Ekonomický slovník

Slovník výrazov, hesiel, termínov a skratiek, používaných v slovenskej a svetovej ekonomike. Heslá sa týkajú rôznych oblastí ekonomiky, ako je marketing, manažment, financie, právo, obchod, podnikanie, firmy, európska integrácia, logistika, vzdelávanie, bankovníctvo, poisťovníctvo, makroekonómia, mikroekonómia, organizácie a ďalších oblastí ekonomiky. Ekonomické termíny sú zoradené podľa abecedy podľa slovenských výrazov. Heslá obsahujú slovenské definície. Ekonomický slovník portálu EuroEkonóm.sk obsahuje viac ako 5.000 hesiel.

Vyberte si písmeno, ktorým začína hľadaný výraz

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?