(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Metódy merania rizika – objektívnou a subjektívnou pravdepodobnosťou.
Objektívna pravdepodobnosť – je založená na hromadných javoch určitého časového radu. Údaje sú získavané z minulosti. Táto metóda určenia pravdepodobnosti je založená aj na experimentoch. Nie je použiteľná v ekonomike.

Subjektívna pravdepodobnosť – môže byť vyjadrená verbálnym spôsobom pomocou určitých verbálnych charakteristík. Tento spôsob je v praxi najrozšírenejší. Prednosťou je, že slovné charakteristiky sú všeobecne zrozumiteľným prostriedkom na vyjadrenie odlišnej miery neistoty javov. Nedostatkom je, že rôzne subjekty chápu slovne charakteristiky odlišne. Tento spôsob hodnotenia pravdepodobnosti nie je prijateľný.

Druhou možnosťou je vyjadrovanie subjektívnej pravdepodobnosti číselne. V praxi sa najčastejšie uplatňujú dva spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia subjektívnej pravdepodobnosti:
– absolútne vyjadrenie subjektívnej pravdepodobnosti – v podobe 0 – 1 resp. 0 – 100 %
– relatívne vyjadrenie subjektívnej pravdepodobnosti – v tvare pomeru udávajúceho počet realizácií daného javu z celkového počtu možných prípadov (jeden zo sto), alebo v tvare tzv. pomeru stávok (3:1)

Metódy stanovenia subjektívnej pravdepodobnosti –
1. priame: metóda kvantilov, metóda relatívnych veľkostí, metóda grafická
2. nepriame: metóda pravdepodobnostného kruhu, metóda ekvivalentnej ceny, metóda delenia intervalu

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008 a aktualizovaný 14.11.2010. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

 1. Cylla

  Aké sú základné metódy merania rizika?

 2. Rostislav

  Metódy merania rizika zahŕňajú objektívnu a subjektívnu pravdepodobnosť, s konkrétnymi prístupmi pre kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie.

 3. Aurel Suchy

  Sú subjektívne metódy merania rizika spoľahlivé?

 4. Peter Cuj

  Subjektívne metódy závisia od hodnotenia jednotlivcov a môžu byť variabilné, ale sú dôležité v situáciách, kde nie sú dostupné objektívne údaje.

 5. Adrian Straka

  Ako digitalizácia ovplyvňuje metódy merania rizika?

 6. Agnesa Smrekova

  Digitalizácia umožňuje lepšie zhromažďovanie a analýzu dát, čo môže vylepšiť presnosť a efektivitu metód merania rizika.

Pridaj komentár