(EuroEkonóm.sk,  0)

Test z matematiky na prijímacie skúšky na obchodnú akadémiu. Toto je ukážkový prijímačkový test do prvého ročníka obchodnej akadémie OA pre školský rok 2019/2020. Na test máte 45 minút. Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Úloha 1.

Z 36 žiakov triedy je 16 žiakov vyznamenaných, 19 žiakov prospelo, 1 neprospel. Určte percento vyznamenaných, prospievajúcich a neprospievajúcich žiakov.

Úloha 2.

Riešte nerovnicu v množine prirodzených čísel: x – 2 > 3 (2x – 19)

Úloha 3.

Zostrojte trojuholník ABC, ak |BC|= 10 cm, vc = 5,5 cm a uhol beta = 60°.

Úloha 4.

Z kovovej tyče zhotovili tri súčiastky. Na prvú súčiastku spotrebovali polovicu tyče, na druhú dve tretiny zvyšku, tretia súčiastka mala hmotnosť tri kilogramy. Akú hmotnosť mala celá tyč?

Úloha 5.

Kocka má hranu dlhú 3 cm a je natretá na červeno. Rozrežeme ju na menšie kocky s hranou 1 cm. Koľko percent z celkového počtu malých kociek budú tvoriť kocky, ktorých jedna stena bude červená?

Úloha 6.

Nádoba s vodou váži 220 kg. Keď z nej odlejeme 75 percent vody, bude mať hmotnosť 70 kg. Koľko váži nádoba?

Úloha 7.

Vodná nádrž sa naplní dvoma pumpami za 48 minút. Ako dlho by trvalo naplnenie nádrže, keby pracovalo 5 rovnakých púmp? Rieš úvahou a výsledok vyjadri v minútach a sekundách.

Úloha 8.

Na olemovanie koberca v tvare štvorca potrebujeme 20 m lemovky. Koľko eur zaplatíme za lemovku na celý koberec, ak 1 m lemovky stojí 3,2 eura?

Úloha 9.

Dané sú dve rovnobežné priamky a , b vzdialené 4 cm a priamka c, ktorá je s nimi rôznobežná. Zostroj všetky kružnice, ktoré sa dotýkajú všetkých troch priamok.

Úloha 10.

Na dvore boli sliepky a zajace. Spolu mali 22 hláv a 54 nôh. Koľko bolo sliepok a zajacov? Koľko percent chovu tvoria sliepky?

Úloha 11.

Daná je kružnica k (S, 3 cm) a priamka p tak, že jej vzdialenosť od stredu S je 4 cm. Zostrojte všetky kružnice s polomerom r = 2 cm tak, aby sa dotýkali kružnice k a priamky p.

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2020/2021

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2020/2021:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2020, 2019, 2018

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.


Pridaj komentár