( Robinson,  0)

Čo je forexové obchodovanie?

Článok bol pripravený v spolupráci s eToro.

76 % účtov retailových investorov stráca pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom peniaze.

Obchodovanie s valutami, inak známe ako forexové obchodovanie alebo obchodovanie FX, je jedným z najväčších trhov na svete. Čo presne ale je forexové obchodovanie? Zistite, ako forexové obchodovanie funguje a čo potrebujete vedieť, než začnete.

Devízové kurzy sa neustále menia. Čiastočne je to spôsobené zmenami v ponuke a dopyte. Hodnotu meny môžu ovplyvniť rôzne faktory vrátane geopolitických udalostí, priemyselného rastu krajiny či to, keď centrálna banka zvýši množstvo peňazí v obehu.

Forexové obchodovanie zahŕňa sledovanie faktorov, ktoré spôsobujú zmenu ponuky a dopytu po mene, a snahu určiť budúcu hodnotu jednej meny vo vzťahu k druhej. Forexoví obchodníci otvoria pozíciu a pokúsia sa tieto cenové pohyby využiť.

Porozumenie devízovému trhu

Odhaduje sa, že na devízovom trhu sa každý deň uskutočnia valutové obchody v hodnote približne 6 biliónov USD. Väčšinu týchto transakcií uskutočňujú centrálne banky a vlády, ktoré zavádzajú určitú politiku, alebo investičné banky a nadnárodné korporácie, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť. Spoločnosť môže napríklad nakupovať suroviny v jednej mene a predávať výrobky a služby v inej.

Forexové obchodovanie označuje špekulatívny prístup. Štúdiom devízových trhov môžu investori uplatňovať krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé stratégie so zámerom profitovať z cenových pohybov vyvolaných základnými makroekonomickými faktormi.

Obchodovanie na devízovom trhu zahŕňa súčasný nákup jednej meny a predaj inej, čo je známe ako obchodovanie s menovým párom. Daná mena nemusí byť mena krajiny vášho pobytu. Ak napríklad žijete v Spojenom kráľovstve a váš majetok máte v britských librách, môžete obchodovať s vyhliadkami na menu inej krajiny, napríklad s eurom voči americkému doláru.

Ako začať s forexovým obchodovaním

Pred uskutočnením prvých forexových obchodov si vypracujte jasný plán a stratégiu. Vaša stratégia by mala zohľadňovať vašu toleranciu voči riziku, investičné ciele a množstvo času, ktoré ste schopní správe pozícií venovať. V rámci tohto prístupu môže byť dobrým nápadom demo účet, aby ste sa naučili základy forexového obchodovania s použitím virtuálnych prostriedkov.

Zriadenie účtu u brokera a zaúčtovanie prvého forexového obchodu je pomerne jednoduché. Vďaka používateľsky prívetivým funkciám sú obchodné platformy ideálne pre obchodníkov všetkých úrovní. Prejdite na požadovaný menový trh a otvorte obchod v jednom z viac ako 40 menových párov, napríklad GBPUSD, AUDUSD alebo EURJPY.

Ako funguje forexové obchodovanie?

Forexové obchodovanie funguje na základe nákupu menových párov. Keď menový pár „kupujete“, kupujete menu vyjadrenú v prvej časti označenia a predávate druhú časť. Ak napríklad začnete obchodovať na devízovom trhu a nakúpite menový pár USDJPY, kupujete kurz amerického dolára a predávate kurz japonského jenu. Preto by „predaj“ USDJPY znamenal krátku pozíciu na USD a dlhú na JPY.

Po otvorení pozície bude jej hodnota kolísať v súlade s cenovými pohybmi na devízových trhoch. Tento nerealizovaný zisk alebo strata bude odrážať zmeny v relatívnych hodnotách obchodovaných mien.

Obchodovanie na devízovom trhu je podobné obchodovaniu s inými aktívami, ako sú akcie alebo komodity. S obchodovaním FX sú však spojené aj ďalšie funkcie, ktoré vysvetľujú jeho popularitu.

Likvidita — Veľkosť devízových trhov a objem zaúčtovaných obchodov každý deň uľahčuje obchodovanie s pozíciami v porovnaní s inými trhmi.

Cena — Vysoké objemy obchodov na devízových trhoch znamenajú, že náklady na obchodovanie sú v porovnaní s inými nástrojmi relatívne nízke.

Informácie — Keďže na devízovom trhu obchoduje množstvo ľudí, vytvorila sa tu celá komunita investorov, maklérov, bánk a nezávislých výskumných firiem, ktoré si voľne vymieňajú názory na to, akým smerom by sa mohli ceny pohybovať.

Flexibilita — Či už chcete obchodovať krátkodobé cenové pohyby alebo identifikovať a podporiť dlhodobý trend, môžete nájsť forexovú obchodnú stratégiu, ktorá zodpovedá vašim cieľom a silným stránkam.

Jednoduchý prístup — Forexové obchodovanie môžete začať s malým kapitálom. Tí, ktorí chcú zvýšiť úroveň rizika a výnosu, môžu použiť pákový efekt na zvýšenie úrovne expozície.

Vytvorte si účet na eToro a získajte prístup k používateľsky prívetivej platforme, ktorá ponúka trhy s viac ako 52 rôznymi menovými pármi.

Tieto informácie slúžia len na vzdelávacie účely a nepovažujte ich za investičné poradenstvo, osobné odporúčanie, ponuku či výzvu na nákup alebo predaj akýchkoľvek finančných nástrojov. Tento materiál bol pripravený bez ohľadu na konkrétne investičné ciele alebo finančnú situáciu a nebol pripravený v súlade s právnymi a regulačnými požiadavkami na podporu nezávislého výskumu. Akékoľvek odkazy na minulú výkonnosť finančného nástroja, indexu alebo balíka investičných produktov nie sú spoľahlivý ukazovateľ budúcich výsledkov a nemali by byť za taký považované. Spoločnosť eToro negarantuje presnosť a úplnosť obsahu tejto príručky a za ňu nenesie žiadnu zodpovednosť. Pred vložením kapitálu sa uistite, že rozumiete rizikám spojeným s obchodovaním. Nikdy neriskujte viac než to, o čo si môžete dovoliť prísť.

CFD sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 76 % účtov retailových investorov pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom stráca peniaze. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako fungujú CFD, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

eToro je investičná platforma pre viaceré aktíva. Hodnota vašich investícií sa môže zvýšiť alebo znížiť. Váš kapitál je ohrozený.

Autor: Robinson

Tento príspevok bol vytvorený 22.12.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora Robinson.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.