(EuroEkonóm.sk,  0)

Prednosti verejne obchodovateľnej spoločnosti

? zverejňovaním pravdivých informácií o spoločnosti sa emitent stáva známy a transparentný
? zlepšenie postavenia spoločnosti na trhu, vybudovanie silného imidžu
? ľahšie získavanie ďalšieho kapitálu na rozvoj spoločnosti
? posilnenie dôveryhodnosti vo vzťahu k obchodným partnerom a širokej verejnosti
? generovanie trhovej ceny CP na základe ponuky a dopytu
? stanovenie reálnej hodnoty spoločnosti
? šírenie informácií o spoločnosti prostredníctvom burzy
? bezpečnosť uzatvárania a vyrovnania obchodov

Už ste čítali?


Pridaj komentár