(EuroEkonóm.sk)

Kritéria pre prijatie a umiestnenie CP:

1. žiadne kritériá na emisiu
2. CP môže byť prijatý na základe žiadosti emitenta, člena BCPB, resp. rozhodnutia burzy
3. je potrebné povolenie ÚFT k vydaniu CP ako verejne obchodovateľného
4. informačné povinnosti – do 30.4.2002 len pre spoločnosti, ktoré boli k 31.10.2000 verejne obchodovateľné, pokiaľ 100% akcionárov nerozhodlo o zrušení verejnej obchodovateľnosti.


Pridaj komentár