( EuroEkonóm.sk,  0)

Neriadená inflácia

Čo spôsobuje neriadená inflácia a ako sa pred ňou chrániť

Neriadená inflácia je stav, keď cena tovarov a služieb nekontrolovateľne narastá. Tento jav môže byť dôsledkom niekoľkých faktorov a môže mať vážne dôsledky nielen na ekonomiku, ale aj na životné náklady obyvateľstva.

Všimli ste si, že dnes si za 10 eur nakúpite menej tovarov a služieb než by ste si kúpili pre piatimi rokmi? Nedeje sa to len vám, deje sa to všetkým. Dôvodom je inflácia, ktorú zjednodušene chápeme ako znehodnocovanie peňazí. Ide o bežný ekonomický jav, ktorý však môže prerásť do nekontrolovateľných rozmerov. Našťastie existuje niekoľko spôsobov, ako sa pred ňou chrániť a jedným z nich je práve investovanie. Aj v tomto prípade je však dôležité vedieť, do čoho investovať. Dokážu naše voľné finančné prostriedky v čase neriadenej inflácie ochrániť investície do nehnuteľností alebo treba staviť na rizikovejšie aktíva?

Aké sú príčiny neriadenej inflácie?

K neriadenej inflácii dochádza v dôsledku viacerých faktorov. Tu je niekoľko dôvodov, ktoré môžu byť dôvodom jej vzniku:

  • Dopyt prevyšujúci ponuku: Jedným z dôvodov vzniku neriadenej inflácie je nadmerne veľký dopyt po tovaroch a službách, ktorý ekonomika nie je schopná načas uspokojiť. Príkladom tejto situácie bol aj boom na trhu s nehnuteľnosťami, ktorý sa pri úrokových sadzbách blížiacich sa k nule zvýšil tak, že ponuka nehnuteľností, ktorá bola v danom čase k dispozícii, ho jednoducho nedokázala uspokojiť.
  • Rast nákladov na výrobu: Častým dôvodov neriadenej inflácie je aj rast nákladov na výrobu. Ak sa náklady na výrobu tovarov a služieb zvyšujú, môže to viesť k zvýšeným cenám pre spotrebiteľov.
  • Nízka produktivita: Ak ekonomika trpí nízkou produktivitou, ktorú zároveň sprevádza aj nedostatočný rast výroby, môžu byť dôsledkom obmedzené zásoby a rast cien.
  • Mena a menová politika: Nestabilná menová politika a nadmerná emisia peňazí môžu spôsobiť neriadenú infláciu tým, že znehodnotia hodnotu peňazí.

Čo môže urobiť štát?

Kroky k ochrane pred neriadenou infláciou má v ruke štát, dôležité je však vedieť, ako pred ňou chrániť aj svoje vlastné financie. Tu je niekoľko opatrení, ktoré je treba podniknúť:

  • Menová politika centrálnej banky: Centrálna banka môže na udržanie stability cien použiť nástroje menovej politiky. Príkladom je nastavenie úrokovej sadzby alebo napr. kontrola množstva peňazí v obehu.
  • Fiškálna politika: Do riadenia inflácie môže okrem centrálnej banky zasiahnuť aj samotný štát. V rámci fiškálnej politiky môže pristúpiť k riadeniu verejných výdavkov napr. formou úpravy daňových sadzieb, ktoré ovplyvnia hladinu dopytu a tým aj samotnú infláciu.

Ako chrániť svoje osobné financie?

Okrem krokov, ktoré môže s cieľom stabilizovať hladinu neriadenej inflácie urobiť štát či centrálna banka, existujú kroky, ktoré môžeme podniknúť aj my sami. S cieľom chrániť svoje financie sa odporúča najmä investovanie, ktoré nám v čase inflácie síce neprinesie zhodnotenie kapitálu, dokáže však naše voľné finančné prostriedky chrániť pred ich znehodnotením. Ak sa teda pýtate, kam investovať peniaze v čase neriadenej inflácie, správna odpoveď je kamkoľvek, kde dosiahnete zhodnotenie vyššie než je aktuálna hodnota inflácie. Jedine tak totiž docielite, že vás inflácia neoberie o časť úspor, ktoré ste niekoľko rokov odkladali.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.11.2023 a aktualizovaný 23.11.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.