( EuroEkonóm.sk,  8)

Test z matematiky na prijímacie skúšky na stredné odborné učilište. Toto je ukážkový prijímačkový test do prvého ročníka stredného odborného učilišťa SOU pre školský rok 2019/2020. Na test máte 45 minút. Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Úloha 1.

O koľko je 2 . 2 . 2 . 2 . 2 viac než 3 . 3 . 3?

Úloha 2.

Kocka má hranu dlhú 3 cm a je natretá na červeno. Rozrežeme ju na menšie kocky s hranou 1 cm. Koľkokrát menej je kociek, ktoré majú natretú jednu stenu na červeno ako kociek s tromi červenými stenami?

Úloha 3.

Vypočítajte: (345 . 87) — (1 284 : 6)

Úloha 4.

Eva behá denne 20 minút. Koľko minút musí behať v nedeľu, ak za týždeň chce nabehať 2 hodiny?

Úloha 5.

Ktoré číslo nasleduje v rade čísel 1 -> 2 -> 4 -> 7 -> 11 -> 16 -> X ?

Úloha 6.

Pani učiteľka priniesla do triedy 30 bielych, 40 modrých a 50 červených kociek. Každému žiakovi sa ušli 4 kocky. Koľko žiakov bolo v triede?

Úloha 7.

Každý zo 4 bratov má jednu sestru. Koľko súrodencov je v rodine?

Úloha 8.

Označte všetky čísla, ktoré sú násobkom čísla 3 alebo čísla 2: 1, 5, 6, 10, 12, 15, 24, 32

Úloha 9.

Noviny majú 18 strán, všetky sú očíslované. Koľkokrát sa použila číslica 1?

Úloha 10.

Záhrada je dlhá 36 m a široká 16 m, vráta sú široké 4 m. Koľko metrov pletiva treba na jej oplotenie?

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2023/2024

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2023/2024:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2024, 2023, 2022

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 18.2.2019 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Komentáre

 1. Andrej

  Len chyba je v úlohe 9

  1. david

   nie nie je tam chyba

   1. simona

    aha , tak naozaj nie je

  2. simona

   ano je tam chyba

 2. Taamus

  nie je tam chyba
  1 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  to je 11 jednotiek
  rátajú sa obidve jednotky v jedenástke

  ….chápeš 😀

 3. king

  v 8 úlohe je chyba lebo 10 nie je násobok 3

  1. 001

   Ale je to násobok dva. čítaj z porozumením.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.