( Robinson,  0)

Ako si zabezpečiť vyšší dôchodok? Možnosti sporenia pre lepší dôchodok

Výška dôchodkov na Slovensku u niektorých seniorov nestačí ani na pokrytie základných životných potrieb. Je otázne, aká výška dôchodkov na nás čaká v budúcnosti. Niekto sa spolieha na štát a iný hľadá cesty, ako svoju seniorskú finančnú situáciu o pár rokov zlepšiť. Okrem prvého piliera dôchodkového sporenia existujú i iné možnosti, ktoré vám umožnia dôchodok prežiť na úrovni a jeseň života si užiť naplno. Aké sú možnosti zabezpečenia vyššieho dôchodku?

Tri piliere dôchodkového sporenia

Základné dôchodkové sporenie na Slovensku sa skladá z troch pilierov. Veľa ľudí má v tomto systéme poriadny zmätok a nedokážu od seba jednotlivé piliere odlíšiť. Ktorý z nich je povinný a ktorý pilier je vytvorený na prilepšenie?

Sporenie na dôchodok v I. pilieri

Dôchodkové sporenie prvého piliera je povinné pre všetkých pracujúcich. Ide o pilier, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa. Odvody do tohto piliera automaticky odchádzajú každý mesiac na účet sociálnej poisťovne priamo z vašej mzdy. Peniaze sa následne rozdeľujú medzi aktuálnych slovenských dôchodcov. Ide o systém solidarity – je založený na princípe, kedy sú príspevky zhromažďované do spoločného fondu a používajú sa na vyplácanie dôchodkov. Je toto sporenie najlepšie sporenie na dôchodok? Určite nie. Keď si chcete zabezpečiť slušný seniorský život, musíte už dnes myslieť aj na iné spôsoby sporenia.

Sporenie na dôchodok v II. pilieri

Tento pilier dôchodkového sporenia bol až donedávna dobrovoľný. Od mája roku 2023 každý človek vstupujúci na pracovný trh automaticky zaradený aj do II. piliera, z ktorého však môže do 2 rokov vystúpiť.Dobrovoľne môže do II. piliera vstúpiť každý, ale len do dovŕšenia veku 40 rokov. V druhom pilieri sa peniaze ukladajú do dôchodcovských správcovských spoločností, ktoré ich investujú do fondov. Peniaze sa týmto spôsobom zhodnocujú.

  • Výhody II. piliera: Peniaze uložené na dôchodcovskom účte sú len vaše a budú vám vyplácané po dovŕšení dôchodcovského veku. Okrem výhody zhodnocovania je veľkou výhodou to, že peniaze uložené na vašom účte spadajú do dedičského konania.

Sporenie na dôchodok v III. pilieri

Ďalšou možnosťou pre dôchodkové sporenie je tretí pilier tzv. doplnkové dôchodkové sporenie. Tento pilier je plne dobrovoľný s výnimkou tých, ktorí pracujú v rizikových sektoroch. Do III. piliera vkladáte každý mesiac vami zvolenú čiastku.

  • Výhody III. piliera: V treťom pilieri máte výhodu daňovej úľavy a možnosť získať príspevok od zamestnávateľa, čo vám pomôže efektívne sporiť na dôchodok.Z tretieho piliera môžete peniaze čerpať už po 10 rokoch sporenia. Úspory z tretieho piliera dedia vami určení pozostalí.

Náš tip: Do druhého a tretieho piliera odporúčame sa zapojiť čo najskôr. Dosiahnete tak maximálne zhodnotenie vkladaných peňazí.

Oliver Korbaš, Director v PROSIGHT Slovensko vysvetľuje:„Váš druhý a tretí pilier slúži aj ako čiastočná životná poistka v prípade smrti. Pokiaľ finančného sprostredkovateľa, s ktorým riešite vašu finančnú situáciu komplexne, informujete o druhom a treťom pilieri, nastaví na životnom poistení nižšie poistné sumy v prípade smrti a vy tak ušetríte na platbách za životnú poistku.“

Iné možnosti sporenia na dôchodok

Piliere dôchodkového sporenia sú len základom investovania, ktoré vám na dôchodok pomôže nasporiť peniaze. Okrem dôchodkových pilierov je možné investovať a sporiť aj inými spôsobmi.

Sporenie cez ETF fondy

Počas sporenia do ETF fondov máte širokú možnosť výberu investičnej stratégie. V prípade investovania do ETF fondov odporúčame sa obrátiť na finančných sprostredkovateľov, ktorí vám celý proces vysvetlia a budú vám nápomocní. Veľkou výhodou tohto typu investovania je to, že sa k svojim peniazom dostanete rýchlo, ak ich potrebujete vybrať. Peniaze získané z ETF fondov sa po roku nezdaňujú a disponibilita a flexibilita peňazí je oveľa vyššia ako priklasickom dôchodkovom sporení.

Sporenie cez podielové fondy

Ďalšou z možností je sporenie na dôchodok cez podielové fondy. Podielové fondy sa delia na konzervatívne, vyvážené a dynamické. Podľa toho, ktorý typ fondu zvolíte, sa budú vaše vklady zhodnocovať. Čím je zhodnotenie vyššie, tým je vyššia kolísavosť hodnoty investície. Kolísavosť však minimalizujete dodržaním investičného horizontu.

„Pozor na to, že zo zisku z podielových fondov ste aktuálne povinní zaplatiť daň,“ dopĺňa Oliver Korbaš.

Sporenie cez sporiace účty

Klasici odmietajú akékoľvek riziko a ukladajú peniaze na sporiace účty. Tento druh sporenia na dôchodok nie je veľmi rozumný. Boom výhodnosti sporiacich účtov skončil už pred 20 rokmi. Z dlhodobého hľadiska jev priemerezhodnotenie vašich peňazí na sporiacom účte vo výške okolo 0,10 % ročne, avšak inflácia dosahuje v dlhodobom meradle vyše 2,5% ročne. Čo to znamená? Peniaze uložené na sporiacom účte strácajú hodnotu a reálne prerobíte.

Sporenie cez životné poistenie

Spomenúť musíme tiež životné poistenie, ktoré je medzi ľuďmi populárne. Okrem rizikového životného poistenia, s ktorým nič nesporíte, ale chránite seba a rodinu, môžete uzatvoriť tiež kapitálové alebo investičné poistenie. Pri týchto typoch životnej poistky získate zhodnotenie, lenže platíte vysoké poplatky ako je správcovský, administratívny alebo odkupný. Po zrátaní poplatkov je zisk oveľa nižší, alebo žiadny.

„Ak sa rozhodnete k trom pilierom dôchodkového poistenia doplniť formu investovania, najvýhodnejšou možnosťou je investovanie cez ETF fondy. Pri všetkých možnostiach sporenia na dôchodok platí, že čím skôr začnete, tým menej musíte mesačne do sporenia vkladať a váš zisk bude vyšší. V zásade platí pravidlo, že čas sú peniaze a v tomto prípade je čas o vyššom zhodnotení vašich vkladov,“ odporúča Oliver Korbaš.

Autor: Robinson

Tento príspevok bol vytvorený 14.12.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora Robinson.


Zdroje a literatúra

  • Zdroj obrázka: Unsplash.com

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.