(, EuroEkonóm.sk , )

Trh práce a odbory
17.3.2009Trh práce a odbory
Trh práce a štát
17.3.2009Trh práce a štát
Vznik trhovej ekonomiky v Európe
15.3.2009Vznik trhovej ekonomiky v Európe
Konzervatizmus
15.3.2009Konzervatizmus
Alternatívne teórie trhovej ekonomiky
15.3.2009Alternatívne teórie trhovej ekonomiky
Súčasné ekonomické teórie
15.3.2009Súčasné ekonomické teórie
Od liberalizmu k neoliberalizmu
15.3.2009Od liberalizmu k neoliberalizmu
Konzervatizmus
15.3.2009Konzervatizmus
Výrazné postavy v ekonomickom myslení v 1. ČSR
15.3.2009Výrazné postavy v ekonomickom myslení v 1. ČSR
Postavy ekonomického myslenia na Slovensku
15.3.2009Postavy ekonomického myslenia na Slovensku
Metodologické východiská ekonómie
15.3.2009Metodologické východiská ekonómie
Ekonomické problémy
15.3.2009Ekonomické problémy
PREDMET A METODOLÓGIA EKONOMICKEJ TEÓRIE
15.3.2009PREDMET A METODOLÓGIA EKONOMICKEJ TEÓRIE
Neokeynesovstvo a postkeynesovstvo
15.3.2009Neokeynesovstvo a postkeynesovstvo
Neoklasická ekonómia
15.3.2009Neoklasická ekonómia
Návratnosť vynaložených nákladov výroby
05.3.2009Návratnosť vynaložených nákladov výroby
Existenčné minimum
07.2.2009Existenčné minimum
Fond dôchodkového poistenia
07.2.2009Fond dôchodkového poistenia
Fond nemocenského poistenia
07.2.2009Fond nemocenského poistenia
Poistenie domácností
07.2.2009Poistenie domácností
Sociálne príjmy
07.2.2009Sociálne príjmy
Dane platené obyvateľstvom
07.2.2009Dane platené obyvateľstvom
Poplatky platené obyvateľstvom
07.2.2009Poplatky platené obyvateľstvom
Vydržanie
07.2.2009Vydržanie
Darovanie
07.2.2009Darovanie
Dedenie, dedenie zo závetu, dedenie zo zákona
07.2.2009Dedenie, dedenie zo závetu, dedenie zo zákona
Podielové vlastníctvo, bezpodielové vlastníctvo, držba
07.2.2009Podielové vlastníctvo, bezpodielové vlastníctvo, držba
Majetok domácností
07.2.2009Majetok domácností
Životné minimum
07.2.2009Životné minimum
Životná úroveň domácností
07.2.2009Životná úroveň domácností
Príjmy a dôchodky domácností
07.2.2009Príjmy a dôchodky domácností
Domácnosť, definícia domácnosti
07.2.2009Domácnosť, definícia domácnosti
ZMENA A SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU
16.1.2009ZMENA A SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU
Mikroprostredie podniku
09.1.2009Mikroprostredie podniku
Monopol, oligopol, konkurencia a maximalizácia zisku podniku v podmienkach rôznych typov trhovej konkurencie
17.12.2008Monopol, oligopol, konkurencia a maximalizácia zisku podniku v podmienkach rôznych typov trhovej konkurencie
Investície v poľnohospodárstve a ekonomické metódy hodnotenia investícií
17.12.2008Investície v poľnohospodárstve a ekonomické metódy hodnotenia investícií
Efektívnosť a hospodárnosť podniku
17.12.2008Efektívnosť a hospodárnosť podniku
Výroba a produkčné funkcie v poľnohospodárstve
17.12.2008Výroba a produkčné funkcie v poľnohospodárstve
NÁKLADY V AGROPRIEMYSLE A ICH MINIMALIZÁCIA
17.12.2008NÁKLADY V AGROPRIEMYSLE A ICH MINIMALIZÁCIA
Náklady a modelovanie nákladov v poľnohospodárstve a podmienky minimalizacie
17.12.2008Náklady a modelovanie nákladov v poľnohospodárstve a podmienky minimalizacie
CENA AKO NÁSTROJ AGRÁRNEJ POLITIKY
17.12.2008CENA AKO NÁSTROJ AGRÁRNEJ POLITIKY
ÚVERY A ÚROKY AKO NÁSTROJ AGRÁRNEJ POLITIKY
17.12.2008ÚVERY A ÚROKY AKO NÁSTROJ AGRÁRNEJ POLITIKY
SUBVENCIE AKO NÁSTROJ AGRÁRNEJ POLITIKY
17.12.2008SUBVENCIE AKO NÁSTROJ AGRÁRNEJ POLITIKY
DANE AKO NÁSTROJ AGRÁRNEJ POLITIKY
17.12.2008DANE AKO NÁSTROJ AGRÁRNEJ POLITIKY
ORGANIZAČNÉ OPATRENIA AKO NÁSTROJ AGRÁRNEJ POLITIKY
17.12.2008ORGANIZAČNÉ OPATRENIA AKO NÁSTROJ AGRÁRNEJ POLITIKY
Makroekonomické nástroje agrárnej politiky
17.12.2008Makroekonomické nástroje agrárnej politiky
RENTABILITA
17.12.2008RENTABILITA
PRODUKTÍVNOSŤ PODY A ZVIERAT
17.12.2008PRODUKTÍVNOSŤ PODY A ZVIERAT
Kategórie ekonomických vzťahov v poľnohospodárstve
17.12.2008Kategórie ekonomických vzťahov v poľnohospodárstve
Ekonomická charakteristika výrobných faktorov v poľnohospodárstve
17.12.2008Ekonomická charakteristika výrobných faktorov v poľnohospodárstve
Ekonomické výrobné podmienky v poľnohospodárstve
17.12.2008Ekonomické výrobné podmienky v poľnohospodárstve
Pôdohospodárske odvetvia a inštitúcie, úrady, orgány, zväzy, združenia,
17.12.2008Pôdohospodárske odvetvia a inštitúcie, úrady, orgány, zväzy, združenia,
Pôdohospodársky rezort v ekonomike Slovenska
17.12.2008Pôdohospodársky rezort v ekonomike Slovenska
Agrokomplex
17.12.2008Agrokomplex
Presadenie sa v podniku - obrat v podniku
16.12.2008Presadenie sa v podniku – obrat v podniku
Presadenie sa na trhu - dosiahnutie obratu na trhu
16.12.2008Presadenie sa na trhu – dosiahnutie obratu na trhu
Starostlivosť o vzťahy s verejnosťou (PR), prostriedky, aktivity
16.12.2008Starostlivosť o vzťahy s verejnosťou (PR), prostriedky, aktivity
