Charakteristika osobnosti podnikateľa

Charakteristika osobnosti podnikateľa

19.09.2022 - Vlastnosti osobnosti podnikateľa. Teórie a typológie osobnosti. Príčiny osobnostných rozdielov. C. G. Jung. Galén. Poznávacie funkcie.

Asertivita v práci manažéra

Asertivita v práci manažéra

30.10.2021 - Asertivita a jej význam. Techniky asertivity a rady, ako byť asertívny. Typy správania sa. Vaše a moje asertívne práva.

Zákonodárny proces na Slovensku

Zákonodárny proces na Slovensku

16.08.2019 - Národná rada Slovenskej republiky. Systém 3 čítaní. Poslanecké a parlamentné výbory. Právo veta prezidenta. Zákonodárny proces na Slovensku

Základy práva – prednášky

21.02.2019 - Základné pojmy v oblasti práva: sytémy práva, právne normy, štát, ústava, štátne symboly, formy vlády.

Dopravná a spojová sústava v SR

21.02.2019 - Charakteristika a popis organizácií a spoločností, ktoré pôsobia v dopravnej a spojovej sústave Slovenskej republiky.

Daňová reforma na Slovensku

21.02.2019 - Ciele a úlohy daňovej reformy na Slovensku. Paušálna daň a rovná daň. Slovenský daňový systém pred reformou a po daňovej reforme.

Plánovanie času a regulácia času

18.03.2015 - Plánovanie a regulácia času, regulácia práce, časový plán, Eisenhowerov prístup, dôležitosť a súrnosť práce, rady, ako správne plánovať čas