( EuroEkonóm.sk,  3)

Prijímačky zo slovenčiny a literatúry na SŠ

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na obchodnú akadémiu OA. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu a správne odpovede nájdete na konci tejto stránky.

Zadanie testu

Ako ovládame cudzie jazyky

Výsledky prieskumu ovládania cudzích jazykov vyvolali v Európskej únii veľký rozruch. Čísla boli alarmujúce. Štúdia ukázala, že iba polovica obyvateľov eurozóny ovláda jeden cudzí jazyk.
Najlepšie sa dohovoria obyvatelia Luxemburska. Skoro všetci obyvatelia krajiny sú minimálne bilingválni. Aj v škandinávskych a pobaltských krajinách ovláda aktívne dva jazyky okolo 90 percent obyvateľov. Vo Veľkej Británii, Portugalsku a Španielsku ovláda jeden cudzí jazyk približne 36 percent obyvateľov. Ukázalo sa, že angličtinu používa ako druhý jazyk až jedna tretina obyvateľov Európskej únie. Hneď za ňou nasleduje nemčina, ktorá len o chlp predbehla francúzštinu. (Zdroj: Pravda, upravené)

1. Aký slohový postup prevláda v ukážke?

 • A) informačný,
 • B) opisný,
 • C) rozprávací,
 • D) výkladový.

2. Ktoré z uvedených slovných spojení má rovnaký význam ako zvýraznené slovné spojenie v uvedenej vete z ukážky?

Výsledky prieskumu ovládania cudzích jazykov vyvolali v Európskej únii veľký rozruch.

 • A) nezáujem
 • B) riešenie situácie
 • C) nadšenie
 • D) znepokojenie

3. Ktorý z jazykových štýlov dominuje v ukážke?

 • A) publicistický
 • B) administratívny
 • C) náučný
 • D) hovorový

4. Takmer všetci obyvatelia Luxemburska sú bilingválni. Z uvedeného tvrdenia vyplýva, že

 • A) takmer všetci obyvatelia Luxemburska ovládajúaktívne dva jazyky.
 • B) takmer všetci obyvatelia Luxemburska ovládajú materinský jazyk.
 • C) takmer všetci obyvatelia Luxemburska ovládajú aktívne tri jazyky.
 • D) takmer všetci obyvatelia Luxemburska neovládajú cudzí jazyk.

5. Ktoré z uvedených slovných spojení má rovnaký význam ako zvýraznené slovné spojenie v nasledujúcej vete?

Hneď za ňou nasleduje nemčina, ktorálen o chlp predbehla francúzštinu.

 • A) o trochu menej
 • B) o dosť viac
 • C) o trochu viac
 • D) o dosť menej

6. Výraz predbehnúť o chlp z predchádzajúcej vety je:

 • A) združené pomenovanie
 • B) ustálené slovné spojenie – frazeologizmus
 • C) metafora
 • D) metonymia

7. V ktorom z uvedených jazykovedných slovníkov by ste našli vysvetlený význam slova štúdia?

 • A) Pravidlá slovenskej výslovnosti
 • B) Krátky slovník slovenského jazyka
 • C) Malý frazeologický slovník
 • D) Pravidlá slovenského pravopisu

8. V ktorej z viet je použitá priraďovacia spojka?

 • A) Túžili sme, aby ste u nás zostali dlhšie.
 • B) Deti síce stáli pri dverách, ale mali nevhodné oblečenie.
 • C) Vôbec neviem, ako si to všetko zvládol sám.
 • D) Spievaš si, akoby si sršal veselosťou.

9. V ktorej z možností sú všetky tri slová dobrodinec, dielňa, cesto v správnych tvaroch?

 • A) k dobrodincovi, o dielňach, k ceste
 • B) od dobrodinca, z dielní, od ciest
 • C) pri dobrodincoch, bez dielni, v cestách
 • D) dobrodincovia, s dielňou, pred cestom

10. V ktorej z viet je nesprávne použitá predložka?

 • A) Je o päť minút desaťa vás nikde!
 • B) Týmto rastlinám sa neodporúča teplota nad 20 stupňov.
 • C) Čakánás tvrdápríprava na skúšku.
 • D) Do neďalekej studne sme chodili pre vodu.

11. Ktorá z viet obsahuje príslovku?

 • A) Všetko mi vypadlo z pamäti.
 • B) V strede námestia stála fontána.
 • C) Z večera nebolo nič.
 • D) Pred skokom do vody sa zhlboka nadýchni!

12. Ktoré z oslovení je gramaticky správne?

 • A) Pán riaditeľ, bol by ste tak dobrý…
 • B) Pán riaditeľ, boli by ste taký dobrý…
 • C) Pán riaditeľ, boli by ste tak dobrý…
 • D) Pán riaditeľ, bol by ste takýdobrý…

13. Ktorá z uvedených viet je dvojčlenná?

 • A) Dýcha sa mi dobre.
 • B) Spod dverí zaprašťalo.
 • C) Pomaly kráčal smerom k nám.
 • D) V očiach sa mu zaiskrilo.

14. Doplň písmená na vynechané miesta.

Rozlišuj veľké a malé písmená, mäkčene, dĺžne a bodky. T_ , ktor_ si myslia, že sú najmúdrejší na svete, ob_čajne vedia veľmi málo. _ chuťou jedol stark_ne koláče, ktoré boli pos_pané makom a kr_štá_ovým cukrom. Martin Kukučín, vlastn_m menom Matej Bencúr, patrí k najvýznamnejším _lovenským prozaikom. Pokazené auto nám pomohli opraviť ak_si ochotn_ šoféri. V dejinách _trednej _urópy zohrala dôležitú úlohu _eľká Morava. Spolu s moj_m bratom sa zúčastním c_klistických pretekov okolo _ámestia _lobody. Zachytil som informáciu, že _anskoštiavničania sú ľahostajn_ k svojim h_storickým pamiatkam. Druh_krát sa sem neodvážia prísť. Mama prikázala dcére: „Utr_ prach a um_ riad!“Otcove poľovnícke ps_ sa rozutekali po dvore. Čas vyr_l na jej tvár_ jazvy a ryh_, no jej pohľad ostal b_strý, mladistvý.

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.5.2019 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Ekonomická poradňa

 1. j

  na hovno stranka nemate spravne odpovede cool hlavne ze su v komentaroch ktore tu vlatne an nie su haahhaha

 2. mkj

  nesprávne odpovede. o 5 minút 10 je správne napísané

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.