(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom G.

Ekonomické pojmy G:

 • G10 (G7 plus Belgicko, Holandsko a Švédsko… )
 • G7 (Sedem najrozvinutejších zemí sveta (USA, Nemecko, Japonsko, Francúzsko, Veľká Británia, Kanada, Tali… )
 • gabaritná zásielka (Železničná zásielka, ktorej rozmery na otvorenom vozni neprekračujú predpísanú ložnú mieru… )
 • Gama opcie (Vyjadruje, o koľko sa zmení delta opcie pri zmene ceny podkladového aktíva o 1 jednotku… )
 • Garancia (Banková, alebo iná záruka… )
 • Garančná lehota (Ochranná lehota, počas ktorej poisťovňa nemusí poskytnúť poistné plnenie zo životného poistenia v pr… )
 • Garančná platba (Payment under Guarantee (garančná platba) – platba za schválenú postúpenú pohľadávku uskutočnená fak… )
 • Garančný fond investícií (Fond slúžiaci na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok: klientov ─ obchodníkov s cenn… )
 • Garančný fond (Je zriadený v súvislosti s demonopolizáciou zákonného poistenia motorových vozidiel. Spravuje ho Slo… )
 • garant (Osoba, ktorá na seba prevzala nejaký záväzok. V akademickom prostredí napr. garant študijného progra… )
 • Garantujúca / avalujúca banka (Guaranteeing/avalising bank (garantujúca/avalujúca banka) – osoba, banka alebo finančná inštitúcia,… )
 • Gaudeamus (Veseľme sa – začiatok starej latinskej piesne Gaudeamus Igitur. Z pôvodnej skladby sa dve slohy použ… )
 • Geneticky manipulované organizmy ((GMO) – Geneticky manipulované organizmy (GMO) – V súčasnosti sa pestuje napr. geneticky manipulovan… )
 • Geomarketing (Marketing, ktorý umožňuje vizualizáciu a analýzu firemných dát a informácii na mapovom podklade… )
 • Geometrický plán (je podklad k niektorým právnym úkonom. Je potrebný ak sa právny úkon týka len časti nehnuteľnosti. N… )
 • Gestika (Pohyby rúk podporujú a zvýrazňujú to, čo práve chceme povedať slovami. Tento typ komunikácie… )
 • gestor (Osoba alebo inštitúcia poverená riadením a koordináciou určitej činnosti. Napr. katedra môže gestoro… )
 • Glejserova metóda (Glejserova metóda (Glejser test) je metóda, ktorá sa používa pri testovaní heteroskedasticity. Táto… )
 • Globálna konkurencieschopnosť (Schopnosť krajiny konkurovať na globálnych trhoch – či už schopnosť firiem z danej krajiny presadiť… )
 • Globálne fondy (Fondy investujúce do akcií rôznych krajín. Fondy tohto typu majú najväčšie možnosti pre diverzifikác… )
 • globálne otepľovanie (Pod pojmom globálne otepľovanie (zmena klímy) rozumieme iba tú časť všetkých klimatických zmien, k… )
 • GLV-CIM (Príručka k nákladnému listu CIM; dokument CIT, ktorý obsahuje pokyny na používanie nákladného listu… )
 • GLV-CUV (Príručka k vozňovému listu CUV… )
 • GMO free ((bez obsahu GMO) – termín GMO free alebo bez obsahu geneticky modifikovaných organizmov sa použí… )
 • Goldfeldov-Quandtov test (Goldfeldov–Quandtov test (Goldfeld-Quandt test) je často používaným testom heteroskedasticity. Jeho… )
 • Google Analytics (Jedny z najdokonalejších voľne dostupných štatistík na svete… )
 • Government relations (Vzťahy s vládnymi inštitúciami, spolupráca a výmena informácii medzi firmou a úradmi štátnej správy… )
 • graduovať (Udeľovať, resp. získavať akademickú hodnosť… )
 • Graf (znázorňuje závislosti jedného alebo viacerých typov údajov od vybraného typu údajov… )
 • grant (Finančná podpora udelená jednotlivcovi alebo kolektívu na vyriešenie vopred zadanej úlohy… )
 • grantová agentúra (Inštitúcia, ktorá rozhoduje o prideľovaní grantov. V oblasti vysokého školstva sú najznámejšie VEGA… )
 • Grantová schéma (Nástroj, ktorý umožňuje podporiť veľké množstvo menších projektov, ktoré by inak nesplnili podmienku… )
 • grantová úloha (Úloha, ktorej vyriešenie je spojené s udelením grantu… )
 • Greenback (Synonymum označenia pre americký dolár… )
 • Greenspan Alan (Guvernér americkej centrálnej banky (FED)… )
 • greenwashing (Cieľom používania metódy označovanej ako greenwashing (v preklade zelené pranie) je, aby firmy vyz… )
 • grémium (Poradný orgán rektora vysokej školy alebo dekana fakulty. Členmi grémia rektora sú spravidla prorekt… )
 • Grid karta (Bezpečnostný prvok používaný v internet bankingu vo forme plastovej karty s číselnými kódmi… )
 • GRP (Jednotkou hrubého zásahu, ktorá poskytuje informáciu o tom, koľko členov z hlavnej cieľovej skupiny… )
 • GUI ((Graphical User Interface) – je grafické užívateľské rozhranie, jeho funkciou je vykresľovanie okien… )
 • GVD (Grafikon vlakovej dopravy… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár