(EuroEkonóm.sk,  0)

cash-in = prúdy príjmov

cash-out = prúdy výdavkov

Priamy spôsob výpočtu cash-flow

počiatočný stav cash-flow + príjmy – výdavky = konečný stav cash-flow

Nepriamy spôsob výpočtu cash-flow

výnosy – náklady = výsledok hospodárenia

CF = Z + Q

Zisk

+ odpisy

+ ostatné N, ktoré v danom období nebudú výdavkom

– výnosy, ktoré v danom období nebudú príjmom

+ príjmy, ktoré v danom období nebudú výnosmi

– výdavky, ktoré v danom období nebudú nákladmi

= CASH FLOW

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.