(EuroEkonóm.sk,  1)

Test z matematiky na prijímacie skúšky na gymnázium. Toto je ukážkový prijímačkový test do prvého ročníka gymnázia pre školský rok 2019/2020. Na test máte 45 minút. Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Úloha 1.

Zjednodušte výraz a určte podmienky, kedy má výraz zmysel:

Úloha 2.

Riešte rovnicu a urobte skúšku správnosti:

Úloha 3.

Štyria chlapci si rozdelili 100 guliek. Druhý dostal o 20 % viac ako prvý, tretí o 20 guliek viac ako prvý a štvrtý dostal 0,8-krát viac guliek ako prvý. Koľko guliek dostal každý chlapec?

Úloha 4.

Stĺp na lepenie plagátov má tvar trojbokého hranola, ktorého podstava je pravouhlý rovnoramenný trojuholník. Jeho odvesny majú dĺžku 1,2 m. Výška stĺpa je 1,8 m. Koľko m2 tvorí plocha, na ktorú môžeme lepiť plagáty?

Úloha 5.

Zostrojte trojuholník ABC, ak je dané: a = 6 cm, tb = 5 cm, tc = 6 cm.

Úloha 6.

V akváriu tvaru kvádra s rozmermi dna 30 cm a 40 cm je 42 litrov vody. Vypočítajte obsah plôch, ktoré sú vo vode.

Úloha 7.

Nájdite všetky čísla t, ktoré vyhovujú nasledujúcej podmienke: (t + 2) . (t + 2) = 0

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2020/2021

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2020/2021:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2020, 2019, 2018

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.


Komentáre

  1. Anonym

    Ten 4. Príklad ako vychádza 7,3747, ak stále pri výpočte ostáva 1,44+7,3747?

Pridaj komentár