Potreby národného hospodárstva

Potreby národného hospodárstva

12.07.2023 - Hospodárstvo ako súbor aktivít. Potreby národného hospodárstva. Členenie a uspokojovanie potrieb. Hierarchia potrieb ľudí.

Manažér a komunikácia

Manažér a komunikácia

22.05.2021 - Komunikácia v organizácií. Obojstranná, ústna a neformálna komunikácia v organizácii.

Manažment a jeho prostredie

Manažment a jeho prostredie

22.12.2019 - Organizácia ako systém. Prostredie manažmentu. Interné (vnútorné) prostredie. Externé (vonkajšie) prostredie.

Trh pôdy, renta a rentové vzťahy

21.02.2019 - Charakteristika pôdy, pôda ako výrobný faktor, dopyt po pôde, pozemková renta, cena pôdy, zdanenie renty, štátne zásahy do poľnohospodárstva

Osobná zodpovednosť manažéra

21.02.2019 - Osobná zodpovednosť manažéra v spoločnosti. Výchova, etická kontrola a kódex, samoregulácia. Opatrenia na zabezpečenie navrhovaných riešení a ich prínos.

Manažérske rozhodovanie

21.02.2019 - Typy manažérskeho rozhodovania. Rozhodovanie v podmienkach neurčitosti, istoty a za rizika. Metódy analýzy rizika. Fázy rozhodovacieho procesu.

Manažér a zmena

21.02.2019 - Manažér a jeho práca. Zmena a manažér, Uskutočňovanie zmeny. Fázy uskutočnenia zmeny podľa Kurta Lewina. Rozmrazenie - zmena - zmrazenie.