(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom W.

Ekonomické pojmy W:

 • WAN ((Wide Area Network) – globálna počítačová sieť, sieť, ktorá spája počítače, alebo menšie počítačové… )
 • Waste / Plytvanie alebo straty(Nepotrebné alebo neziskové aktivity… )
 • welfare hospodárskych zvierat ( Welfare je anglické slovo, ktoré sa dá preložiť ako pohoda, blaho či prosperita. V spojitosti s ho… )
 • Welfare ((pohoda) zvierat – Welfare (pohoda) zvierat – Hospodárske zvieratá sa v konvenčnom poľnohospodárstve… )
 • Whiteov test (Whiteov test (White test) sa považuje za všeobecný test heteroskedasticity, pretože sa neopiera o pr… )
 • WIBOR (WIBOR – (Warshaw InterBank Offered Rate) referenčná hodnota úrokových sadzieb na medzibankovom trhu… )
 • wilsonov veľkostný vzorec – campov veľkostný vzorec (Vzorec pre výpočet optimálneho množstva objednávky… )
 • Withdrawal kanban (Metóda, ktorá sa využíva na transport materiálu (výrobkov) zo skladu (supermarketu) na ďalšiu operác… )
 • Workflow (schéma zaručujúca opakovateľnosť vďaka systematickej organizácii definovaných úloh a toku informácií… )
 • Workshop (Skupinové riešenie problémov využívajúce spoluprácu osôb z rôznych oblastí organizácie, ktoré slúži… )
 • WWW ((World Wide Web) – služba Internetu, pomocou ktorej získavame, vyhľadávame, ale aj prezentujeme info… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár