( EuroEkonóm.sk,  6)

Prijímačky zo slovenčiny a literatúry na SŠ

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na gymnázium. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu a správne odpovede nájdete na konci tejto stránky.

Zadanie testu

Ukážka

Do tých čias som vybadal, že obdobia dažďov a sucha sa pravidelne striedajú, a naučil som sa ich rozlišovať, aby som sa mohol zásobovať podľa nich. Ale prv než som nadobudol tieto skúsenosti, musel som ich draho zaplatiť. Porozprávam o nich, najmä o jednej, ktorá ma stála najviac. Spomenul som už, že som zachránil trochu jačmenných a ryžových zŕn; veľmi som sa prekvapil, keď začali vyrastať, ako som sa nazdával, samy od seba. Myslím, že som mal asi tridsať ryžových stebiel a asi dvadsať jačmenných. Po dažďoch som si povedal, že je vhodný čas, aby som zrno z nich zasial. Slnko sa vzďaľovalo na juh. Dreveným rýľom som pokopal, ako sa mi dalo, kúsok zeme, rozdelil ho na dve časti a obilie som zasial. Pri sejbe mi náhodou zišlo na um, že nevysejem všetko, lebo som nevedel, či je na sejbu vhodný čas. Vysial som asi dve tretiny zrna, a tak za hrsť som si z každého nechal.

1. A Ak je témou literárneho diela boj jednotlivca (alebo malej skupiny) za záchranu života na opustenom mieste, hovoríme o:

 • A. dobrodružnej novele
 • B. westerne
 • C. robinsonáde
 • D. dobrodružnom románe

1. B Do akého literárneho druhu patrí tebou zvolený útvar?

2. Vyber z radu literárne dielo autora:

 • A. J. Blažková: Robinson Crusoe, Môj skvelý brat Robinzon, Mať takého brata
 • B. M. Kukučín: Maroško, Mladé letá, Moje povinnosti
 • C. M. Rúfus: Náušnica v uchu, Laktibrada, Bosá láska
 • D. S. Chalupka: Marína, Smrť Jánošíkova, Mor ho!

3. Ukážka sa končí vetou: Vysial som asi dve tretiny zrna, a tak za hrsť som si z každého nechal. Hrdina tak urobil preto, lebo:

 • A. Bol skúpy a nechcel sa všetkého zrna vzdať.
 • B. Predpokladal, že prídu suché mesiace a zrno nevzíde.
 • C. Predpokladal, že príde obdobie dažďov a zrno potom vyrastie.
 • D. Myslel si, že zrno vyrastie aj bez zasiatia.

4. Urč podčiarknutý jazykový umelecký prostriedok vo vete: Slnko sa vzďaľovalo na juh.

 • A. prirovnanie
 • B. personifikácia
 • C. metonymia
 • D. metafora

5. K uvedeným príkladom napíš básnické prostriedky:

 • A. keď v notách zvučných ako hrkálky …..
 • B. čítam Kukučína …..
 • C. okrídlené električky …..
 • D. rúčka rozmilá …..

6. Spôsob rozprávania, ak sa hlavná postava stotožňuje s osobou rozprávača príbehu, voláme:

 • A. on – rozprávanie
 • B. ty – rozprávanie
 • C. ja – rozprávanie
 • D. oni – rozprávanie

7. A Urč a označ slohový postup ukážky:

 • A. opisný slohový postup …..
 • B. výkladový slohový postup …..
 • C. rozprávací slohový postup …..
 • D. informačný slohový postup …..

7. B K zostávajúcim sloh. postupom priraď nasledovné slohové útvary: opis pracovného postupu, výťah, úvaha, pozvánka, charakteristika, výklad, oznámenie, správa, žiadosť

8. „Mama na mňa kričala, prečo sa usilovnejšie neučím, že neurobím prijímacie pohovory a neprijmú ma.“ Podčiarknutú časť vety použi ako uvádzaciu vetu a umiestni ju:

 • A. pred priamu reč
 • B. doprostred priamej reči
 • C. za priamu reč

9. Označ synonymá k slovu vybadať:

 • A. ohmatať
 • B. všimnúť si
 • C. spozorovať
 • D. vidieť

10. A Frazeologický zvrat má dve tváre znamená:

 • A. je pyšný
 • B. je pokrytecký
 • C. je tajomný
 • D. je nevýrazný

10. B V ktorom štýle sa nepoužívajú frazeologizmy?

 • A. umeleckom
 • B. hovorovom
 • C. administratívnom
 • D. odbornom

11. Priraď k vetám správnu odpoveď:

 • A. Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič o svojom vlastnom. je: a) príslovie b) porekadlo c) pranostika d) aforizmus
 • B. Kto druhému jamu kope, sám do nej padá. je: a) porekadlo b) príslovie c) aforizmus d) pranostika

12. Z textu ukážky na začiatku testu vypíš po jednom príklade na vety v tomto poradí:

 • A. zložené podraďovacie súvetie (stačí začiatok vety)
 • B. jednoduchá veta dvojčlenná úplná
 • C. jednoduché podraďovacie súvetie s viacnásobným vetným členom

13. A Veta „Po čase ma veľmi potešilo.“ je:

 • A. jednočlenná slovesná
 • B. jednočlenná menná
 • C. dvojčlenná neúplná
 • D. dvojčlenná úplná rozvitá

13. B Podčiarkni jadro vety a pomenuj ho.

13. C Vo vete vyhľadaj a pomenuj neohybné slovné druhy.

13. D Ktoré neohybné slovné druhy vo vete chýbajú?

14. „Vybadal som, že obdobia dažďov a obdobia sucha sa pravidelne striedajú. Zachránil som trochu jačmenných a trochu ryžových zŕn. Po dažďoch som si povedal, že je vhodný čas.“ Vo vetách vyhľadaj:

 • A. príslovkové určenia a urč ich druh
 • B. prívlastky a rozdeľ ich na zhodné a nezhodné

15. Porovnaj písanie dvoch prídavných mien jačmenný, drevený a zdôvodni,

A) prečo sa v jednom píšu 2 n a v druhom 1 n

A. jačmenný –

B. drevený –

B) Rozhodni, aké sú to príd. mená:

A. akostné

B. vzťahové

16. Ktoré z tvrdení o slove jeden vo vetách je pravdivé:

Porozprávam o nich, najmä o jednej (skúsenosti), ktorá ma stála najviac.

Jednej tmavej noci vysadol na koňa a odcválal preč.

 • A. V obidvoch vetách je slovo jeden číslovkou.
 • B. V obidvoch vetách je slovo jeden zámenom.
 • C. V prvej vete je jeden číslovka a v druhej neurčité zámeno.
 • D. V obidvoch vetách slovo jeden nahrádza prídavné meno.

17. Číslovky napíš slovom: (1) dievčatá, (1.) žiaci, v (40.) rokoch, v (50) rokoch, (7) nepostupujú

18. V zvýraznenom slove poslednej vety ukážky urč: Vysial som….

 • slovný druh, gram. kat. (4)
 • podmieň. sp. min. č.:
 • rozkaz. sp. v sg. i pl.

19. Vo vetách podčiarkni častice:

 • A. On je totiž víťaz.
 • B. Aspoň ti to mal vysvetliť.
 • C. A mňa nepozveš?
 • D. Len aby prišiel!

20. Vo vete „Do tých čias vybadal, že obdobia dažďov a sucha sa pravidelne striedajú.“ rozdeľ slová na slabiky (urob tak zvislou čiarou).

21. V slove „zachránil“ sa nachádzajú:

 • A. 2 znelé nepárové spoluhlásky
 • B. 3 znelé nepárové spoluhlásky
 • C. 1 znelá nepárová spoluhláska
 • D. ani 1 znelá nepárová spoluhláska

22. Z uvedených údajov zoštylizuj správu do škol. časopisu: 20. apríl 2006, 15 prihlásených žiakov, školské kolo, súťaž v prednese poézie a prózy, o 14.30 hod., aula školy, najlepšie recitácie, odmena – diplomy.

23. Oprav pravopisné chyby a doplň čiarky:

Iste poznáte rozprávku Hansa Christiana Andersena malá morská panna a viete že tento Dánsky spisovateľ a rozprávkár svetového mena žil v predminulom storočí v hlavnom meste Dánska. Bronzová socha jeho malej morskej panny na nábreží sa stala pútavím simbolom kodane. Zasnené dievča ktoré má nohi zakončené plutvamy sedí na žulovom balvane nad morom a sníva o peknom princovi, žijúcom v kráľovstve ludí ktorý vedia chodiť po súši ale hinú v ríši morskích hlbín. Stovky turistov s celého sveta sa dene náhlia k soche. Jej útla postava im pomáha vrátiť sa v spomienkach do deckých čias keď čítali Andersenove rozprávky a smútili nad osudom morskej panny.

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.4.2019 a aktualizovaný 5.2.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Komentáre

 1. Hotentot

  ammm kedy sa tu daju tie vysledky lebo nemam tusenie ze ci to mam spravne

 2. m

  prepáčte ale zajtra sú príjmačky a nie sú tu odpovede na otázky…som veľmi z vás sklamaný, lebo na riešenie čakám už skoro týždeň…

 3. tvoj tatko

  diky moc že od 2017 nemáte čas

 4. izzyygreenn

  aj tak mam najvacsie cecky

 5. Ludvik

  tento test je naprd

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.