( EuroEkonóm.sk,  5)

Prijímacie skúšky na strednú školu

Prijímačky na SOU stredné odborné učilištia a stredné odborné školy zo slovenského jazyka. Pozrite si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Diktát

Každý mesiac má svoje pôvaby. S príchodom jari sa prebúdza život na zemi. Rastliny sa obliekajú do nových šiat. Vidno mnoho lúčov zubatého slnka. Prvé lastovičky zaštebotali v povetrí. Zvieratá sa sťahujú do nových obydlí. Pyšne sa vypínajú komíny s bocianími hniezdami. Stromy, kríky a prvé kvety voňajú po kraji. Za starou vŕbou počuť hlas sluky. Mnoho vysokých topoľov a smrekov skrýva vtáčí spev. Šikovní chlapci krútia píšťalky. Domčeky čupia pri brehoch rieky ako hríbiky. Z diaľky uháňa rušeň. Veľkou rýchlosťou letí s vetrom opreteky.

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Urč vetné členy vo vete a vypíš ich slovom:
  Návštevník nahlas hovoril hlbokým hlasom.
  Návštevník ………………………………….
  nahlas ………………………………………….
  hovoril …………………………………………
  hlbokým ………………………………………
  hlasom …………………………………………
 2. Urč slovné druhy vo vete a vypíš ich slovom:
  Vystupoval odtiaľ tenučký pásik dymu.
  Vystupoval …………………………………..
  odtiaľ ……………………………………………
  tenučký ………………………………………..
  pásik …………………………………………….
  dymu ……………………………………………
 3. Oprav pravopisné chyby tam, kde sa nachádzajú:
  a) bez obnovi
  b) lietajú osi
  c) vozi zaviazli až po osi
  d) okolo budovi
  e) ribi v mori
 4. Doplň predložky s / so, z / zo:
  __ kuchyne
  __ ostrým nožom
  __ mnou
  __ stromu
 5. Napíš, akými spôsobmi sú utvorené slová:
  a) lomidrevo –
  b) prízemný –
 6. Utvor rozkazovací spôsob v druhej osobe singuláru od slovies:
  a) chváliť –
  b) ukryť –
  c) šiť –
  d) byť –
 7. Napíš k slovám slová opačného významu:
  a) smiech –
  b) smútok –
  c) múdrosť –
 8. Označ, kde sa slová spodobujú:
  a) voda, čistý, zem
  b) rybka, včera, dub
  c) niekedy, písať, byť
 9. Utvor nepriamu reč:
  Spolužiak povedal: „Nie som pripravený na vyučovanie.“
 10. Vyber predstaviteľov štúrovskej generácie:
  a) Vincent Šikula
  b) Andrej Sládkovič
  c) Rudolf Jašík
  d) Janko Kráľ
  e) Anton Bernolák
  f) Samo Chalupka

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.4.2015 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Ekonomická poradňa

 1. Vyktor

  Slovenský jazyk a literatúra
  Ukážka 1

  Základn_m znakom každého národa je jazyk. Na Slovensku však bola ťažká s_tuácia. Slovensk_ evanjelici používali b_blickú _eštinu nielen ako bohoslužobný jazyk ale aj ako literárny. Katol_ci používali na bohoslužby _atinčinu ale kázne prednášali v _lovensk_ch nárečiach. Aby sa všetci _lováci zjednotili aspoň v jazyku A. Bernolák sa podujal so svojimi spolupracovníkmi uzákoniť spisovnú _lovenčinu. Za jej základ zobral jazyk _rnavských vzdelancov, pôsobiacich na _rnavskej jezuitskej univerzite.

  Úlohy:
  1. Doplň chýbajúce písmená a čiarky.
  2. Z vyznačenej jednoduchej vety utvor podraďovacie súvetie.
  3. Urči vedľajšiu vetu vo vyznačenom súvetí.

  Výsledok:
  1. Základným znakom každého národa je jazyk. Na Slovensku však bola ťažká situácia. Slovenskí evanjelici používali biblickú češtinu nielen ako bohoslužobný jazyk, ale aj ako literárny. Katolíci používali na bohoslužby latinčinu, ale kázne prednášali v slovenských nárečiach. Aby sa všetci Slováci zjednotili aspoň v jazyku, A. Bernolák sa podujal so svojimi spolupracovníkmi uzákoniť spisovnú slovenčinu. Za jej základ zobral jazyk trnavských vzdelancov, pôsobiacich na trnavskej jezuitskej univerzite.
  2. Za jej základ zobral jazyk trnavských vzdelancov, ktorí pôsobili na trnavskej jezuitskej univerzite.
  3. Vedľajšia veta príslovkového určenia príčiny.

  Ukážka 2

  STRÁŽMAJSTER: Každý začiatok je ťažký a s vojnou je to tiež tak. Ale keď sa už rozhýbe, tak potom sa drží, ľudia sa boja mieru ako hráči konca hry, lebo musia vyplatiť, čo prehrali. No spočiatku sa boja vojny. Ako každej novoty.
  VERBOVNÍK: Pozri, tam ide voz. Dve ženské a dvaja mládenci. Zadrž starú, strážmajster. Ak z toho zasa nič nebude, v tejto aprílovej pľušti viac nevystávam, to buď istý. (Priterigá sa voz s plachtou ťahaný dvoma mládencami. Na ňom sedí Matka Guráž a jej nemá dcéra Katrin.)
  MATKA GURÁŽ: Dobré ráno, pán strážmajster.
  STRÁŽMAJSTER: Dobré ráno, ľudkovia. Čo ste zač? (Postaví sa im do cesty.)
  MATKA GURÁŽ: Obchodníci. (Spieva.) Bertold Brecht: Matka Guráž, úryvok

  Úlohy:
  1. Aký literárny druh je ukážka?
  2. Čoho všetkého a prečo sa podľa ukážky ľudia boja?
  3. Kto je zapriahnutý do voza?
  4. Čo chcel verbovník od ľudí, ktorých zastavil?
  5. Podľa ukážky vysvetli slovo v pľušti.

  Výsledok:
  1. Dráma
  2. Vojny. Na začiatku preto, lebo každý začiatok je ťažký. Lebo ľudia sa boja novoty. Počas vojny sa ľudia boja aj mieru, lebo ak prehrajú, musia vyplatiť, čo prehrali (tak, ako v hre).
  3. Dvaja mládenci.
  4. Zverbovať chlapcov na vojnu.
  5. V pľušti – v nepohode (v zlom počasí), v daždi.

 2. Anonym

  davajte tam aj odpovede

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.