(, EuroEkonóm.sk ,  1)

BURZOVÝ SYSTÉM je súhrn jednotlivých burzových prvkov a ich vzájomných väzieb
Burzové prvky
• Burzové publikum
– burza CP nie je voľne prístupným trhom
– prístup majú len vybrané osoby a inštitúcie
– prostredníctvom týchto osôb môžu na burzovom trhu obchodovať všetci záujemci
a) nepriami účastníci (investori majú záujem kúpiť alebo predať CP a využívajú burzových účastníkov)
b) priami účastníci (obchodujú na vlastnom burzovom trhu a realizujú obchody na vlastný alebo cudzí účet)
a) burzoví obchodníci, ktorí sú zástupcami členských firemných búrz
– široká paleta služieb spojená s investovaním, úschova CP, vykonávajú kúpno-predajné príkazy, majetková správa
– nedávajú príkaz na burze, ale vzájomne obchody vykompenzujú alebo realizujú na vlastný účet
– nárast objemu obchodov a zvýšenie likvidity trhu
– členské firmy získavajú členstvo na základe splnenia určitých požiadaviek alebo si musia kúpiť kreslo na verejných aukciách (na členských burzách)
b) burzoví sprostredkovatelia
– sprostredkovateľská a kurzotvorná funkcia
– určujú burzový kurz a vysporiadajú burzové obchody
– keď vykonávajú len tieto funkcie hovoríme o pasívnom burzovom sprostredkovateľovi (v Európe, sú menovaní burzou)
– na anglosaských burzách vystupujú ako tvorcovia trhu, lebo oznamujú kúpne a predajné ceny, za ktoré sú ochotní kedykoľvek kúpiť alebo predať CP – aktívni burzoví sprostredkovatelia – lebo plnia funkcie:
a) uzatváranie obchodov na cudzí účet (brokeri)
b) obchodujú na vlastný účet (maklér)

VÝHODA účasti na burze
» trvalá vlastná kapitálová základňa
» efektívne a rýchle získavanie kapitálu
» denné oceňovanie akcií kapitálových spoločností
» kótovaná spoločnosť má vysokú publicitu a image
» jednotná transformácia vlastníctva
» možnosť rozširovania kapitálovej základne
» rozptýlenie rizika medzi veľký okruh akcionárov

Obchodný systém burzy
V jednotlivých krajinách sa rôznia.
Z technického hľadiska poznáme tieto modely:
1. prezenčný typ burzy
2. elektronický typ burzy

1. Prezenčný typ burzy

– klasický burzový systém
– obchody sa realizujú na burzovom parkete prostredníctvom metódy „verejného kriku“ a kriedy a tabule

Celá burzová plocha sa delí:
a) parket
– úradná burza
– oddelený zábradlím
– sú tu realizované obchody s CP, ktoré sú pripustené na burzu a sú kótované v úradnom burzovom lístku
b) kulisa
– neoficiálne obchody
– obchoduje sa s CP, ktoré nie sú kótované na burze = EXOTI

2. ELEKTRONICKÝ TYP BURZY
– menil sa s neustálym vývojom z hľadiska výpočtovej techniky a technologického hľadiska
– vývoj telekomunikačných systémov dospel k tomu, že tradičné obchody v burzových sálach sú nahradzované obchodovaniami prostredníctvom výpočtovej techniky.
– prostredníctvom počítačov je možné uskutočniť obchod za niekoľko sekúnd a vo veľkých objemoch
Výhoda prezenčnej burze
– rýchlosť vykonávaných burzových príkazov
– zníženie transakčných nákladov
– skvalitnilo sa rozširovanie informácií
– vyšší objem obchodov
– každému burzovému účastníkovi umožňuje priamy a rovnako rýchly prístup na burzu, čo umožňuje zvýšiť transparentnosť trhu
– predpoklad pre vytvorenie jednotného nadnárodného burzového trhu

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. Jano

    Ako mám predať CP

Pridaj komentár