EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a obchode. Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk bola založená v roku 2004 a jej zakladateľom je internetový nadšenec a podnikateľ Tomáš Černaj. Do encyklopédie prispieva viac ako 200 stálych a príležitostných prispievateľov. EuroEkonóm.sk obsahuje viac než 10.000 stránok a článkov s ekonomickým zameraním. EuroEkonóm.sk vzniká za podpory spoločnosti Cereal CZ&SK.

Našim poslaním je vytvoriť rozsiahly, voľne dostupný a dôveryhodný zdroj ekonomických znalostí pre všetkých. Ďakujeme Vám, že nám pomáhate rozvíjať ekonomickú encyklopédiu EuroEkonóm.sk.

Tomáš Černaj
zakladateľ