(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ako správne upraviť text článku (WordPress)

Chcete písať lepšie články pre EuroEkonóm.sk? Chcete zrýchliť prácu administrátorov a správne upraviť texty článkov pred ich odoslaním na schválenie? Pripravte článok tak, aby sme ho mohli čo najskôr publikovať. Využite všetky možnosti, ktoré Vám ponúka textový editor a upravte články tak, aby ich publikácia našim administrátorom trvala len chvíľu. Zaistíte tým, že Vaša provízia bude pripísaná na Vaše provízne konto skôr.

Aký editor si vybrať?

1
Popíšeme si prácu s editorom textu v redakčnom systéme WordPress, ktorý stránky EuroEkonóm.sk používajú. Editor vo WordPress je rozdelený na dve karty (prepínač nájdete v pravom hornom rohu okna editora): 1. Vizuálny editor a 2. Textový editor (HTML). Ak ovládate úpravy v jazyku HTML, môžete texty písať priamo v Textovom editore (HTML). Ak si v jazyku HTML nie ste istí, odporúčame Vám využiť Vizuálny editor.

Základné informácie

 • Články píšete jednoduchým spôsobom a prehľadne.
 • Tvoríte obsah, tlačidlami vkladáte formáty.
 • Tak ako vidíte napísaný text, tak sa aj väčšinou zobrazí na stránke.
 • Formátujte nadpisy a texty. Nesnažte sa stránku zbytočne preformátovávať, v jednoduchosti je krása.
 • Text, ktorý budete formátovať, si označte pred kliknutím na tlačidlo formátovania.

Písmo

Tučné písmo

tucne-pismoJednoduché zvýraznenie textu. Stačí vybrať text a kliknúť na toto tlačidlo. Klávesová skratka: Ctrl+B

Kurzíva

kurziva-pismoPre označenie textu kurzívou vyberte text a kliknite na I. Klávesová skratka:Ctrl+I

Preškrtnuté písmo

preciarknute-pismoAk chcete v článku upraviť, alebo zmeniť informácie, tie pôvodné môžete označiť ako preškrtnuté a vedľa nich napísať opravu. Môžete použiť, ak chcete informovať o tom, že sa informácia už zmenila. stará informácia – nová informácia.

Odrážky, odrážkový zoznam

neusporiadany-zoznamZoznam, ktorý obsahuje odrážky, ale nie je usporiadaný v poradí. Nový riadok zoznamu začneme kliknutím na enter. Dvojitý enter zoznam ukončí.

 • položka
 • položka

Ako použiť niekoľko úrovní odrážok?

Postup:

 1. napíšte všetky položky bežným spôsobom, každú zvlášť na nový riadok (používajte enter)
 2. označte si ich všetky naraz a kliknite na symbol Odrážky (Odrážkový zoznam)
 3. teraz označte len tie z nich, ktoré chcete posunúť o úroveň ďalej a kliknite na symbol Zväčšiť odsadenie
 4. vybrané odrážky sa zobrazia odsadené a s inou ikonou odrážky

Ukážka:

 • prvá položka
 • druhá položka
  • tretia položka
  • štvrtá položka
 • piata položka

Číslovaný zoznam

usporiadany-zoznamČíselne zoradený zoznam vytvoríme podobne, ako odrážky:

 1. položka
 2. položka

Ako kombinovať odrážky s číslovaným zoznamom?

Postup:

 1. napíšte všetky položky bežným spôsobom, každú zvlášť na nový riadok (používajte enter)
 2. označte si ich všetky naraz a kliknite na symbol číslovaný zoznam
 3. teraz označte len tie z nich, ktoré chcete posunúť o úroveň ďalej a kliknite na symbol Zväčšiť odsadenie
 4. vybrané odrážky sa zobrazia odsadené a s inou ikonou odrážky

Ukážka:

 1. prvá položka
 2. druhá položka
  • tretia položka
  • štvrtá položka
 3. piata položka

Citácie – úvodzovky

kurzivaSpôsob, ako zobraziť text, ktorým chcete upútať čitateľov.

Text v citácii môže mať odlišný font, formát, ako obyčajný text. Citát ukončíme tlačidlom enter a potom stlačením tlačidla citácie.

Odstavce

Zarovnanie odstavca

zarovnanieOznačený odstavec textu zarovnáte na ľavo, stred a pravo. Zarovnanie funguje na odseky – text medzi 2 stlačeniami tlačidla enter.

Vložiť/upraviť, odstrániť odkaz

odkazPíšete článok, v ktorom chcete poukázať na inú stránku, alebo starší článok. Urobte to jednoduchým vložením odkazu. Postup:

 1. Označím si text, ktorý bude tvoriť odkaz
 2. Kliknem na ikonu “vložiť odkaz”, kde do 1. okna vložím adresu stránky na ktorú odkazujem.
 3. Ak chcem aby sa odkaz otvoril v novom okne, zvolím aj túto možnosť.
 4. Kliknem na pridať odkaz.

Odkaz zruším označneím textu a klikom na vedľajšiu ikonu.

Značka pre pokračovanie textu

viacText pred značkou sa zobrazí vo výpise článkov. Sú to úvodné 1 – 3 vety, ktoré naznačia, o čom článok je.

Zobraziť / skryť rozšírené možnosti

panel-nastrojovKliknutím na túto ikonu sa objaví rozšírený panel nástrojov, ktorý ponúka ďalšie možnosti úpravy textu.

