( Robinson,  0)

Spoznajte SP 500 INDEX

Článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou eToro. Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://shorturl.at/qsLOS

Index S&P 500, referenčná hodnota globálneho akciového trhu, často upúta pozornosť v diskusiách o indexových investíciách. Náš článok sa zaoberá jeho popularitou, výberovými kritériami, historickým výkonom a hodnotí jeho klady a zápory, pričom ponúka hĺbkové pohľady na tento najvýznamnejší index na svete.

Čaro indexového investovania

Trend smerom k indexovému investovaniu, ktorého stredobodom záujmu je práve S&P 500, odráža posun v investičných stratégiách. Táto metóda uprednostňuje dlhodobé priemerné výnosy s minimálnym úsilím, a často prekonáva aktívny výber akcií.

Vývoj a výber S&P 500

Od svojho založenia v roku 1957 sa S&P 500 neustále vyvíjal tak, aby presne reprezentoval najprominentnejšie verejne obchodované spoločnosti v USA. Osobitná výberová komisia dôkladne zvažuje faktory, ako je trhová kapitalizácia, likvidita a objem obchodovania, aby zabezpečila relevantnosť a reprezentatívnosť indexu. S&P 500 sa podrobuje pravidelným štvrťročným hodnoteniam, počas ktorých sa opätovne vyváži.

Tento proces vyvažovania môže mať významný vplyv na spoločnosti, ktoré vstupujú do indexu alebo z neho vystupujú. Keď sa do S&P 500 pridá spoločnosť, často zažíva zvýšený dopyt po svojich akciách, keďže podielové fondy a iné investičné nástroje, ktoré tento index sledujú, kupujú akcie tak, aby boli v súlade so zložením indexu.

Naopak, spoločnosti, ktoré sú vyňaté z indexu, môžu zaznamenať pokles dopytu po svojich akciách, keďže ich fondy sledujúce index predávajú. Toto vyváženie zabezpečuje, že S&P 500 zostáva aktuálnym a dynamickým odrazom širšieho trhu, vďaka čomu je dôležitým nástrojom pre investorov, ktorí sa usilujú o angažovanosť v ekonomike USA, a referenčným kritériom na porovnávanie výkonnosti aktívne riadených portfólií.

Koncentrát globálneho trhu v jednom indexe

S&P 500 nie je len odrazom amerického trhu – je tiež známy pre svoje rôznorodé a komplexné pokrytie. Tento index zahŕňa významné medzinárodné korporácie a množstvo odvetví, pričom ponúka investorom širokú expozíciu voči globálnej ekonomike.

Vďaka starostlivému výberu spoločností a rozsiahlemu zastúpeniu je pre investorov vyhľadávanou voľbou a referenčnou hodnotou, na základe ktorej sa meria výkonnosť mnohých aktívne riadených portfólií. To posilňuje pozíciu S&P 500 ako vedúceho indexu vo finančnom svete, ktorý má široké využitie na hodnotenie výkonnosti investícií v rôznych sektoroch.

Ak je to dosť dobré pre Buffetta, tak…

Warren Buffett, hodnotový investor známy na celom svete svojou investičnou presnosťou, dlhodobo obhajuje dôsledné investovanie do indexových fondov, najmä do tých, ktoré sledujú S&P 500. Tento prístup zdôrazňuje vo svojich radách pre väčšinu investorov. Jeden z jeho pozoruhodných citátov zakotvuje túto filozofiu:

„Pravidelne nakupujte nízkonákladový indexový fond S&P 500. Myslím si, že práve toto dáva prakticky celú dobu najväčší zmysel.“

Warren Buffett

Schválenie tejto stratégie zo strany Buffetta vychádza z jej jednoduchosti, nákladovej efektívnosti a historickej výkonnosti S&P 500. Odporúča ho väčšine investorov, najmä tým, ktorí sa nesnažia stať profesionálnymi obchodníkmi, keďže tento prístup im pravdepodobne prinesie priaznivé dlhodobé výsledky, lepšie ako snaha poraziť trh prostredníctvom aktívneho výberu akcií.

Warren Buffett tiež konštatuje, že

„nízkonákladový indexový fond je najrozumnejšou kapitálovou investíciou pre veľkú väčšinu investorov“.

Warren Buffett

Rast indexového investovania

Indexové investovanie, najmä v S&P 500, sa stalo veľmi populárne vďaka svojej účinnosti a výkonnosti, v čom zvyčajne prevyšuje aktívny výber akcií. Táto stratégia je jednoduchá, ale účinná: zameranie sa na dlhodobú priemernú návratnosť s minimálnym úsilím a všeobecne vyššia výkonnosť oproti najaktívnejším zberateľom akcií vrátane profesionálnych finančných manažérov. Len málo investičných manažérov dokáže konzistentne poraziť indexy, čo podporuje príťažlivosť indexového investovania, a to aj napriek niektorým inherentným obmedzeniam.

V čom S&P 500 vyniká

Pre indexových investorov je často S&P 500 najlepšou voľbou. Nie je to len miera americkej ekonomiky, ale aj barometer globálnych ekonomických trendov, ktorý zastrešuje americké aj významné medzinárodné spoločnosti. Jeho rôznorodý charakter zahŕňa 11 rôznych odvetví vrátane technológií, zdravotnej starostlivosti, finančných služieb a ďalších odvetví, čo ponúka investorom komplexný trhový obraz.

Vytvorte si eToro účet a začnite obchodovať S&P 500 a ďalšie indexy.

Pripojiť sa

Váš kapitál je ohrozený. Platia aj ďalšie poplatky

Cesta v čase – výkonnosť S&P 500

S&P 500 bol od svojho vzniku majákom stabilného rastu s priemernými ročnými výnosmi 10,13 %. Kým v niektorých rokoch došlo k výraznému poklesu, celkový dlhodobý trend ukazuje svoju spoľahlivosť a odolnosť ako investičnú možnosť, ktorá je odrazom globálneho hospodárskeho rastu.

Celková návratnosť je ukazovateľom výkonnosti indexu vrátane reinvestícií do dividend.

Pozornosť venovaná hlavným akciám

S&P 500 nie je rovnako vyvážený index. V S&P 500 dominujú králi tech sveta ako Apple a Microsoft. Ich významná váha v indexe je prospešná počas podujatí v odvetví technológií, ale predstavuje aj výzvu pre diverzifikáciu.

Prístup k S&P 500: investičné nástroje

Rozmanité medzinárodné ETF ako SPY5.L, IUSA.L a CSP1.L ponúkajú jednoduché, ekonomické trasy do S&P 500. Tieto nástroje poskytujú spôsob, ako sa zapojiť do výkonnosti indexu bez priameho nákupu akcií.

Posudzovanie oceňovania a rizík

S&P 500, často hodnotený pomocou pomeru ceny k zisku (P/E), historicky kolíše v oceňovaní. Kým v priebehu dvoch desaťročí dosahoval priemer približne 15-krát P/E, vyššie pomery naznačujú drahšie ocenenia. Takže, keď index obchoduje pod ním, je pravdepodobné, že je lacný, a keď obchoduje nad ním, je pravdepodobne drahý.

Progresívne odhady P/E môžu poskytnúť iný pohľad. Výkonnosť indexu však môže byť ovplyvnená najmä jeho technologicky zameraným zložením a niekoľkými vplyvnými akciami.

Pre tých, ktorí sa zaoberajú nadmernou expozíciou v sektore, ponúka riešenie sledovanie indexu s rovnakými váhami. Nástroje, ako je rovnaká váha S&P 500 ETF (RSP) spoločnosti Invesco, poskytujú rovnomerné investičné rozpätie medzi akciami indexu a predstavujú alternatívu k tradičnej metodike váženia.

Tieto informácie slúžia len na vzdelávacie účely a nepovažujte ich za investičné poradenstvo, osobné odporúčanie, ponuku či výzvu na nákup alebo predaj akýchkoľvek finančných nástrojov. Tento materiál bol pripravený bez ohľadu na konkrétne investičné ciele alebo finančnú situáciu a nebol pripravený v súlade s právnymi a regulačnými požiadavkami na podporu nezávislého výskumu. Akékoľvek odkazy na minulú výkonnosť finančného nástroja, indexu alebo balíka investičných produktov nie sú spoľahlivý ukazovateľ budúcich výsledkov a nemali by byť za taký považované. Spoločnosť eToro negarantuje presnosť a úplnosť obsahu tejto príručky a za ňu nenesie žiadnu zodpovednosť. Pred vložením kapitálu sa uistite, že rozumiete rizikám spojeným s obchodovaním. Nikdy neriskujte viac než to, o čo si môžete dovoliť prísť.

CFD sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 76 % účtov retailových investorov stráca pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom peniaze. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako fungujú CFD, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Autor: Robinson

Tento príspevok bol vytvorený 14.3.2024 a aktualizovaný 18.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Robinson.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: