( Robinson,  0)

Čo je neuromarketing a kde sa používa?

Marketing sa neustále vyvíja, prispôsobuje sa novej realite a objavujú sa nové oblasti marketingu, napríklad neuromarketing. V súčasnosti sa pojem „neuromarketing“ používa čoraz častejšie, ale jeho definície sú často nejasné a abstraktné.

Čo je neuromarketing?

Neuromarketing je disciplína, ktorá študuje a predpovedá ľudské reakcie založené na neurofyziológii a marketingu. Neurofyziológia je odvetvie biológie, ktoré študuje nervový systém. Marketing je disciplína, ktorá študuje a uplatňuje spôsoby zvýšenia predaja výrobkov. Odborníci nazývajú tieto metódy univerzálnymi a v mnohých ohľadoch majú pravdu. Dokonca aj slovenske kasino neopúšťa používanie takýchto technológií v reklame svojich služieb.

Informácie, ktoré nám poskytuje neuromarketing, nám umožňujú lepšie spoznať našich zákazníkov a lepšie predpovedať ich reakcie na reklamné správy, ako aj robiť efektívnejšie rozhodnutia, ktoré vedú k zvýšenému predaju produktov alebo služieb. Získané výsledky sú použiteľné okrem iného na offline a online reklamu, televíziu, obalový dizajn, vizuálny merchandising, webdizajn a softvér.

Aké nástroje používa neuromarketing?

Neuromarketing je vedecká disciplína, ktorá vo svojej práci využíva množstvo vedeckých metód na čo najväčšie spoznanie spotrebiteľa.

Neurometria zahŕňa:

 • Funkčné zobrazovanie magnetickou rezonanciou meria metabolické zmeny vyskytujúce sa v oblastiach mozgu spojených s aktivitou neurónov. Táto metóda poskytuje informácie o tom, ktoré oblasti mozgu sú zapojené do určitých úloh. Napríklad pri výbere určitých potravín sa aktivujú oblasti mozgu zodpovedné za určité emócie.
 • Elektroencefalografia zaznamenáva elektrickú aktivitu mozgu a poskytuje informácie o oblastiach mozgu, ktoré produkujú najväčšiu aktivitu tvárou v tvár podnetom. Táto technológia nám umožňuje okrem iného zistiť emocionálny vplyv na komunikačnú akciu.
 • Magnetoencefalografia študuje funkčnú aktivitu mozgu. Táto metóda ponúka oveľa vyššie rozlíšenie časovej a priestorovej mapy.
 • Biometria zahŕňa štúdium elektrickej aktivity pokožky. Táto metóda registruje galvanickú reakciu, zmeny galvanického odporu. Technológia hlási napríklad emócie spôsobené reklamou: strach alebo prekvapenie.

Sledovanie očí je technológia sledovania pohľadu. Pomocou infračerveného žiarenia sa zaznamenáva, kam smeruje pohľad človeka. Môžete zistiť, čo priťahuje jeho pozornosť, a určiť ľahkosť, s akou človek nájde informácie, ktoré potrebuje, napríklad na webovej stránke. Táto metóda vám umožňuje zlepšiť používateľskú skúsenosť, štruktúru webových stránok atď.

Aké typy neuromarketingu existujú

Neuromarketing používa tri typy:

 • Vizuálny. Tento typ študuje obrázky, ktoré spotrebiteľ dostane a ktoré na neho majú vplyv, čo znamená, že si ich ľahšie zapamätáte.
 • Sluchového. Metóda sa týka zvukov, ktoré vám umožňujú zapamätať si a priradiť reklamnú akciu, vytvárať prostredie prostredníctvom hudby alebo zvukov alebo tiež pomocou techniky ASMR. Tento systém používa zvuky, vďaka ktorým sa cítime dobre. Napríklad Toto je chrumkanie čokolády v reklame.
 • Kinestetické. Je to metóda analýzy prostredníctvom vône, chuti alebo dotyku. Prostredníctvom toho môžeme ovplyvniť spotrebiteľa. Balenie produktu, jeho textúra alebo špecifická aróma miestnosti vyvolávajú asociácie a spomienky.

Súbor metód sa neustále rozširuje, pretože ide o novú oblasť marketingového výskumu.

Kde môžeme vidieť príklady neuromarketingu

Ako príklady odporúčame vziať nasledovné:

 • Ceny často využívajú prax používania cien končiacich na 0,99 alebo 0,95. Tento pokles o 1 alebo 5 centov, dolárov dáva predstavu o nízkych nákladoch. Táto prax je dnes veľmi bežná.
 • V psychológii farieb pracujem s farbami. Napríklad zelená je spojená s prostredím alebo vnímaním zdravia a čierna s eleganciou alebo tajomstvom. Táto prax sa čoraz viac zohľadňuje pri navrhovaní dizajnu fyzických priestorov a webových stránok.
 • Existuje tiež veľa inovácií v merchandisingu, ktorý skúma umiestnenie výrobkov v maloobchodných predajniach. Napríklad produkt umiestnený na poličke vo výške očí sa ľahšie predáva. Na tomto mieste sa zvyčajne umiestňuje drahší tovar.
 • Používanie určitej hudby môže v závislosti od typu podnikania stimulovať rýchly tok nákupov alebo naopak. Reklama, ktorá vyvoláva takéto emócie, je efektívnejšia, pretože priťahuje pozornosť a lepšie si ju pamätá.

Neuromarketing je disciplína, ktorá sa ešte musí použiť a ktorá môže spoločnosti podnietiť k rôznym zlepšeniam. Táto oblasť poskytuje vedomosti o trendoch správania spotrebiteľov.

Autor: Robinson

Tento príspevok bol vytvorený 16.2.2024 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Robinson.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.