Nadpisy

Formát nadpisov a odsekov

nadpisy-a-odsekyPre ľahké čítanie na webe sa texty rozdeľujú do odsekov, ktoré môžu mať nadpisy. Nadpisy sú hierarchické, mali by nasledovať postupne. Nadpis 1 – nadpis 1. úrovne je titulok článku. Nadpisy 1. úrovne v článku nepoužívajte. V článku môže byť iba jeden nadpis 1 úrovne. V článku by teda mali nasledovať nadpisy 2. úrovne, pod nimi môžu byť nadpisy tretej úrovne, alebo druhej úrovne. Pod nadpismi tretej úrovne môžu byť ďalšie nadpisy tretej úrovne, alebo hlbšie nadpisy 4. úrovne, prípadne zase nadpisy 2. úrovne, napríklad takto:

Nadpis 2

Nejaký text pod nadpisom druhej úrovne.

Nadpis 3

Nejaký text pod nadpisom tretej úrovne.

Nadpis 3

Nejaký text pod nadpisom tretej úrovne.

Nadpis 2

Nejaký text pod nadpisom druhej úrovne.

Nadpis 3

Nejaký text

Nadpis 2

Nejaký text pod nadpisom druhej úrovne.

Nadpis 3

Nejaký text pod nadpisom tretej úrovne.

Nadpis 4

Nejaký text pod nadpisom štvrtej úrovne.

Nadpis 4

Nejaký text pod nadpisom štvrtej úrovne.

Paragraf – Obyčajný text v odsekoch. Odseky sa oddeľujú klávesou “Enter”. Pokiaľ chcete začať nový riadok, ale nie nový odsek, použite kombináciu kláves “Shift Enter”

Pre - Predformátovaný - takýto text sa zobrazí tak, ako ho napíšete, bez formátovania. Vhodné pre zobrazenie napísaného kódu.

Ďalšie formátovanie textu

Podčiarknuté

podciarknuteKliknutím na tlačidlo bude text podčiarknutý. Klávesová skratka Crtl+U

Zarovnať do bloku

zarovnanie-na-odsekZarovná text na okraje, zmenou medzier medzi slovami . Využíva sa to hlavne pri rozsiahlom texte, na EuroEkonómovi túto možnosť prosím nevyužívajte.

Farba písma

farba.pismaAk chcete farebný text, vyberte si z predvolených farieb. Môžete použiť aj vlastnú farbu, rozpoznávač farby (color picker), alebo paletu farieb.

Vložiť ako text

vlozenie-textuAk máte článok napísaný v niektorom textovom editore, týmito tlačidlami vložíte obsah do článku. T – vloženie textu bez formátovania. Ak máte vo Worde aj obrázky, tie treba vložiť zvlášť do multimédií a až potom do článku.

Odstrániť formátovanie

vymazanie-formatuTlačidlom vymažete všetky formáty z vybratého textu, vrátane odsekov, nadpisov. Nefunguje to na odkazy/hyperlinky, na to slúži tlačidlo Pridať/upraviť/odstrániť odkaz.

Špeciálne znaky

vlozenie-specialneho-znakuKliknutím na tento symbol, sa zobrazí okno v ktorom si vyberiete požadovaný symbol. napríklad: & ♠ → »

Vložiť / zrušiť odsadenie

odsadenie-textuZvýraznenie označeného textu posunutím na pravo. Môžete to využiť aj pri odsadení odrážok, alebo číslovaného zoznamu a pri vytvorení ďalšej úrovne odrážok.

Tento text je odsadený

Šípka znovu a naspäť

krok-spatUrobili ste chybu? Namiesto prácneho vymazávania, odstránite iba jednotlivé kroky.

 

Kontrola textu

Nezabúdajte na občasnú kontrolu textu pomocou tlačidla Náhľad (Pozor! Pred zobrazením si koncept stránky uložte – Uložiť koncept, aby sa Vám zmeny prejavili.). Tak budete vidieť, ako skutočne vyzerá článok na webstránke.

Klávesové skratky v editore WordPress

Nepotrebujete myš, aby ste mohli využívať panel nástrojov – môžete používať klávesové skratky. Vo Windows a Linux sú skratky bežne Ctrl + písmeno. Macintosh zase využíva Command + písmeno.

Písmeno Akcia Písmeno Akcia
c Kopírovať v Vložiť
a Vybrať všetko x Vystrihnúť
z Späť y Znova
b Tučné i Kurzíva
u Podčiarkuté 1 Nadpis 1
2 Nadpis 2 3 Nadpis 3
4 Nadpis 4 5 Nadpis 5
6 Nadpis 6 k Vložiť/upraviť odkaz

Nasledujúce klávesové skratky majú rozdielne prístupové klávesy: Alt + Shift + písmeno.

Písmeno Akcia Písmeno Akcia
n Skontroluj pravopis l Zarovnať doľava
j Zarovnať text c Centrovať
d Prečiarknuté r Zarovnať doprava
u Zoznam a Vložiť odkaz
o 1. Zoznam s Odstrániť odkaz
q Citácia m Vložiť obrázok
w Mód písania bez rušenia t Vložiť značku „Čítať ďalej“
p Vložiť odstránkovanie h Pomocník
x Pridať/odstrániť značku kódu

Ďalšie skratky:

Alt + F8 Panel nástrojov obrázka (ak je vybraný obrázok)
Alt + F9 Menu úpravcu (ak je povolené)
Alt + F10 Nástroje úpravcu
Alt + F11 Cesta k prvkom

Presuňte sa na iné tlačidlá pomocou tabulátora alebo šípiek. Pre návrat do úpravcu stlačte escape alebo použite jedno z tlačidiel.

Ďalšie rady, ako písať skvelé články

Chcete, aby boli Vaše články schválené a Vaša provízia pripísaná na Vaše provízne konto čo najskôr? Prinášame Vám pár rád, ako písať skvelé príspevky na stránke Rady, ako písať skvelé články.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 8.3.2015 a aktualizovaný 20.12.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár