(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Semestrálna práca – Personalistika – Výber uchádzača

Download súboru

Stiahnite si súbor Semestrálna práca – Personalistika – Výber uchádzača (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Semestrálna práca – Personalistika – Výber uchádzača.


CASE 2
1) Výber uchádzača na miesto vedúceho účtovníka
- Náš postup by závisel od počtu vhodných uchádzačov na dané pracovné miesto.
- V prípade že ich je viac, ktorí vyhovujú našej špecifikácii, daného uchádzača by sme odmietli, pretože aj napriek jeho kvalifikácii nie je to veľmi zodpovedná osoba vzhľadom na počet zmenených pracovných miest v minulosti. (naša predstava o pracovnom mieste vedúceho účtovníka je, aby to bola osoba s danými kvalifikačnými predpokladmi, zodpovedná a aby na danom mieste zotrvala minimálne 5 rokov, pretože nepokladáme za vhodné často meniť pracovníkov na tejto pozícii (aj kvôli daňovým kontrolám))
- V prípade, že tento uchádzač je jediný, pozveme si ho ešte raz na interview a podrobne budeme analyzovať príčiny jeho častých zmien zamestnaní v minulosti. Ak by sme považovali dôvody za racionálne a opodstatnené, prijali by sme ho. V opačnom prípade nie.
Časté zmeny pracovníkov na takomto mieste by mali zlý vplyv na celkový chod firmy, toto miesto vyžaduje človeka, na ktorého sa môžeme 100% spoľahnúť.
2) Výber uchádzača na miesto domovníka - údržbára
- Tohto pracovníka by sme bez väčších námietok prijali, pretože spĺňa kvalifikačné predpoklady, pôsobil dobrým dojmom, má dobré vystupovanie a komunikáciu s ľuďmi a fakt, že v minulosti často menil zamestnania, nie je pre nás rozhodujúci, pretože toto pracovné miesto si nevyžaduje dlhodobejší horizont práce. Aj v prípade, keby po niekoľkých mesiacoch (rokoch) odišiel, môžeme ho kedykoľvek nahradiť človekom s podobnými kvalitami a schopnosťami, bez vážnejších dôsledkov na chod firmy.

Download súboru

Stiahnite si súbor Semestrálna práca – Personalistika – Výber uchádzača (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár