(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Formulár – Výskum trhu – Dotazník

Download súboru

Stiahnite si súbor Formulár – Výskum trhu – Dotazník (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Formulár – Výskum trhu – Dotazník.


Mediálny výskum sledovanosti TV Global
Dobrý deň, volám sa ......................... a pracujem ako anketár pre .........................., ktorá sa zaoberá výskumom trhu. Ak by to bolo možné, chceli by sme Vás požiadať o vyplnenie dotazníka na tému televízneho vysielania. Dlho Vás nezdržím, približne 10 minút. Do tohoto výskumu ste boli vybratí náhodne a my Vám zaručujeme absolútnu anonymitu. Vaše odpovede budú súčasťou odpovedí ďalších 20 ľudí v tomto prieskume. Dotazník samozrejme máte právo odmietnuť. Ak budete súhlasiť, chceli by sme Vás poprosiť, aby ste na otázky odpovedali čo najpresnejšie. Ďakujeme Vám za Vašu ochotu.
_________________________________________________________________________________
1. Ste:
A Muž
B Žena
2. Koľko máte rokov?
3. Aké je Vaše najvyššie ukončené vzdelanie?
A Chodím na základnú školu
B Základné
C Učňovské, stredoškolské bez maturity
D Stredoškolské, učňovské s maturitou
E Momentálne som študent vysokej školy
F Vysokoškolské
4. Ako často sledujete televíziu vo všeobecnosti ?
1 veľmi často
2 často
3 občas
4 zriedkakedy
5 nesledujem
5. Ktorú z uvedených televíznych staníc môžete doma prijímať?
A STV
B Markíza
C TA3
D TV Global
E Miestna lokálna televízia
F Iná
6. Skúste si spomenúť, ktorú televíznu stanicu ste pozerali v uplynulých 14 dňoch.
A STV
B Markíza
C TA3
D TV Global
E Miestna lokálna televízia
F Iná
7. Zoraďte prosím nasledujúce TV stanice podľa obľúbenosti (1 = najobľúbenejšia):
TV Markíza, STV, TA3, TV Global
1
2
3
4
8. Poznáte televíznu stanicu TV Global?
A Áno
B Nie
9. V ktorom čase najčastejšie sledujete TV Global ? Zaznačte krížikom (x)
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
10. V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko programov TV Global. Ohodnoťte ich, prosím, podľa predloženej stupnice krížikom.
Vôbec ma nezaujíma Skôr ma nezaujíma Neviem Skôr ma zaujíma Veľmi ma zaujíma
A Ranné vysielanie
B Hudobné relácie
C Naša 17
D Seriály
E Lokálne správy
F Teležurnál
G Telenovela
H Večerný film
I Politicko-diskusné relácie
J Erotika
11. O koľkej by podľa Vás mal začať večerný film?
12. V akom čase by ste si priali sledovať hlavné večerné spravodajstvo TV Global?
18:00 - 18:20
18:30 - 18:50
18:50 - 19:10
19:00 - 19:20
19:10 - 19:30
19:15 - 19:35
19:20 - 19:40
19:25 - 19:45
19:30 - 19:50
19:35 - 19:55
19:45 - 20:05
13. Moderátori TV Global sú
kvalifikovaní amatérski
elegantní neupravení
pohotoví pomalí
14. Koľko hodín strávite denne sledovaním televízie?
15. Ako hodnotíte presvedčivosť reklamy vysielanej v TV Global ? Vyznačte na úsečke krížikom.
presvedčivá nepresvedčivá
16. Ako reklama vysielaná v TV Global pôsobí na Vaše nákupné rozhodnutia ?
1 veľmi silno ma ovplyvňuje
2 silno ma ovplyvňuje
3 ovplyvňuje ma
4 je mi ľahostajná
5 neovplyvňuje ma
6 pri nakupovaní ju vôbec neberiem do úvahy
17. Zakúpili ste si už niekedy výrobok alebo službu na základe reklamy v TV Global?
A Áno
B Nie
18. Čo Vám vadí na vysielaní TV Global?
19. Čo by ste si priali vidieť v TV Global?
20. Nasledujúce demografické otázky budú slúžiť výhradne pre štatistické účely. Koľko osôb vrátane Vás žije s Vami vo Vašej domácnosti?
A 1
B 2 - 3
C 4 - 5
D 6 a viac
21. Do ktorej skupiny by ste zaradili Váš súčasný čistý mesačný príjem?
A Do 4 000 Sk
B 4 000 - 6 000 Sk
C 6 000 - 8 000 Sk
D 8 000 - 10 000 Sk
E 10 000 - 15 000 Sk
F Viac ako 15 000 Sk
22. Aké je v súčasnosti Vaše pracovné zaradenie?
A Študent
B Zamestnanec
C Člen družstva
D Živnostník bez zamestnancov
E Súkromný podnikateľ so zamestnancami
F Žena v domácnosti
G Pracujúci dôchodca
H Nepracujúci dôchodca
I Nezamestnaný
J Iný

Download súboru

Stiahnite si súbor Formulár – Výskum trhu – Dotazník (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár