( EuroEkonóm.sk,  0)

Košice – Projekt CARE 2000 (Case studies and reception weekend), ktorý organizuje košický lokálny výbor najväčšej svetovej študentskej neziskovej organizácie AIESEC, vyvrcholí 17. – 19. novembra v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Košiciach za účasti približne 75 študentov ekonómie zo Slovenska, Poľska, Nemecka, Česka, Austrálie, Maďarska a Kene.

„Študenti v úvodný deň absolvujú tréning na prezentačné schopnosti a dostanú možnosť vyskúšať si v medzinárodnom tíme riešenie praktických problémov, ktoré zadajú košické podniky“, informoval nás Martin Derňar, prezident organizačného výboru projektu. Prípadové štúdie sa budú týkať aktuálnych otázok malých a stredných podnikov v oblasti marketingu, manažmentu či personalistiky.

V nasledujúce dva dni prebehne poznávací víkend určený zahraničným praktikantom z celého sveta. Bude jedinečnou príležitosťou prezentácie Slovenska a Košíc v medzinárodnom meradle. Našim študentom zase umožní spoznať cudziu kultúru, odlišný spôsob myslenia, zvyky, tradície a názory.

„Košickému firemnému sektoru – malým a stredným podnikom v Košiciach – takto chceme sprostredkovať možnosť vo svoj prospech využiť zahraničné know-how a zručnosti, ale najmä získať kontakty na kvalitných a tvorivých stážistov z hociktorej z 84 krajín, kde naša organizácia pôsobí“, dodal Martin Derňar.

Košický denník, 2000

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.11.2000 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.