( EuroEkonóm.sk,  0)

Test z matematiky na prijímacie skúšky na športové gymnázium. Toto je ukážkový prijímačkový test do prvého ročníka športového gymnázia pre školský rok 2019/2020. Na test máte 45 minút. Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Úloha 1.

Vypočítajte: (1 368 + 624) : (72 – 68)

Úloha 2.

Narysujte v centimetrovej štvorcovej sieti štvorec ABCD, ktorého obvod je 12 cm, a vypočítaj obsah štvorca ABCD.

Úloha 3.

Zapíšte všetky prirodzené čísla, ktoré sa nachádzajú medzi číslami 4 097 a 4 102.

Úloha 4.

Narysujte v centimetrovej štvorcovej sieti obdĺžnik EFGH, ktorý má jednu stranu dvakrát dlhšiu ako druhú a obvod 12 cm. Vypočítaj obsah obdĺžnika.

Úloha 5.

V triede je 26 detí. Dievčat je o 10 viac ako chlapcov. Vypočítajte, koľko je v triede chlapcov.

Úloha 6.

Číslo 405 je súčtom piatich po sebe idúcich čísel. Nájdite a napíšte týchto päť čísel.

Úloha 7.

Označte všetky čísla, ktoré sú násobkom čísla 3 a zároveň čísla 2: 1 5 6 10 12 15 24 32

Úloha 8.

Daná je nerovnica: 227 > 8x + 50. Určite 3 čísla, ktoré sú riešením tejto nerovnice.

Úloha 9.

Koľko balíčkov cukríkov po 100 gramov urobíme z 15 kg cukríkov?

Úloha 10.

Koľkými krokmi prejde Oliver 1 km, ak robí kroky 50 cm dlhé?

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2023/2024

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2023/2024:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2024, 2023, 2022

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 18.2.2019 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.