( EuroEkonóm.sk,  1)

Prijímačky zo slovenčiny a literatúry na SŠ

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na OŠG. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie nájdete na konci stránky.

Zadanie testu

Po prečítaní textu vyrieš úlohy.

Na strmej stráni sa páslo veľké stádo oviec. Zrazu na oblohe zakrúžil obrovský orol, zniesol sa nad stádo a uchytil si z neho malého barančeka. Havran, čo sedel obďaleč, tiež dostal chuť na baraninu, hoci silou sa orlovi nemohol merať. Orol si odniesol malé baranča, ale havran len s úľubou hľadel na statného barana a predstavoval si chutné sústo. Lenže baran nie je kus syra. Je ťažký a má hustú srsť, čo ho chráni pred nepriazňou počasia. Havran natešený na chutné mäsko zaútočil na barana. Ten bol priťažký, vzlietnuť s ním nedokázal. Keď pochopil havran svoj omyl, chcel sa dať na ústup, ale pazúry sa mu zamotali do baranej srsti, a tak zostal pripútaný ku svojej koristi a sám sa stal korisťou.

1. Ktorá výpoveď je pointou textu?

 • a) Orol a havran žijú v prírode v symbióze, ku koristi sú obaja nemilosrdní.
 • b) Orol je múdrejší ako havran, preto slúži pre nás ako príklad.
 • c) Ľudia by nemali byť lakomí, treba sa uspokojiť so všetkým.
 • d) Konaj vždy primerane svojim schopnostiam.

2. Pomenuj literárny žáner tohto textu.

3. Podčiarkni prisudzovací sklad vo vete: Na strmej stráni sa páslo veľké stádo oviec.

4. V ktorom spojení sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení?

 • a) o baranej srsti
 • b) chutné sústa
 • c) nepriazňou počasia
 • d) chutné mäská

5. Vyber možnosť, v ktorej je bezchybne utvorené množné číslo.

 • a) na strmej stráni – na strmích stráňach
 • b) veľké stádo – veľké stáda
 • c) z malého barančeka – z malých barančekou
 • d) s kusom syra – s kusami syra

6. Od zámena utvor nové slová podľa pokynov.

 • ho (6. veta v texte) – L singuláru
 • D plurálu

7. Doplň písmená, podčiarkni správny tvar slova alebo slovného spojenia.

 • Stredom jedinečného skanzenu preteká Studený potok / studený potok / Studený Potok, na brehoch ktorého je postavená dedina predstavujúca súbor ľudových stavieb z oravských / z Oravskích / z Oravských regiónov.
 • Návštevník tu nájde ob _ tné a hospodárske stavby (domy, komor _ , senníky / senníki a pod.) a náboženské stavby (drevený / drevenný kostol, c _ ntorín, zvonice).
 • Medzi zaujímavé objekt _ patrí Dolnooravský r _ nok so / zo zemianskou kúriou z Vyšného / z vyšného Kubína, v ktorej bola umiestnená súkromná latinská / Latinská škola.
 • V tejto škole sa po latinsky / latinsky učil aj P. O. Hviezdoslav.
 • K atrakt _ vnym expozíciám / expozíciam patrí mangeľ z Veličnej, ktorý pracoval pomocou konskej s _ ly.
 • Mangeľ, ktorého spodnú a vrchnú časť oddeľoval valec s nav _ nutým plátnom, sa uvádzal do poh _ bu reťazami / reťazmi.
 • Na Hornooravskej ulici / Na Hornooravskej Ulici, ktorá reprezentuje ulicové os _ dlenie pri potoku, stojí t _ pický dom goralskej / Goralskej architektúry, ktorého vchod zdobí / zdobý portál vyb _ tý drevenými kolíkmi / kolíkami s náboženským s _ mbolom.
 • Zo Štefanova je plátennícka / plátenícka kúria, v ktorej sa na prelome 18. a 19. storočia v _ produkovali tri milióny / trimilióny metrov plátna.
 • Unikátnou pamiatkou je kostol / Kostol svätej / Svätej Alžbety zo Zábreže s kvetinovými ornamentmi / ornamentami na neskorogotickom / neskoro gotickom strope.

8. Podčiarkni spisovné slovo.

 1. na každý pád – v každom prípade
 2. natlačiť – namačkať
 3. náväzný – nadväzný
 4. príde pre teba – príde po teba
 5. náhradka – nahrážka
 6. úplný – naprostý
 7. nebezpečenstvo – nebezpečie
 8. nadstavec – nástavec
 9. nechápem chémii – nechápem chémiu
 10. nejde to – nedá sa to

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.5.2019 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Komentáre

 1. Da Homie

  riešenie?

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.