(EuroEkonóm.sk,  0)

Swap – zaväzuje 2 strany k výmenám určitého podliehajúceho aktíva v určitých intervaloch v budúcnosti. Väčšinou sa výmena aktíva redukuje na pravidelné vyrovnávanie platby s pevne stanoveným termínom v budúcnosti.
Vývoj menových kurzov, úrokových mier a cien ovplyvňuje, či prvý partner platí druhému alebo naopak. Ide o zmluvné spojenie viacerých forwardov.
Podmienky kontraktu sú stanovené v zmluve. Obchodovanie na OTC.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.