( Miki,  0)

Obchodovanie na burze

Mnoho ľudí sa chystá začať obchodovať na burze, trápi ich však otázka, či to nie je biznis len pre bohatých, a aký veľký kapitál treba mať k dispozícii.

Odpoveď na otázku, aký kapitál si treba pripraviť na obchodovanie na burze s akciami, závisí od mnohých faktorov.

V prvom rade od toho, aký typ investora ste, ďalej od spoločnosti do ktorej akcií sa rozhodnete investovať, či od druhu akcií ktoré sa rozhodnete nakúpiť. Burzové obchodovanie je riskantný biznis, pretože pravdepodobnosť straty peňazí je veľmi vysoká. To je dôvod, prečo musíte pochopiť základy obchodovania na burze skôr, než spravíte svoju prvú investíciu. Predtým, ako si budete môcť určiť náklady na investovanie na akciovom trhu, musíte pochopiť, ako tento trh funguje.

Čo je to burza?

​Burza cenných papierov je miesto kde prebieha nákup a predaj akcií spoločností, futures na komodity a ETF fondov. Je to miesto kde sa stretáva ponuka a dopyt po voľných peniazoch pripravených na investovanie. Akcie sú cenné papiere, ktoré sú kótované na burze cenných papierov. Po zakúpení akcií spoločnosti sa automaticky stanete akcionárom tejto spoločnosti. Z akcie, ktorú ste kúpili, budete zarábať dvoma spôsobmi: najprv prostredníctvom dividend, ktoré spoločnosť vypláca akcionárom a prostredníctvom ocenenia spoločnosti. V závislosti od typu akcií, ktoré ste kúpili, sa dividendy zvyčajne počítajú s pevnou alebo variabilnou sadzbou.

Druhy akcií a ich cena

Pokiaľ ide o výpočet ceny investovania na akciovom trhu, budete si musieť určiť typ akcií, ktoré kupujete. Existujú rôznedruhy a všetky majú rôznu trhovú hodnotu.

Kmeňové akcie: Ide o cenné papiere, ktoré predstavujú vlastníctvo spoločnosti. Po zakúpení týchto akcií budete maťparvo hlasovať na ktoromkoľvek zhromaždení akcionárov. Akcionári kmeňových akcií sú však zvyčajne naspoduprioritného zoznamu. To znamená, že v prípade bankrotuspoločnosti dostanú bežní akcionári svoje peniaze až po veriteľoch a prednostných akcionároch. Pokiaľ ide o náklady, tieto akcie majú nižší výnos.

Preferované akcie: Tieto akcie vám poskytujú časť vlastníctvaspoločnosti, ale nezískavate žiadne hlasovacie práva. Preferovaní akcionári akcií obvykle dostávajú dividendy, ktorésú vypočítané na základe pevnej sadzby. Preferované akcie majúvyšší výnos na jednu akciu v porovnaní s kmeňovýmiakciami.

Penny stocks (lacné akcie): Zvyčajne sa označujú ako bežnéakcie malých verejných spoločností. Penny akcie majú zvyčajne hodnotu 5 dolárov a menej.

Faktory ktoré ovplyvňujúce cenu akcií

Cena akcie ovplyvňuje, koľko Vás bude stáť investovanie naakciovom trhu. Je preto dôležité pochopiť faktory, ktoré ovplyvňujú ceny akcií.

Výkonnosť spoločnosti: Toto je hlavný faktor, ktorý ovplyvňuje ceny akcií. Výkonnosť spoločnosti určuje aj súčasnýa budúci zisk. Výkon spoločnosti môže byť ovplyvnený faktormi, ako je prepúšťanie zamestnancov, zmeny v riadení spoločnosti, nová služba alebo produkt, škandály a mnoho ďalších. Tieto vnútorné faktory priamo ovplyvňujú ceny akcií.

Inflácia a deflácia: Oba tieto faktory priamo ovplyvňujú akciový trh. Inflácia je nárast cien tovarov a služieb. To spôsobuje zvýšenie nákladov na výrobu a prepravu tovaru. Ak dôjde k inflácii, akciový trh poklesne v dôsledku poklesu firemných výnosov.

