(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Odvetvová štruktúra a odvetvie

Odvetvová štruktúra národného hospodárstva je členenie ekonomiky podľa charakteru konečných výsledkov činností jednotlivých podnikov a organizácií. Odvetvie tvoria podniky s rovnakým, alebo príbuzným zameraním.

Členenie odvetví

Odvetvia delíme na:

 • výrobné odvetvia
 • nevýrobné odvetvia

Výrobné odvetvia

Členenie výrobných odvetví:

 • priemysel
 • poľnohospodárstvo
 • lesné hospodárstvo
 • stavebníctvo
 • nákladná doprava
 • výrobné služby

Nevýrobné odvetvia

Členenie nevýrobných odvetví:

 • školstvo
 • kultúra
 • zdravotníctvo
 • osobná doprava
 • nevýrobné služby

Odvetvová štruktúra a odvetvia na Slovensku

Viac sa o odvetviach, odvetvovej štruktúre a stave odvetví na Slovensku dočítate v článku Odvetvová štruktúra národného hospodárstva.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008 a aktualizovaný 5.5.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.