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2020 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2020 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2020 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2020.

ZDROJE

Uvedené údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.


Pridaj komentár