(EuroEkonóm.sk,  0)

Široké ponímanie inštitúcií autormi inštitucionalizmu do určitej miery sťažuje zaraďovanie názorových prúdov do jednotlivých škôl alebo smerov ekonomického myslenia. Preto sa zvyčajne charakterizujú ako ekonomické teórie uplatňujúce sociálno-ekonomický prístup, pričom teória verejnej voľby a z nej odvodené teórie (konštitucionálna ekonómia, teória hľadania renty, teória vlastníckych práv, teória ekonomických agentov), ale aj teória transakčných nákladov sa označujú za kontraktačné teórie (60. roky 20. storočia). Teória verejnej voľby sa prezentuje aj ako samostatná škola moderného ekonomického myslenia. Považuje sa za súčasť neokonzervatívnych ekonomických teórií.

Kontraktačné teórie

  • teória verejnej voľby
  • konštitucionálna ekonómia
  • teória hľadania renty
  • teória vlastníckych práv
  • teória ekonomických agentov
  • teória transakčných nákladov

Už ste čítali?


Pridaj komentár