Robinson Helicopter Company

Robinson Helicopter Company

15.08.2022 - Robinson Helicopter Company je americký letecký výrobca založený v roku 1973 v Kalifornii Franklinom Davisom Robinsonom.

Robinson Helicopter Company

Vrtuľníky Robinson

08.03.2020 - Informácie o spoločnosti Robinson Helicopter Company a o vrtuľníkoch, ktoré vyrába: Robinson R22, Robinson R44 a Robinson R66.

Verzie vrtuľníka Robinson R22

Verzie vrtuľníka Robinson R22

08.03.2020 - Robinson R22 HP, Alpha, Beta, Beta II a Beta II Police, Mariner, Mariner II, Robinson R22 IFR Trainer, External load Robinson R22, Robinson R22 Agricultural

Verzie vrtuľníka Robinson R44

Verzie vrtuľníka Robinson R44

08.03.2020 - Robinson R44 Astro, Robinson R44 Raven, Robinson R44 Raven II, Robinson R44 Clipper, Robinson R44 Police, Robinson R44 Newscopter, Robinson R44 IFR Trainer.

O spoločnosti Robinson Helicopter Company

O spoločnosti Robinson Helicopter Company

08.03.2020 - O firme Robinson Helicopter Company. Predmet činnosti. Manažment spoločnosti. Výskum a vývoj. Fabrika v Torrance - moderná továreň Robinson Helicopter.

Vrtuľník Robinson R-66

Robinson R66

08.03.2020 - Základné informácie o vrtuľníku Robinson R-66. Technické parametre R66, verzie R66, fotky a video. Robinson Helicopter Company.

Vrtuľník Robinson R-44

Robinson R44

08.03.2020 - Základné informácie o vrtuľníku Robinson R-44. Technické parametre R44, verzie R44, fotky a video. Robinson Helicopter Company.

Vrtuľník Robinson R-22

Robinson R22

08.03.2020 - Základné informácie o vrtuľníku Robinson R-22. Technické parametre R22, verzie R22, fotky a video. Robinson Helicopter Company.