Podpora predaja, spotrebiteľská, obchodná, firemná, faktory podpory predaja
16.12.2008Podpora predaja, spotrebiteľská, obchodná, firemná, faktory podpory predaja
Predaj ako priamy nástroj odbytu
16.12.2008Predaj ako priamy nástroj odbytu
Ovplyvňovanie v cenovej politike, psychologické pôsobenie, faktory citlivosti
16.12.2008Ovplyvňovanie v cenovej politike, psychologické pôsobenie, faktory citlivosti
Cena a cenový vývoj, cenové stratégie a faktory určujúce cenu
16.12.2008Cena a cenový vývoj, cenové stratégie a faktory určujúce cenu
Marketingový priestor, zlepšenie výkonu na trhu, udržanie trhov a ich rozvoj a kombinácia výrobkov na trhy
16.12.2008Marketingový priestor, zlepšenie výkonu na trhu, udržanie trhov a ich rozvoj a kombinácia výrobkov na trhy
Plánovanie a budovanie rentabilnej pozície na trhu
16.12.2008Plánovanie a budovanie rentabilnej pozície na trhu
Analýza marketingu podniku - analýza podniku, trhu v odbore, konkurencie a jej formy
16.12.2008Analýza marketingu podniku – analýza podniku, trhu v odbore, konkurencie a jej formy
Diagnostika podnikového marketingu, diagnostika ako kocepcia riadenia a ako funkcia
16.12.2008Diagnostika podnikového marketingu, diagnostika ako kocepcia riadenia a ako funkcia
Analýza zákazníka, vlastnosti a chovanie zákazníka, rozhodovací proces
16.12.2008Analýza zákazníka, vlastnosti a chovanie zákazníka, rozhodovací proces
Filozofia marketingu podniku pre trvalý úspech, základné stavebné kamene v podnikovom marketingu
16.12.2008Filozofia marketingu podniku pre trvalý úspech, základné stavebné kamene v podnikovom marketingu
Makretingové prostredie agrárneho marketingu
16.12.2008Makretingové prostredie agrárneho marketingu
Agrárny marketing, jeho faktory, marketingové prístupy pri vstupe na trh
16.12.2008Agrárny marketing, jeho faktory, marketingové prístupy pri vstupe na trh
Rozhodujúce výrobné faktory PPoK
16.12.2008Rozhodujúce výrobné faktory PPoK
Úlohy SAMO, Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry a Trhové poriadky
16.12.2008Úlohy SAMO, Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry a Trhové poriadky
Aktuálne problémy agrárneho trhu SR a rozhodujúce subjekty agrárneho trhu
16.12.2008Aktuálne problémy agrárneho trhu SR a rozhodujúce subjekty agrárneho trhu
Strategické otázky
06.12.2008Strategické otázky
Stratégie interného a externého rastu, diverzifikácie a aliancie
06.12.2008Stratégie interného a externého rastu, diverzifikácie a aliancie
Krízové stratégie
06.12.2008Krízové stratégie
Dominantná a marginálna stratégia, nika
06.12.2008Dominantná a marginálna stratégia, nika
Ofenzívna a defenzívna stratégia
06.12.2008Ofenzívna a defenzívna stratégia
Mocenské záujmy pri implementácii stratégie
06.12.2008Mocenské záujmy pri implementácii stratégie
Horizontálna a vertikálna integrácia
06.12.2008Horizontálna a vertikálna integrácia
Korporátne stratégie a portfólio aktivít
06.12.2008Korporátne stratégie a portfólio aktivít
Stratégie: Hall, Mintzberg, Miles, Snow
06.12.2008Stratégie: Hall, Mintzberg, Miles, Snow
Stratégie vo vznikajúcich, zrelých a útlmových sektoroch
06.12.2008Stratégie vo vznikajúcich, zrelých a útlmových sektoroch
Implementácia stratégie
06.12.2008Implementácia stratégie
Rastové, stabilizačné a ústupové stratégie
06.12.2008Rastové, stabilizačné a ústupové stratégie
Portfóliové stratégie 2
06.12.2008Portfóliové stratégie 2
Portfóliové stratégie 1
06.12.2008Portfóliové stratégie 1
Stratégia a životný cyklus firmy
06.12.2008Stratégia a životný cyklus firmy
Generické stratégie - Porter
06.12.2008Generické stratégie – Porter
Skúsenostná krivka
06.12.2008Skúsenostná krivka
Model siedmich S podľa firmy McKinsey
06.12.2008Model siedmich S podľa firmy McKinsey
Harvardská diagnostická schéma
06.12.2008Harvardská diagnostická schéma
Problémy v podnikovej stratégii
06.12.2008Problémy v podnikovej stratégii
Zmeny v podnikovej praxi
06.12.2008Zmeny v podnikovej praxi
Podniky v SR a stratégia
06.12.2008Podniky v SR a stratégia
Stratégia a zahraničné podniky
06.12.2008Stratégia a zahraničné podniky
Analýza odvetvia
06.12.2008Analýza odvetvia
Externá diagnostika
06.12.2008Externá diagnostika
Interná diagnostika
06.12.2008Interná diagnostika
Diagnostika v stratégii
06.12.2008Diagnostika v stratégii
Strategická segmentácia
06.12.2008Strategická segmentácia
Strategické rozhodovanie
06.12.2008Strategické rozhodovanie
Metóda STRADIN
06.12.2008Metóda STRADIN
Ciele a stratégia
06.12.2008Ciele a stratégia
Ciele
06.12.2008Ciele
Formulácia stratégie
06.12.2008Formulácia stratégie
Vývoj strategického manažmentu 5
06.12.2008Vývoj strategického manažmentu 5
Vývoj strategického manažmentu 4
06.12.2008Vývoj strategického manažmentu 4
Vývoj strategického manažmentu 3
06.12.2008Vývoj strategického manažmentu 3
