( Matej,  0)

Košice – V piatok odštartuje v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Košiciach medzinárodný projekt CARE 2000 (Case studies and reception weekend), ktorý organizuje košický lokálny výbor najväčšej svetovej študentskej neziskovej organizácie AIESEC. Zúčastní sa na ňom približne 40 poslucháčov ekonómie a obchodu zo Slovenska a 30 praktikantov z Portugalska, Kanady, USA, Austrálie, Nemecka, Ukrajiny, Poľska, Kene a ďalších krajín sveta.

„Študenti v úvodný deň absolvujú tréning na prezentačné zručnosti, ktorý sme pripravili s centrom pre rozvoj manažmentu – občianskym združením Prospekta a dostanú možnosť vyskúšať si v medzinárodnom tíme riešenie praktických problémov“, informoval nás Martin Derňar, prezident organizačného výboru projektu. Prípadové štúdie, ktoré zadala košická firma Adams&Co. sa budú týkať aktuálnych otázok našich malých a stredných podnikov v oblasti manažmentu, marketingu či riadeinia ľudských zdrojov.

V sobotu a nedeľu prebehne poznávací víkend určený zahraničným praktikantom. Bude jedinečnou príležitosťou prezentácie Slovenska a Košíc v medzinárodnom meradle. Našim študentom zase umožní spoznať cudziu kultúru, odlišný spôsob myslenia, zvyky a tradície. Sobotňajšej slávnostnej recepcie sa zúčastnia dekani niektorých košických ekonomických fakúlt a zástupcovia partnerských firiem, ktoré projekt podporili.

„Nášmu firemnému sektoru takto chceme sprostredkovať možnosť vo svoj prospech využiť zahraničné know-how a zručnosti, ale najmä získať kontakty na kvalitných a tvorivých stážistov z hociktorej z 84 krajín, kde naša organizácia pôsobí“, upresnil Martin Derňar.

Košický denník, 2000

Autor: Matej

Tento príspevok bol vytvorený 10.2.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Matej.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.