Deflácia je naopak pokles cien tovarov a služieb. Zdá sa byťsíce že je lepšia než inflácia, no väčšina investorov vtedy na akciovom trhu prestáva investovať. Je to preto, že sa domnievajú, že ekonomika je vtedy slabá a bude naďalej klesať, tak vyčkávajú kedy narazí na pomyslené dno.

To spôsobuje v konečnom dôsledku pokles akciového trhu.

Úrokové sadzby a zahraničné trhy: Úroky uvalené na firmy pri požičiavaní si peňazí z bánk zvyčajne priamo ovplyvňujú ceny akcií. Vyššie úrokové sadzby ovplyvňujú pôžičky spoločnosti, ktoré naopak znížia ich zisky a vyplácané dividendy. Zahraničné trhy teda taktiež nepriamo ovplyvňujú ceny akcií. Ak ekonomický rast krajín klesne, negatívne to ovplyvní akciový trh. Akonáhle sa ekonomický stav zmení, ovplyvní to, ako budú zahraničné krajiny s týmito krajinami obchodovať. To naopak ovplyvní akciový trh v zahraničí. Podobne aj výška daňových sadzieb ovplyvní finálne zisky firiem. Pri znižovaní daňového zaťaženia majú firmy väčšípriestor pre investovanie zisku, vďaka investíciám ceny ich akciínásledne rastú.

Tipy pre určenie nákladov na investovanie na burze

Čas na investovanie: pokiaľ ide o náklady na investovanie na akciovom trhu, nie sú dôležité len peniaze. Čas, ktorý investujete na finančnom trhu, je tiež dôležitý. Musíte si určiť, koľko času na akciovom trhu ste ochotní obetovať.

Počet akcií, ktoré ste ochotní kúpiť; počet akcií, ktoré plánujete nakúpiť, určí celkovú sumu vašej investície. Ak ste v podnikaní nováčikom, odporúčame vám kúpiť si len niekoľko akcií, keď sa o podniku dozviete dosť informácií. Myslite tiež na to, aby ste si všetky akcie nekúpili od len jednej spoločnosti. Diverzifikácia vášho investičného portfólia je totiž veľmi dôležitá.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 26.9.2019 a aktualizovaný 4.2.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Zdroje a literatúra

  • BARAN D. 2003. Kapitálový trh a podnikové financie. Prvé vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo STU Bratislava, 2003. 215 str. ISBN 80-227-1856-4
  • BAUMOHL E., LYÓCSA Š., VÝROST T.,  2011. Fundamentálna analýza akciových trhov. 1. vydanie. Košice : Vydavateľ: ELFA,  2011. 323 strán. ISBN 978-80-8086-191-6
  • GINTNEROVÁ P. 2007. Ročenka 2007: Burza cenných papierov v Bratislave. Prvé vydanie. Bratislava : Vydala: BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S., BRATISLAVA STOCK EXCHANGE, 2007. 73 str. ISBN 978-80-969897-0-6
  • HORNIAKOVÁ Ľ., ČUNDERLÍK Ľ. 2009. Finančný trh. Prvé vydanie. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnická fakulta UK, 2009. 156 str. ISBN 978-80-7160-278-1, strana 10
  • HRVOĽOVÁ, B. 2001. Analýza finančných trhov. Prvé vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo: Sprint v fra, Bratislava 2001. ISBN 80-88848-86-5
  • JÍLEK, J. 2009. Finanční trhy a investování. První vydání. Praha: Vydala: GRADA Publishing, 2009. 648 strán. ISBN 978-80-247-1653-4
  • MUSÍLEK P.  2011. Trhy cenných papírů. Druhé vydání. Praha : Vydavatel: EKOPRESS,  2011. 520 str. ISBN 978-80-86929-70-5
  • PAVLÁT V. a kolektív. 2003. Kapitálové trhy. První vydání. Praha: Vydavatel: Professional Publishing, 2003. 296 stran. ISBN 80-864-19-33-9

 

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.