( Inzercia,  5)

Ako šetria firmy tisícky eur na odpadoch

Pri každej výrobe vzniká odpad, avšak každý odpad má aj svoju hodnotu. Áno, v dnešnom svete poznačenom klimatickou a hospodárskou krízou, je dobré si uvedomiť, že každý druh odpadu môže byť zároveň zdrojom, a teda má svoju hodnotu. Na tomto princípe je založený Cyrkl, B2B trhovisko, ktoré prepája výrobné podniky navzájom a/alebo so spracovateľmi odpadových materiálov.

Platforma založená na princípoch cirkulárnej ekonomiky umožňuje spoločnostiam publikovať inzeráty svojich odpadových materiálov s cieľom nájsť lepšie riešenia nakladania s ním z ekonomického aj environmentálneho hľadiska.

Proces je pritom celkom jednoduchý, po bezplatnej registrácii môže spoločnosť zverejniť neobmedzený počet inzerátov, ktoré musia obsahovať všetky relevantné informácie o predávaných materiáloch (množstvo, lokalita, fotografia, vlastnosti atď.). Vďaka využitiu strojového učenia budú o novom inzeráte informovaní všetci záujemcovia o kúpu daného materiálu na platforme pre rýchle prepojenie dopytu a ponuky.

Nejedná sa len o odpady

Materiály pridávané na platformu nie sú len odpadové. Cyrkl umožňuje spoločnostiam ponúkať aj vedľajšie produkty, druhotné suroviny, recykláty alebo použité stroje. Rôznorodosť materiálov umožňuje zlepšiť všestrannú obehovosť zdrojov tým, že sa čo najpresnejšie zosúladí ponuka a dopyt.

Na uľahčenie ich vyhľadávania sú materiály rozdelené podľa kategórií a podkategórií. Napríklad palety sú podkategóriou dreva, HDPE podkategóriou plastu atď. Každý používateľ, ktorý prezerá platformu, môže filtrovať materiály podľa kategórie, podkategórie, ale aj geografickej polohy, množstva a dopravy.

„Na trhovisku sledujeme mnoho inšpiratívnych príkladov, kedy sa z odpadového materiálu stáva hodnotný zdroj. Z nevyužitých textílii bývalého slovenského odevného závodu sa vo Francúzsku šije už druhá várka dizajnových kabeliek, z opotrebovaných paliet sa rodí štýlový nábytok, či z odpadových pneumatík gumová podlaha a nové nitrilové rukavice. Príkladov je v skutku mnoho a aj tie menej prekvapujúce prinášajú zaujímavé finančné a environmentálne úspory pre zúčastnené firmy.“ dodáva Monika Gubrická, špecialistka na cirkulárnu ekonomiku a odpadové hospodárstvo Cyrkl.

Na Cyrkl je už registrovaných viac ako 18 000 spoločností

Do startupu zameraného na priemyselné odpady a zelené obstarávanie, ktorý bol založený v roku 2019 v Prahe, sa podarilo zapojiť už viac ako 18 000 spoločností po celej Európe, pričom toto číslo neustále rastie a je viditeľné na domovskej stránke Cyrkl. Trhovisko je prístupné na celom svete a má registrovaných používateľov v 126 rôznych krajinách, z toho platforma má tímy odborníkov už v Českej republike, na Slovensku, v Taliansku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Španielsku, v Spojenom kráľovstve a v Maďarsku. Celkovo spoločnosť zamestnáva približne 70 zamestnancov, ktorí sú vysoko motivovaní zlepšovať cirkularitu zdrojov a súčasný neefektívny systém odpadového hospodárstva.

Odborníci spoločnosti Cyrkl podporujú nielen efektívnosť platformy, ale poskytujú spoločnostiam aj komplexné poradenstvo. Konzultácie zahŕňajú rôzne oblasti, od optimalizácie nakladania s odpadom až po zelené obstarávanie zdrojov, pričom v závislosti od potrieb daných spoločností vypracúvajú konzultanti konkrétne riešenia namieru.

Predchádzajúce prípadové štúdie, ktoré uskutočnila spoločnosť Cyrkl, ukázali, že efektívnejšie nakladanie s odpadom vedie nielen k výrazným úsporám v oblasti životného prostredia, ale aj k finančným úsporám až do výšky 45 % prevádzkových nákladov.


Ekonomická poradňa

 1. Matej Chabada

  Online platforma Cyrkl umožňuje firmám predávať a kupovať odpadové materiály, čím znižujú svoje náklady na odpad a zároveň prispievajú k environmentálnej udržateľnosti.

 2. Aqua

  Môže byť online predaj odpadov skutočne udržateľný alebo to len podporuje výrobu viac odpadu?

 3. adi21

  Zatiaľ čo online predaj odpadov môže motivovať k lepšiemu využívaniu zdrojov, kľúčom je zabezpečiť, aby sa tým podporovala skutočná recyklácia a redukcia odpadu, nie jeho ďalšia produkcia.

 4. Henrich Bartos

  Nepodporuje systém ako Cyrkl skôr ekonomický zisk na úkor skutočnej environmentálnej udržateľnosti?

 5. Tadeas

  Hoci ekonomický zisk je dôležitým faktorom pre podniky, iniciatívy ako Cyrkl môžu prispieť k širšiemu prijatiu cirkulárnej ekonomiky, čo má potenciál na pozitívny dopad na životné prostredie.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.