(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Formulár – Výpoveď zmluvy – bankový účet

Download súboru

Stiahnite si súbor Formulár – Výpoveď zmluvy – bankový účet (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Formulár – Výpoveď zmluvy – bankový účet.


Jozef Fľak, Slobodomurárska 60, 052 01 Spišská Nová Ves
AG Banka, a. s.
pobočka Poprad
Mäsiarska 105
045 01 Poprad
Košice
3. február 2009
VEC
Vypovedanie zmluvy devízového účtu
Podpísaný ..........................., r.č. ...................., Vám vypovedám Zmluvu o devízovom revolvingovom termínovanom vklade č. 202503-742504/6900 a žiadam Vás o prevod zostatkovej hodnoty na vkladnú knižku vo Všeobecnej úverovej banke, číslo vkladového účtu: 1285534963, názov účtu: .........................
Za skoré vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.
S pozdravom

Download súboru

Stiahnite si súbor Formulár – Výpoveď zmluvy – bankový účet (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár