(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo: Žilina
Typ školy: univerzita
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Univerzitná 1, 010 26, Žilina, Slovenská republika
tel. : +421 41 5133111, +421 41 5133053, +421 41 5133054, +421 41 5133055, +421 41 5133056
fax: +421 41 5131527
www fakulty: fpedas.uniza.sk

Katedry

Katedra cestnej a mestskej dopravy
Katedra ekonomiky
Katedra leteckej dopravy
Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky
Katedra spojov
Katedra vodnej dopravy
Katedra železničnej dopravy

Charakteristika

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci všetkých akreditovaných študijných programov. Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch. Študijný program prvého stupňa je bakalársky študijný program, končí štátnou bakalárskou skúškou s titulom bakalár (v skratke Bc.). Po jeho úspešnom absolvovaní je možné pokračovať štúdiom v druhom stupni inžinierskeho študijného programu, ktorý končí štátnou skúškou s titulom inžinier (v skratke Ing.). Po jeho úspešnom absolvovaní je možné pokračovať štúdiom v treťom stupni doktorandského študijného programu, končí obhajobou doktorandskej práce s titulom pfilozophiae doctor (v skratke PhD., ktorá sa píše za priezviskom).

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Zdeňka Grulichová

  Dobrý den,

  na internetu jsem si našla tento odkaz, ale nevím jistě, jestli je ten pravý. Pokud ne, mohli byste mi pomoci a sdělit mi mejlovou adresu na Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy Vysoké školy dopravní v Žilině.

  Oč se mi jedná:
  Ve školním roce 1973/1974 jsem byla studentem výše uvedené fakulty. Systém studia byl tehdy takový, že v 1.semestru jsem, jako absolventka Střední průmyslové školy železniční v České Třebové, složila v železniční stanici Příbor praktickou zkoušku výpravčího a poté „sloužila“ samostatně jako výpravčí. K řádnému studiu na Vaší fakultě jsem nastoupila až do 2.semestru. Bohužel, z vážných rodinných důvodů jsem na vlastní žádost školu po prvním ročníku ukončila – viz kopii dopisu, vekterém reagujete na mou žádost.
  Dnes jsem již ve věku, kdy si dávám dohromady doklady, které budu potřebovat pří žádosti o starobní důchod. No a při té příležitosti jsem zjistila, že sice mám dokument o ukončení studia, ale ztratila jsem dokument, ze kterého by bylo zřejmé, že jsem byla ke studiu přijata a od kdy jsem byla studentem VŠD v Žilině. Mohli byste mi, prosím, zaslat nějaké potvrzení o době studia u Vás. Podle mých dalších dokumentů jsem do železniční stanice Příbor nastoupila již koncem června 1973, nejpozději 1.7.1973. Předpokládám, že toto se již dělo v rámci studia a tudíž bych od tohoto data měla být Vaší studentkou.
  Omlouvám se, že Vám tímto způsobuji problémy, nebude to jednoduché dohledávat cosi v archívech, ale moc by mi to pomohlo.

  Studovala jsem u Vás jako Zdeňka Grulichová (provdaná Prokešová), nar. 5.12.1953 ve Fulneku, bytem Suchdol nad Odrou, Rudé armády 456.

  S pozdravem a poděkováním

  Zdeňka Prokešová
  přednosta provozního obvodu

  České dráhy, a.s.
  Regionální centrum provozu Brno
  PO Havlíčkův Brod
  Havířská 724, 581 30 Havlíčkův Brod
  T: 9726 45401, M: (+420) 602 786 528
  E-mail: prokesova@zst.cd.cz

Pridaj komentár