( Matej,  0)

4. decembra 1999 sa v Štrbe uskutoční valné zhromaždenie Stromu života (SŽ), ktoré potvrdí ďalšie smerovanie tejto enviromentálnej neziskovej organizácie s celoslovenským pôsobením. Strom života združuje deti a mládež s cieľom ich výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia a kultúrneho dedičstva.

Košickou odbočkou SŽ je Košický lektorský a inštruktorský klub (KLIK). Toto zoskupenie mladých ľudí z Košíc a okolia si dáva za cieľ zlepšiť kvalitu života spoločnosti, v ktorej žijeme, rozvíjať osobnosti, demokraciu a historické vedomie.

Počas víkendových a prázdninových akcií, projektov pre školy, školení a seminárov lektori využívajú netradičné interaktívne formy práce, najmä v teréne. Celoročné snaženie vyvrcholí letným enviromentálnym táborom, ktorý je pripravovaný na jún budúceho roka.

SME na Východe, 1999

Autor: Matej

Tento príspevok bol vytvorený 10.2.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Matej.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.