( Robinson,  0)

Obchodovanie s akciami a investovanie pre začiatočníkov

Článok bol pripravený v spolupráci s eToro.

Váš kapitál je ohrozený. Uplatňujú sa ďalšie poplatky. Viac informácií nájdete na etoro.com/trading/fees.

Investovanie do akcií je jedným z najobľúbenejších spôsobov, ako sa ľudia snažia dosiahnuť finančnú nezávislosť. Obchodovanie s akciami a investovanie môže byť pre začiatočníkov skľučujúce, ale tento sprievodca pomôže novým obchodníkom pochopiť, čo sú akcie a ako si vybrať tie správne. Zistite tiež, čo môže ovplyvniť cenu akcií, a oboznámte sa s rizikami spojenými s investovaním do akcií.

Investovanie do akcií zahŕňa prevzatie spoluvlastníckeho podielu v obchodnej spoločnosti. S rastom a poklesom výkonnosti spoločnosti, do ktorej ste investovali, rastie aj cena akcií a hodnota vašej investície.

Čo sú akcie?

Akcie sú typom cenného papiera, ktorý držiteľom poskytuje podiel na vlastníctve spoločnosti. Vlastníte určitý percentuálny podiel vo firme a máte nárok na pomerný podiel na jej zisku. Spoločnosti vydávajú akcie, aby získali peniaze na svoj rast a rozvoj.

S akciami sa obchoduje na burzách ako New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ, London Stock Exchange (LSE) a Australian Securities Exchange (ASX). Tieto organizácie majú pravidlá a predpisy na zabezpečenie efektívneho a spravodlivého fungovania trhu.

Ako investovať do akcií

Obchodovanie s akciami pre začiatočníkov zahŕňa zváženie vašich celkových investičných cieľov a dôvodov investovania.  Váš rizikový profil určí, ktoré druhy akcií by ste mali držať, pričom sa zohľadní nevyhnutné kolísanie trhových cien.

Niektorí investori nakupujú akcie, aby získali širokú expozíciu na finančných trhoch. V takom prípade ponúkajú akcie blue-chip alebo akciové ETF nižší pomer rizika a výnosu. Prípadne venujte čas hľadaniu rastových akcií, ktoré by mohli na trhu vystreliť.

Vo všeobecnosti sa odporúča diverzifikovať portfólio.

S akciami môžete tiež obchodovať cez eToro, spoločnosť, ktorá prevádzkuje jednu z najdôležitejších spoločenských obchodných platforiem na svete. Otvorte si účet na eToro a obchodujte s akciami s nulovými províziami. Váš kapitál je ohrozený. Účtujú sa ďalšie poplatky. Pre viac informácií navštívte etoro.com/trading/fees.

Ako si vybrať akcie

Investovanie do akcií v jadre spočíva vo výbere správnej akcie – v správnom čase. Základná analýza vám pomôže zvážiť pravdepodobnosť, že obchodný model spoločnosti povedie k rastu a vytvoreniu väčších ziskov v budúcnosti. Dlhodobí investori, ktorí sú zvyčajne schopní prekonať všetky výkyvy na trhu, často uprednostňujú práve tento prístup.

Tým, ktorí sa viac zaujímajú o krátkodobé ciele, môže štúdium cenových grafov a používanie nástrojov technickej analýzy pomôcť pochopiť okamžitú ponuku a dopyt po akcii, ako aj to, kam cena potenciálne smeruje, skôr než dôvody týchto cenových pohybov.

Ako funguje obchodovanie s akciami?

Obchodovanie s akciami funguje tak, že sa špekuluje na krátkodobé nárasty cien akcií. Kým niektoré akcie, ako napríklad dividendy, vyhovujú investorom, ktorí hľadajú nenáročný prístup typu „kúp a drž“, záujemcovia o aktívnejšie obchodovanie s akciami budú musieť tomuto procesu venovať viac času a zdrojov.

Bez ohľadu na prístup vám jasne premyslený plán pomôže udržať sa na správnej ceste a k dispozícii je množstvo rôznych stratégií, ktoré pomôžu každému typu investora alebo obchodníka.

Čo ovplyvňuje cenu akcie?

Ceny akcií môžu ovplyvňovať faktory špecifické pre spoločnosť, ako aj udalosti na širšom trhu. Napríklad cena akcií spoločnosti môže vzrásť, ak jej riaditelia urobia pozitívne vyhlásenie. Prípadne sa cena môže meniť v súlade s náladou globálnych investorov v dôsledku rastúcich alebo klesajúcich úrokových sadzieb, úrovne spotrebiteľských výdavkov či geopolitických udalostí.

Riziká investovania do akcií

Hlavným rizikom spojeným s investovaním do akcií je „trhové riziko“, teda možnosť, že cena držaného aktíva klesne. Ide o nevyhnutný aspekt investovania.

Hoci pohyb cien ovplyvniť nemôžete, môžete dodržiavať stratégiu, ktorá vám uľahčí držať sa svojich pozícií a pomôže vám vyhnúť sa emocionálnemu investovaniu. Ak je vaša ochota riskovať nízka a investičné ciele skromné, nákup menej rizikových akcií by mohol byť dobrou voľbou.

Ako pri všetkých aktívach, aj tu existuje riziko, že hodnota akcií, do ktorých investujete, môže klesnúť, ale napriek tomu sú pre mnohých začínajúcich investorov výbornou voľbou.

Tieto informácie slúžia len na vzdelávacie účely a nepovažujte ich za investičné poradenstvo, osobné odporúčanie, ponuku či výzvu na nákup alebo predaj akýchkoľvek finančných nástrojov. Tento materiál bol pripravený bez ohľadu na konkrétne investičné ciele alebo finančnú situáciu a nebol pripravený v súlade s právnymi a regulačnými požiadavkami na podporu nezávislého výskumu. Akékoľvek odkazy na minulú výkonnosť finančného nástroja, indexu alebo balíka investičných produktov nie sú spoľahlivý ukazovateľ budúcich výsledkov a nemali by byť za taký považované. Spoločnosť eToro negarantuje presnosť a úplnosť obsahu tejto príručky a za ňu nenesie žiadnu zodpovednosť. Pred vložením kapitálu sa uistite, že rozumiete rizikám spojeným s obchodovaním. Nikdy neriskujte viac než to, o čo si môžete dovoliť prísť.

Váš kapitál je ohrozený. Uplatňujú sa ďalšie poplatky. Viac informácií nájdete na etoro.com/trading/fees.

Autor: Robinson

Tento príspevok bol vytvorený 22.12.2023 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Robinson.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: