( Robinson,  0)

Potrebujete znížiť náklady bez ohrozenia chodu spoločnosti

V dnešnej dobe nie je ničím nezvyčajným, keď po nákupe v obchode dostanete faktúru priamo do e-mailu. Otázkou však zostáva, či aj vy môžete posielať elektronické faktúry svojim klientom a aké sú podmienky ich používania. Pozrime sa bližšie na túto problematiku.

Vystavovanie faktúr nemusí byť zložitou záležitosťou. Ako sme nedávno diskutovali, správne vystavená faktúra musí obsahovať určité náležitosti. Použitím fakturačného systému môžete faktúru vystaviť za pár sekúnd. Viacero online aplikácií ponúka možnosť vystavovať faktúry online, napríklad fakturujonline.sk.

Zamerajme sa teraz na obsah elektronickej faktúry. Zákon o DPH stanovuje, že elektronická faktúra musí obsahovať rovnaké údaje ako jej papierová verzia. To znamená, že všetko, čo sa vyžaduje na papierovej faktúre, musí byť zahrnuté aj v elektronickej.

„Faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry“, uvádza zákon o DPH v § 71 v bode 1 a.

Pokiaľ ide o formát faktúry, zákon umožňuje jej vystavenie v akomkoľvek elektronickom formáte, či už ide o textový dokument, Excel, PDF alebo iný formát.

„Elektronická faktúra je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte,“ uvádza zákon o DPH v § 71, bod 1 b.

Musí klient prijať elektronickú faktúru?

Ďalšou otázkou je, či klient musí vždy prijať elektronickú faktúru. Odpoveď je áno, avšak klient musí s prijatím elektronickej faktúry súhlasiť. Tento súhlas môže byť vyjadrený rôznymi spôsobmi, napríklad prijatím, spracovaním alebo úhradou faktúry. Súhlas môže byť aj ústny.

„Elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby,“ uvádza zákon o DPH v § 71, bod 1 b.

Ak však klient nesúhlasí s prijatím elektronickej faktúry, môžete mu faktúru doručiť osobne alebo poštou. Dôležité je mať písomné potvrdenie o doručení faktúry.

Elektronická faktúra, pokiaľ je akceptovaná, je plnohodnotným daňovým dokladom.

V prípade, že klient neakceptuje elektronickú faktúru, je nutné zabezpečiť jej doručenie iným spôsobom a uchovať si potvrdenie o doručení.

Ak by si si chcel zjednodušiť vystavovanie faktúr, tak nám dovoľ, dať ti do pozornosti recenziu na aplikáciu fakturujonline.sk, ktorú spracoval web Vosveteit.sk. Ide o fakturačnú aplikáciu, ktorá umožňuje vystavovať rôzne typy dokladov.

Autor: Robinson

Tento príspevok bol vytvorený 9.7.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Robinson.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.