Burzové trhy
? Burzy vznikli v stredoveku – Florencia.
? Schádzali sa obchodníci (ulice, námestia – logie). Neskôr meno burza vzniklo podľa Van der Burza (známa obchodná rodina).
? 20. roky 20. storočia – rozmach burzovníctva, končí hospodárskou krízou.
? Po vojne – socializmus a štátny intervencionizmus neprial burzovým trhom. Inde burzy fungovali ďalej.
? 80. roky – obmedzenie štátnych zásahov, burzový systém sa reformuje., – opätovné zakladanie búrz: Bratislava, Budapešť, Warszawa, Praha.,
? Centralizácia búrz a vytváranie silných národných búrz (Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko, Francúzsko).
? Využitie výpočtovej techniky (zánik obchodov na parkete, elektronika); Internacionalizácia.; Rozvoj špeciálnych búrz pre finančné deriváty.; Tvorba súkromných búrz.
Burzový trh a jeho regulácia
Burza je trhom tovarov ako každý iný trh, ale má svoje špecifiká:
? Na vykonávanie obchodov na burze treba zvláštne povolenie,
? druhy obchodov sú presne určené,
? tovar musí byť schválený vedením burzy, obchoduje sa s určitým množstvom,
? čas a miesto sú presne určené burzovými orgánmi,
? existuje flexibilita cien, množstva, P, D. Obchoduje sa so zastupiteľným tovarom. Tovar, ktorý je predmetom obchodu, nie je fyzicky prítomný.

Burzový trh – charakter obojstrannej aukcie (flexibilita P, D, cien)
Konvenčný obchod – predávajúci stanoví cenu, kupujúci kúpi viac, menej alebo nič, rozhoduje sa podľa ceny alebo hľadá výhodnejšiu cenu. Cena je v podstate fixná, množstvo sa prispôsobuje.
Jednostranná aukcia – predávajúci disponuje fixným množstvom, kupujúci ponúka alebo prepláca iných kupujúcich. Fixné množstvo, cena sa prispôsobuje.

Burza – predávajúci je flexibilný, môže predávať aj pod cenu a môže byť aj kupujúci. Kupujúci je tiež flexibilný, môže ponúkať, preplácať, predávať.

Burzy sa delia podľa oblastí činnosti.

Podľa predmetu obchodu:
* peňažné – promptné obchody s klasickými nástrojmi; – devízová; – futures; – opčné burzy

* tovarové:
– promptné obchody – vzorky tovarov, kurz ako výmenná cena pre mimoburzové obchody.,
– termínové obchody – Najväčšou komoditnou burzou je Londýn (vlna, cukor, kakao, obilie),
* burzy služieb – predaj priestoru lodí (Londýn, New York). Obchody sa presúvajú na mimoburzové trhy.

Podľa významu:
• nadnárodné – celosvetový charakter, domáce a zahraničné inštrumenty
• medzinárodné
• národné
• regionálne – nízky objem obchodov, malý počet inštrumentov
• burzy na novovznikajúcich trhoch – veľmi nízky objem obchodov, nízka likvidita, vysoká transakčná volatilita, nekvalitná burzová infraštruktúra, nedostatok informácií, neznalosť investorov, nerozvinuté regulatórne inštitúcie. Bratislava, Praha, Budapešť, Varšava, Casablanka, Nairobi.

Podľa právnej formy:
• verejno-právne – založené štátom
• súkromno-právna organizácia – a.s.


Pridaj komentár