(EuroEkonóm.sk,  0)

Voľba správnej marketingovej stratégie závisí od fázy životného cyklu, v ktorom sa produkt, odvetvie, alebo podnik nachádza. Pre jednotlivé fázy životného cyklu existujú iné marketingové stratégie. Vyberte si etapu životného cyklu podniku alebo produktu:

  1. Marketingové stratégie – etapa poklesu
  2. Marketingové stratégie – etapa rastu
  3. Marketingové stratégie – etapa zavádzania výrobku
  4. Marketingové stratégie – etapa zrelosti

Už ste čítali?


Pridaj komentár