( EuroEkonóm.sk,  2)

Prijímacie skúšky na strednú školu

Test z matematiky na prijímacie skúšky na športové gymnázium. Toto je ukážkový prijímačkový test do prvého ročníka športového gymnázia. Na test máte 45 minút. Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Úloha 1.

Vypočítajte: (1 368 + 624) : (72 – 68)

Úloha 2.

Narysujte v centimetrovej štvorcovej sieti štvorec ABCD, ktorého obvod je 12 cm, a vypočítaj obsah štvorca ABCD.

Úloha 3.

Zapíšte všetky prirodzené čísla, ktoré sa nachádzajú medzi číslami 4 097 a 4 102.

Úloha 4.

Narysujte v centimetrovej štvorcovej sieti obdĺžnik EFGH, ktorý má jednu stranu dvakrát dlhšiu ako druhú a obvod 12 cm. Vypočítaj obsah obdĺžnika.

Úloha 5.

V triede je 26 detí. Dievčat je o 10 viac ako chlapcov. Vypočítajte, koľko je v triede chlapcov.

Úloha 6.

Číslo 405 je súčtom piatich po sebe idúcich čísel. Nájdite a napíšte týchto päť čísel.

Úloha 7.

Označte všetky čísla, ktoré sú násobkom čísla 3 a zároveň čísla 2: 1 5 6 10 12 15 24 32

Úloha 8.

Daná je nerovnica: 227 > 8x + 50. Určite 3 čísla, ktoré sú riešením tejto nerovnice.

Úloha 9.

Koľko balíčkov cukríkov po 100 gramov urobíme z 15 kg cukríkov?

Úloha 10.

Koľkými krokmi prejde Oliver 1 km, ak robí kroky 50 cm dlhé?

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 18.2.2019 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Ekonomická poradňa

  1. Jozef Č.

    Aké typy úloh sú zahrnuté v teste z matematiky na prijímacie skúšky na športové gymnázium?

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.