(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Fakulta: Fakulta podnikového manažmentu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Bratislava
Typ školy: univerzita
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava, Slovenská republika
tel. : +421 2 67295514, +421 2 67295532
fax: +421 2 67295184, +421 2 67295184
www fakulty: fpm.euba.sk/

Katedry

Katedra manažmentu
Katedra manažmentu výroby a logistiky
Katedra podnikovohospodárska
Katedra podnikových financií
Katedra informačného manažmentu

Charakteristika

Fakulta vznikla v roku 1953 na bývalej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (okrem ďalších dvoch fakúlt) ako Fakulta výrobno-ekonomická. V roku 1969 bola premenovaná na Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví (bývalé FERVO). Od roku 1992 sa fakulta nazýva Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôvodná orientácia fakulty na riadenie priemyslu a poľnohospodárstva sa postupne rozšírila a v súčasnosti je výchovno-vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť Fakulty podnikového manažmentu orientovaná na manažment všetkých typov a veľkostí podnikov. V súčasnom období je fakulta jednou zo šiestich fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave a má viac ako 2 500 študentov vo všetkých formách štúdia. Na čele fakulty je dekan s ostatnými akademickými funkcionármi – prodekanmi. Kontrolu výkonných funkcií vedenia fakulty vykonáva akademický senát fakulty, ktorý volí akademických funkcionárov na obdobie 3 rokov. Súčasťou fakulty je Informačné a dokumentačné oddelenie, ktoré zabezpečuje knižničné, dokumentačné, informačné operácie pre vzdelávacie a vedecko-výskumné ciele fakulty.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.