Vývoj strategického manažmentu 2
06.12.2008Vývoj strategického manažmentu 2
Vývoj strategického manažmentu 1
06.12.2008Vývoj strategického manažmentu 1
Stratégia podniku
06.12.2008Stratégia podniku
Prístupy k stratégii
06.12.2008Prístupy k stratégii
Psychologický slovník J-L
05.12.2008Psychologický slovník J-L
Psychologický slovník U-Z
05.12.2008Psychologický slovník U-Z
Psychologický slovník S-T
05.12.2008Psychologický slovník S-T
Psychologický slovník P-R
05.12.2008Psychologický slovník P-R
Psychologický slovník M-O
05.12.2008Psychologický slovník M-O
Psychologický slovník E-I
05.12.2008Psychologický slovník E-I
Psychologický slovník A-D
05.12.2008Psychologický slovník A-D
Súčasné smery ekonomického myslenia
05.12.2008Súčasné smery ekonomického myslenia
Investičný majetok
04.12.2008Investičný majetok
Obežný majetok
04.12.2008Obežný majetok
Zamestnanci a mzdy
04.12.2008Zamestnanci a mzdy
Činnosti podniku a hodnotový reťazec
04.12.2008Činnosti podniku a hodnotový reťazec
Predaj
04.12.2008Predaj
Ceny
04.12.2008Ceny
Oceňovanie majetku
04.12.2008Oceňovanie majetku
Financovanie
04.12.2008Financovanie
Reprodukčný proces
04.12.2008Reprodukčný proces
Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 7
04.12.2008Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 7
Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 5
04.12.2008Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 5
Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 4
04.12.2008Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 4
Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 3
04.12.2008Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 3
Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 2
04.12.2008Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 2
Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 1
04.12.2008Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 1
Zájazdy cestovnej kancelárie a sprievodca
04.12.2008Zájazdy cestovnej kancelárie a sprievodca
Animačné služby
04.12.2008Animačné služby
Kúpeľné služby
04.12.2008Kúpeľné služby
Kongresové služby
04.12.2008Kongresové služby
Pohostinstvá a stravovanie
04.12.2008Pohostinstvá a stravovanie
Ubytovacie zariadenia a hviezdičky
04.12.2008Ubytovacie zariadenia a hviezdičky
Reklama a PR v službách
04.12.2008Reklama a PR v službách
Predaj služieb
04.12.2008Predaj služieb
ZALOŽENIE A VZNIK OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
04.12.2008ZALOŽENIE A VZNIK OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
OBCHODNÝ REGISTER
04.12.2008OBCHODNÝ REGISTER
PRÁVNA ÚPRAVA PODNIKANIA ZAHRANIČNÝCH OSÔB
04.12.2008PRÁVNA ÚPRAVA PODNIKANIA ZAHRANIČNÝCH OSÔB
PRÁVNE ÚKONY PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV
04.12.2008PRÁVNE ÚKONY PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV
OBCHODNÉ MENO A JEHO PRÁVNA OCHRANA
04.12.2008OBCHODNÉ MENO A JEHO PRÁVNA OCHRANA
ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
04.12.2008ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
OHLASOVACIE A KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
04.12.2008OHLASOVACIE A KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
SUBJEKTY OPRÁVNENÉ PREVÁDZKOVAŤ ŽIVNOSŤ
04.12.2008SUBJEKTY OPRÁVNENÉ PREVÁDZKOVAŤ ŽIVNOSŤ
OBCHODNÝ ZÁKONNÍK
04.12.2008OBCHODNÝ ZÁKONNÍK
ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁCIE ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRACOVNÍKOVI
04.12.2008ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁCIE ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRACOVNÍKOVI
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ORGANIZÁCII
04.12.2008ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ORGANIZÁCII
MZDA A NÁHRADA MZDY
04.12.2008MZDA A NÁHRADA MZDY
PRACOVNÝ ČAS, ČAS ODPOČINKU, DOVOLENKA NA ZOTAVENIE
04.12.2008PRACOVNÝ ČAS, ČAS ODPOČINKU, DOVOLENKA NA ZOTAVENIE
VÝKONY SÚDNYCH ROZHODNUTÍ v OSK
04.12.2008VÝKONY SÚDNYCH ROZHODNUTÍ v OSK
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY V OBČIANSKO-SÚDNOM KONANÍ
04.12.2008OPRAVNÉ PROSTRIEDKY V OBČIANSKO-SÚDNOM KONANÍ
OBČIANSKO-SÚDNE KONANIE
04.12.2008OBČIANSKO-SÚDNE KONANIE
TRESTNÉ KONANIE
04.12.2008TRESTNÉ KONANIE
SÚSTAVA SÚDOV SR
04.12.2008SÚSTAVA SÚDOV SR
OBČIANSKO - PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
04.12.2008OBČIANSKO – PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
04.12.2008TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
MIESTNE ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
04.12.2008MIESTNE ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
04.12.2008ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VLÁDA SR - POSTAVENIE A PRÁVOMOC
04.12.2008VLÁDA SR – POSTAVENIE A PRÁVOMOC
NÁRODNÁ RADA SR - POSTAVENIE A KOMPETENCIE
04.12.2008NÁRODNÁ RADA SR – POSTAVENIE A KOMPETENCIE
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNEJ MOCI
04.12.2008ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNEJ MOCI
SYSTÉM PRÁVA
04.12.2008SYSTÉM PRÁVA
VÝKLAD PRÁVA
04.12.2008VÝKLAD PRÁVA
PRÁVNE SKUTOČNOSTI
04.12.2008PRÁVNE SKUTOČNOSTI
APLIKÁCIA PRÁVNEJ NORMY - INDIVIDUÁLNY PRÁVNY AKT
04.12.2008APLIKÁCIA PRÁVNEJ NORMY – INDIVIDUÁLNY PRÁVNY AKT
POJEM - PRÁVO
04.12.2008POJEM – PRÁVO
BM Work Agency
01.12.2008BM Work Agency
JOBPOINT
02.9.2008JOBPOINT
ALEKO agency
30.7.2008ALEKO agency
YUTEX
12.7.2008YUTEX
Trenkwalder
12.7.2008Trenkwalder
TEMPO
12.7.2008TEMPO
TARGET - International Executive Search
12.7.2008TARGET – International Executive Search
SYNERGIE Slovakia
12.7.2008SYNERGIE Slovakia
Solomon Jordan
12.7.2008Solomon Jordan
Start People
12.7.2008Start People
SLOVAKIA RECRUITMENT
12.7.2008SLOVAKIA RECRUITMENT
PERSONEL EFEKT, personálna spoločnosť
12.7.2008PERSONEL EFEKT, personálna spoločnosť
Personality - personálne služby
12.7.2008Personality – personálne služby
Personal servis
12.7.2008Personal servis
People Place Slovakia
12.7.2008People Place Slovakia
Pannon - Work Slovakia
12.7.2008Pannon – Work Slovakia
MANPOWER SLOVENSKO
12.7.2008MANPOWER SLOVENSKO
Lugera & Maklér
12.7.2008Lugera & Maklér
Key 6 Business Solutions
12.7.2008Key 6 Business Solutions
JOBS - Personnel Services
12.7.2008JOBS – Personnel Services
INFOWORK SLOVAKIA
12.7.2008INFOWORK SLOVAKIA
INDEX NOSLUŠ, pracovno-personálna agentúra
12.7.2008INDEX NOSLUŠ, pracovno-personálna agentúra
HUMAN RENT Slovensko
12.7.2008HUMAN RENT Slovensko
HR Services
12.7.2008HR Services
HOFÍREK CONSULTING
12.7.2008HOFÍREK CONSULTING
HILL International Slovakia
12.7.2008HILL International Slovakia
Hays Slovakia
12.7.2008Hays Slovakia
Grafton Recruitment Slovakia
12.7.2008Grafton Recruitment Slovakia
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo
12.7.2008DEKRA kvalifikácia a poradenstvo
CRIT
12.7.2008CRIT
COOLAGENT, EuroPair
12.7.2008COOLAGENT, EuroPair
BUSINESS ESSENTIALS
12.7.2008BUSINESS ESSENTIALS
Anima HR
12.7.2008Anima HR
ADECCO
12.7.2008ADECCO
Activ Agency
12.7.2008Activ Agency
1. Československá personálna
12.7.20081. Československá personálna
ALP consulting
12.7.2008ALP consulting
Recruit CZ
12.7.2008Recruit CZ
ARBEIT CZ
12.7.2008ARBEIT CZ
Uniworks CB
12.7.2008Uniworks CB
PROFI-MEN
12.7.2008PROFI-MEN
AGENTURA PLUS
12.7.2008AGENTURA PLUS
MAJORA - personální agentura
12.7.2008MAJORA – personální agentura
Personal fabric - agentura práce
12.7.2008Personal fabric – agentura práce
Hays Czech Republic
12.7.2008Hays Czech Republic
Advanced Search
12.7.2008Advanced Search
HR Service
12.7.2008HR Service
HOFMANN WIZARD
12.7.2008HOFMANN WIZARD
PERSPEKTIVA CZ
12.7.2008PERSPEKTIVA CZ
HR Direct
12.7.2008HR Direct
ProfesKontakt
12.7.2008ProfesKontakt
APROFES
12.7.2008APROFES
Pragma - personální agentura
12.7.2008Pragma – personální agentura
Mita Thor International
12.7.2008Mita Thor International
CVO Group Česká republika
12.7.2008CVO Group Česká republika
May Consulting
12.7.2008May Consulting
ANEX personální agentura
12.7.2008ANEX personální agentura
Advantage Consulting
12.7.2008Advantage Consulting
JobCity
12.7.2008JobCity
Grafton Recruitment
12.7.2008Grafton Recruitment
MANPOWER
12.7.2008MANPOWER
Majetková štruktúra podniku – dlhodobý majetok
10.7.2008Majetková štruktúra podniku – dlhodobý majetok
Majetková štruktúra podniku – krátkodobý majetok
10.7.2008Majetková štruktúra podniku – krátkodobý majetok
Fakulta hospodárskej informatiky - Ekonomická univerzita v Bratislave
10.7.2008Fakulta hospodárskej informatiky – Ekonomická univerzita v Bratislave
Ústav medzinárodných vzťahov - Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
10.7.2008Ústav medzinárodných vzťahov – Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
10.7.2008Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Fakulta ekonómie a podnikania - Bratislavská vysoká škola práva
10.7.2008Fakulta ekonómie a podnikania – Bratislavská vysoká škola práva
Katedra manažmentu - Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
10.7.2008Katedra manažmentu – Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10.7.2008Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Strategické plánovanie MIS – informačná stratégia firmy
10.7.2008Strategické plánovanie MIS – informačná stratégia firmy
Klasifikácia poistení - druhy poistení, typy poistení
08.7.2008Klasifikácia poistení – druhy poistení, typy poistení
Marketingové stratégie - etapa poklesu
03.7.2008Marketingové stratégie – etapa poklesu
Ďalšie druhy poistného v medzinárodnej preprave
02.7.2008Ďalšie druhy poistného v medzinárodnej preprave
Špeditérske činnosti a služby
01.7.2008Špeditérske činnosti a služby
Prepravné riziká
01.7.2008Prepravné riziká
Stanovenie výšky poistného v medzinárodnej doprave
01.7.2008Stanovenie výšky poistného v medzinárodnej doprave
Základné druhy poistenia v medzinárodnej preprave
01.7.2008Základné druhy poistenia v medzinárodnej preprave
Uplatnenie logistiky v zasielateľstve
01.7.2008Uplatnenie logistiky v zasielateľstve
Medzinárodná federácia zasielateľských zväzov FIATA
01.7.2008Medzinárodná federácia zasielateľských zväzov FIATA
Špedícia a zasielateľstvo
01.7.2008Špedícia a zasielateľstvo
Dodacie podmienky a aplikácia INCOTERMS
01.7.2008Dodacie podmienky a aplikácia INCOTERMS
INCOTERMS 1990
01.7.2008INCOTERMS 1990
Subsystém informačného prenosu
01.7.2008Subsystém informačného prenosu
Subsystém nákladnej dopravy
01.7.2008Subsystém nákladnej dopravy
Subsystém osobnej dopravy
01.7.2008Subsystém osobnej dopravy
Dopravné systémy
01.7.2008Dopravné systémy
Základné pojmy používané v doprave
01.7.2008Základné pojmy používané v doprave
Vzťah dopravy k pokroku
01.7.2008Vzťah dopravy k pokroku
Distribúcia a komunikačný mix
01.7.2008Distribúcia a komunikačný mix
Distribúcia, produktový mix a životný cyklus
01.7.2008Distribúcia, produktový mix a životný cyklus
Distribučný systém
01.7.2008Distribučný systém
Distribučná politika
01.7.2008Distribučná politika
Počítačom podporované metódy na podporu logistiky
01.7.2008Počítačom podporované metódy na podporu logistiky
Logistický systém firmy
01.7.2008Logistický systém firmy
Objednávky
01.7.2008Objednávky
Skladovanie
01.7.2008Skladovanie
Sklady
01.7.2008Sklady
Obaly
01.7.2008Obaly
Doprava
01.7.2008Doprava
DISTRIBUČNÁ LOGISTIKA
01.7.2008DISTRIBUČNÁ LOGISTIKA
VÝROBNÁ LOGISTIKA
01.7.2008VÝROBNÁ LOGISTIKA
Plánovanie a riadenie výroby
01.7.2008Plánovanie a riadenie výroby
Podnikové výrobné plánovanie
01.7.2008Podnikové výrobné plánovanie
NÁKUP A ZÁSOBOVACIA LOGISTIKA
01.7.2008NÁKUP A ZÁSOBOVACIA LOGISTIKA
Úrovne podnikových logistických funkcií
01.7.2008Úrovne podnikových logistických funkcií
Podnikové logistické funkcie
01.7.2008Podnikové logistické funkcie
Logistický reťazec
01.7.2008Logistický reťazec
Úloha a ciele podnikovej logistiky
01.7.2008Úloha a ciele podnikovej logistiky
Špecifikácia logistickej oblasti
01.7.2008Špecifikácia logistickej oblasti
Ciele logistiky
01.7.2008Ciele logistiky
Koncepcie chápania logistiky
01.7.2008Koncepcie chápania logistiky
Vývoj logistiky v oblasti ekonómie
01.7.2008Vývoj logistiky v oblasti ekonómie
Úvod do logistiky
01.7.2008Úvod do logistiky
Investície a investičné projekty
01.7.2008Investície a investičné projekty
Personálne plánovanie
01.7.2008Personálne plánovanie
Postup tvorby marketingového plánu
01.7.2008Postup tvorby marketingového plánu
Plánovanie marketingu
01.7.2008Plánovanie marketingu
METÓDA STRANDIN
01.7.2008METÓDA STRANDIN
Ďalšie prístupy k štruktúre business plánu
01.7.2008Ďalšie prístupy k štruktúre business plánu
Osnova podnikateľského plánu - RPIC, SLOVEX, City University
01.7.2008Osnova podnikateľského plánu – RPIC, SLOVEX, City University
ŠTRUKTÚRA PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU - Uwe Struck
01.7.2008ŠTRUKTÚRA PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU – Uwe Struck
Obsah podnikateľského plánu
01.7.2008Obsah podnikateľského plánu
PODNIKATEĽSKÝ PLÁN
01.7.2008PODNIKATEĽSKÝ PLÁN
Plánovanie nákupu materiálov
30.6.2008Plánovanie nákupu materiálov
Finančné plánovanie - hodnotenie výnosnosti a rizikovosti
30.6.2008Finančné plánovanie – hodnotenie výnosnosti a rizikovosti
Metódy, techniky a modely tvorby finančného plánu
30.6.2008Metódy, techniky a modely tvorby finančného plánu
Obsah personálneho plánovania
30.6.2008Obsah personálneho plánovania
PERSONÁLNE PLÁNOVANIE
30.6.2008PERSONÁLNE PLÁNOVANIE
Plánovanie výrobných kapacít
30.6.2008Plánovanie výrobných kapacít
Agregované plánovanie výroby a dezagregácia
30.6.2008Agregované plánovanie výroby a dezagregácia
Plánovanie zásob
30.6.2008Plánovanie zásob
PLÁNOVANIE VÝROBY
30.6.2008PLÁNOVANIE VÝROBY
PROCES STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA
30.6.2008PROCES STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA
ARGENTIHO MODEL KORPORATÍVNEHO PLÁNOVANIA
30.6.2008ARGENTIHO MODEL KORPORATÍVNEHO PLÁNOVANIA
ORGANIZAČNÉ ZAČLENENIE PLÁNOVANIA
30.6.2008ORGANIZAČNÉ ZAČLENENIE PLÁNOVANIA
PLÁNOVACIE POSTUPY
30.6.2008PLÁNOVACIE POSTUPY
HIERARCHIA PODNIKOVÝCH PLÁNOV
30.6.2008HIERARCHIA PODNIKOVÝCH PLÁNOV
MODEL SYSTÉMU FIREMNÉHO PLÁNOVANIA
30.6.2008MODEL SYSTÉMU FIREMNÉHO PLÁNOVANIA
OBSAH FIREMNÉHO PLÁNOVANIA
30.6.2008OBSAH FIREMNÉHO PLÁNOVANIA
ČINNOSTI NA DOSIAHNUTIE CIEĽA A SPÄTNÁ VÄZBA
30.6.2008ČINNOSTI NA DOSIAHNUTIE CIEĽA A SPÄTNÁ VÄZBA
ANALÝZA A ROZPRACOVANIE PREDPOKLADOV O VÝVOJI PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA
30.6.2008ANALÝZA A ROZPRACOVANIE PREDPOKLADOV O VÝVOJI PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA
FORMULÁCIA CIEĽOV
30.6.2008FORMULÁCIA CIEĽOV
PODNIKOVÉ PLÁNOVANIE VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH
30.6.2008PODNIKOVÉ PLÁNOVANIE VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH
Plánovací systém a obsah plánovania
30.6.2008Plánovací systém a obsah plánovania
Výhody a nevýhody plánovania
30.6.2008Výhody a nevýhody plánovania
VÝVOJ FIREMNÉHO PLÁNOVANIA
30.6.2008VÝVOJ FIREMNÉHO PLÁNOVANIA
Poistenie zodpovednosti za chybný výrobok
29.6.2008Poistenie zodpovednosti za chybný výrobok
Platobná schopnosť poisťovne
29.6.2008Platobná schopnosť poisťovne
Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu a chorobách z povolania
29.6.2008Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu a chorobách z povolania
Poistenie prerušenia prevádzky
29.6.2008Poistenie prerušenia prevádzky
Majetkové zdroje poisťovníctva
29.6.2008Majetkové zdroje poisťovníctva
Analýza výplat poistných plnení
29.6.2008Analýza výplat poistných plnení
Analýza obchodných činností poisťovne
29.6.2008Analýza obchodných činností poisťovne
Analýza prijatého poistného
29.6.2008Analýza prijatého poistného
Analýza poistného
29.6.2008Analýza poistného
Analýza poistného trhu
29.6.2008Analýza poistného trhu
Poistenie manželov
29.6.2008Poistenie manželov
Obstarávacie náklady poistenia
29.6.2008Obstarávacie náklady poistenia
Výpočet poistného
29.6.2008Výpočet poistného
Základné poistné ukazovatele
29.6.2008Základné poistné ukazovatele
Výpočet poistenia majetku FO a PO
29.6.2008Výpočet poistenia majetku FO a PO
Prevádzková činnosť poisťovne
29.6.2008Prevádzková činnosť poisťovne
Obchody poisťovní
29.6.2008Obchody poisťovní
Marketing v poisťovníctve
29.6.2008Marketing v poisťovníctve
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
29.6.2008Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
Registrácia a likvidácia poistnej udalosti
29.6.2008Registrácia a likvidácia poistnej udalosti
Poistné
29.6.2008Poistné
Prevádzková činnosť poisťovne
29.6.2008Prevádzková činnosť poisťovne
Zábranná činnosť poisťovní
29.6.2008Zábranná činnosť poisťovní
Obchodná činnosť poisťovní
29.6.2008Obchodná činnosť poisťovní
Manažér versus vodca
23.6.2008Manažér versus vodca
TEÓRIE VEDENIA
22.6.2008TEÓRIE VEDENIA
Funkcie manažmentu
22.6.2008Funkcie manažmentu
Efektívny manažér
22.6.2008Efektívny manažér
ROZHODOVANIE
22.6.2008ROZHODOVANIE
ODDANOSŤ - LOJALITA - PRACOVNÍKOV
22.6.2008ODDANOSŤ – LOJALITA – PRACOVNÍKOV
PARTICIPÁCIA
22.6.2008PARTICIPÁCIA
MOC V ORGANIZÁCII
22.6.2008MOC V ORGANIZÁCII
Faktory ovplyvňujúce štýl vedenia
22.6.2008Faktory ovplyvňujúce štýl vedenia
Euromanažér
22.6.2008Euromanažér
Teória transformačného vedenia
22.6.2008Teória transformačného vedenia
SITUAČNÉ TEÓRIE
22.6.2008SITUAČNÉ TEÓRIE
TEÓRIA CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ
22.6.2008TEÓRIA CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ
Vedenie
22.6.2008Vedenie
Poistné rezervy
22.6.2008Poistné rezervy
Zaistenie - atribúty, význam, história, zaistná zmluva
22.6.2008Zaistenie – atribúty, význam, história, zaistná zmluva
Typy zaistenia
22.6.2008Typy zaistenia
Zaistenie - základné pojmy
22.6.2008Zaistenie – základné pojmy
Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve
22.6.2008Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve
Poistný slovník R-Z
13.6.2008Poistný slovník R-Z
Poistný slovník P-P
13.6.2008Poistný slovník P-P
Poistný slovník L-O
13.6.2008Poistný slovník L-O
Poistný slovník A-K
13.6.2008Poistný slovník A-K
Hlavné problémy rozvoja MIS v podnikovej praxi
13.6.2008Hlavné problémy rozvoja MIS v podnikovej praxi
Nové trendy v rozvoji MIS
13.6.2008Nové trendy v rozvoji MIS
Základné atribúty MIS
13.6.2008Základné atribúty MIS
Ukážky štruktúry MIS
13.6.2008Ukážky štruktúry MIS
Klasifikácia MIS
13.6.2008Klasifikácia MIS
Spôsoby zabezpečenia MIS
13.6.2008Spôsoby zabezpečenia MIS
Internet, intranet, extranet
13.6.2008Internet, intranet, extranet
PC siete a možnosti ich využitia
13.6.2008PC siete a možnosti ich využitia
Vývoj technológie spracovania dát v ISF
13.6.2008Vývoj technológie spracovania dát v ISF
Typy IS a informačná pyramída
13.6.2008Typy IS a informačná pyramída
Základné pojmy manažérskej informatiky
13.6.2008Základné pojmy manažérskej informatiky
Ďalší vývoj počítačov a IS podľa Billa Gatesa
13.6.2008Ďalší vývoj počítačov a IS podľa Billa Gatesa
Význam informácii a IS pre prácu manažérov
13.6.2008Význam informácii a IS pre prácu manažérov
CRM ako technologický ekosystém
13.6.2008CRM ako technologický ekosystém
Pohľady na CRM
13.6.2008Pohľady na CRM
Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
13.6.2008Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
On-line internetová poisťovacia agentúra
12.6.2008On-line internetová poisťovacia agentúra
Môžete predávať poistenie on-line?
12.6.2008Môžete predávať poistenie on-line?
Top 10 odporúčaní pre webstránky poistných spoločností
12.6.2008Top 10 odporúčaní pre webstránky poistných spoločností
Nové trendy v marketingu poisťovníctva
12.6.2008Nové trendy v marketingu poisťovníctva
Marketingová stratégia poisťovne
12.6.2008Marketingová stratégia poisťovne
Úvod do marketingu poisťovní a 8P
12.6.2008Úvod do marketingu poisťovní a 8P
Interaktívny marketing poisťovne
12.6.2008Interaktívny marketing poisťovne
Interný marketing poisťovne
12.6.2008Interný marketing poisťovne
VÝROBNÝ PROCES A JEHO ČLENENIE
10.6.2008VÝROBNÝ PROCES A JEHO ČLENENIE
Medzinárodná federácia špeditérskych zväzov FIATA
22.5.2008Medzinárodná federácia špeditérskych zväzov FIATA
Číselník odborov merania
21.5.2008Číselník odborov merania
Nástroje ekologickej politiky
21.5.2008Nástroje ekologickej politiky
Ako zvládnuť negativitu iných
21.5.2008Ako zvládnuť negativitu iných
Ako zistiť potrebu zmeny
21.5.2008Ako zistiť potrebu zmeny
Ako riadiť zmenu?
21.5.2008Ako riadiť zmenu?
Finančné ciele
02.5.2008Finančné ciele
Finančné riadenie a finančná politika
02.5.2008Finančné riadenie a finančná politika
Nové koncepcie systémov manažmentu rizika
02.5.2008Nové koncepcie systémov manažmentu rizika
Vývoj manažmentu rizika
02.5.2008Vývoj manažmentu rizika
Hodnotenie rizika nových produktov
02.5.2008Hodnotenie rizika nových produktov
Hodnotenie rizika regiónov a štátov
02.5.2008Hodnotenie rizika regiónov a štátov
Rešpektovanie rizika korekciou kritérií hodnotenia
02.5.2008Rešpektovanie rizika korekciou kritérií hodnotenia
Izolované hodnotenie rizika
02.5.2008Izolované hodnotenie rizika
Hodnotenie rizika a prijateľné riziko
02.5.2008Hodnotenie rizika a prijateľné riziko
Podstata a náplň hodnotenia rizika
02.5.2008Podstata a náplň hodnotenia rizika
Možnosti počítačovej podpory merania rizika
02.5.2008Možnosti počítačovej podpory merania rizika
Metódy počítačovej simulácie
02.5.2008Metódy počítačovej simulácie
Pravdepodobnostné a rozhodovacie stromy
02.5.2008Pravdepodobnostné a rozhodovacie stromy
Identifikácia a analýza faktorov rizika
02.5.2008Identifikácia a analýza faktorov rizika
Klasifikácia podnikateľských rizík - druhy rizík
02.5.2008Klasifikácia podnikateľských rizík – druhy rizík
Politické riziko
02.5.2008Politické riziko
Riziko v oblasti informatiky
02.5.2008Riziko v oblasti informatiky
Ekonomické riziko
02.5.2008Ekonomické riziko
Finančné riziko
02.5.2008Finančné riziko
Obchodné riziko
02.5.2008Obchodné riziko
Technické riziko
02.5.2008Technické riziko
Výrobné riziko
02.5.2008Výrobné riziko
Neistota, riziko, čisté riziko
02.5.2008Neistota, riziko, čisté riziko
Finančné potreby podniku
02.5.2008Finančné potreby podniku
Metódy analýzy rizika
02.5.2008Metódy analýzy rizika
RIZIKO INVESTOVANIA
02.5.2008RIZIKO INVESTOVANIA
METÓDY HODNOTENIA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
02.5.2008METÓDY HODNOTENIA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
RIZIKO INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
02.5.2008RIZIKO INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE PEŇAŽNÉ PRÍJMY
02.5.2008METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE PEŇAŽNÉ PRÍJMY
METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE ZISK
02.5.2008METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE ZISK
HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
02.5.2008HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET A HODNOTENIE REÁLNOSTI PROGNÓZ
02.5.2008KAPITÁLOVÝ ROZPOČET A HODNOTENIE REÁLNOSTI PROGNÓZ
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PRI OBMEDZENÝCH ZDROJOCH
02.5.2008KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PRI OBMEDZENÝCH ZDROJOCH
Faktory vplývajúce na finančnú politiku
02.5.2008Faktory vplývajúce na finančnú politiku
FINANČNÁ POLITIKA PODNIKU
02.5.2008FINANČNÁ POLITIKA PODNIKU
Finančné rozhodovanie a fázy finančného rozhodovania
02.5.2008Finančné rozhodovanie a fázy finančného rozhodovania
Štruktúra finančného riadenia
02.5.2008Štruktúra finančného riadenia
Globalizácia finančných trhov
02.5.2008Globalizácia finančných trhov
Finančné riadenie a finančná revolúcia
02.5.2008Finančné riadenie a finančná revolúcia
Finančný manažment, finančné riadenie
02.5.2008Finančný manažment, finančné riadenie
Vývoj a súčasné poňatie moderného finančného manažmentu
02.5.2008Vývoj a súčasné poňatie moderného finančného manažmentu
Klasifikácia psychologických činiteľov predaja
29.4.2008Klasifikácia psychologických činiteľov predaja
Hodnota a hodnota vnímaná zákazníkom
29.4.2008Hodnota a hodnota vnímaná zákazníkom
HĽADANIE A POSUDZOVANIE PERSPEKTÍVNEHO ZÁKAZNÍKA
29.4.2008HĽADANIE A POSUDZOVANIE PERSPEKTÍVNEHO ZÁKAZNÍKA
OSOBNOSŤ ZÁKAZNÍKA A PREDAJ
29.4.2008OSOBNOSŤ ZÁKAZNÍKA A PREDAJ
PERSUÁZIA
29.4.2008PERSUÁZIA
EMPATIA A SPOKOJNOSŤ V PREDAJI
29.4.2008EMPATIA A SPOKOJNOSŤ V PREDAJI
KOMUNIKÁCIA V PROCESE PREDAJA
29.4.2008KOMUNIKÁCIA V PROCESE PREDAJA
DETERMINANTY SPOTREBITEĽSKÉHO SPRÁVANIA
29.4.2008DETERMINANTY SPOTREBITEĽSKÉHO SPRÁVANIA
INDIVIDUÁLNE VPLYVY
29.4.2008INDIVIDUÁLNE VPLYVY
ENVIROMENTÁLNE VPLYVY
29.4.2008ENVIROMENTÁLNE VPLYVY
Osobnosť predajcu
29.4.2008Osobnosť predajcu
Elektronické internetové obchodovanie
29.4.2008Elektronické internetové obchodovanie
E-obchodovanie a nákupné a predajné chovanie
29.4.2008E-obchodovanie a nákupné a predajné chovanie
Adaptácia na nový vek elektronického marketingu
29.4.2008Adaptácia na nový vek elektronického marketingu
Tradičný marketing vs. kybermarketing
29.4.2008Tradičný marketing vs. kybermarketing
Produktový mix služby
29.4.2008Produktový mix služby
Etapy strategického riadenia marketingu služieb
29.4.2008Etapy strategického riadenia marketingu služieb
Kvalita služieb
29.4.2008Kvalita služieb
Spojitosť služieb a výrobkov
29.4.2008Spojitosť služieb a výrobkov
CRM - Customer relationship management
29.4.2008CRM – Customer relationship management
Nová ekonomika
29.4.2008Nová ekonomika
Nová filozofia, koncepcia a techniky marketingu
29.4.2008Nová filozofia, koncepcia a techniky marketingu
Vývoj marketingu a marketingové priority
29.4.2008Vývoj marketingu a marketingové priority
Marketing blízkej budúcnosti a jeho perspektívy
29.4.2008Marketing blízkej budúcnosti a jeho perspektívy
Externé mikroprostredie podniku
29.4.2008Externé mikroprostredie podniku
Interné mikroprostredie podniku
29.4.2008Interné mikroprostredie podniku
Demografické prostredie v marketingu
29.4.2008Demografické prostredie v marketingu
Ekonomické prostredie v marketingu
29.4.2008Ekonomické prostredie v marketingu
Prírodné prostredie v marketingu
29.4.2008Prírodné prostredie v marketingu
Technologické prostredie v marketingu
29.4.2008Technologické prostredie v marketingu
Politické prostredie v marketingu
29.4.2008Politické prostredie v marketingu
Kultúrne prostredie v marketingu
29.4.2008Kultúrne prostredie v marketingu
Zahraničné trhy a medzinárodný systém obchodu
29.4.2008Zahraničné trhy a medzinárodný systém obchodu
Globalizácia trhov
29.4.2008Globalizácia trhov
VYPRACOVANIE HODNOTOVÝCH PONÚK
29.4.2008VYPRACOVANIE HODNOTOVÝCH PONÚK
POTENCIÁLNE CESTY PODNIKOVÉHO RASTU
29.4.2008POTENCIÁLNE CESTY PODNIKOVÉHO RASTU
Ako hľadať marketingové príležitosti?
29.4.2008Ako hľadať marketingové príležitosti?
IDENTIFIKÁCIA TRHOVÝCH PRĹEŽITOSTÍ
29.4.2008IDENTIFIKÁCIA TRHOVÝCH PRĹEŽITOSTÍ
Marketing ako tvorca a poskytovateľ hodnoty
29.4.2008Marketing ako tvorca a poskytovateľ hodnoty
Reaktívny, anticipatívny a marketing utvárajúci potreby
29.4.2008Reaktívny, anticipatívny a marketing utvárajúci potreby
Hromadný a cielený marketing, marketing na úrovni zákazníkov
29.4.2008Hromadný a cielený marketing, marketing na úrovni zákazníkov
HLAVNÉ KROKY PROCESU RIADENIA MARKETINGU
29.4.2008HLAVNÉ KROKY PROCESU RIADENIA MARKETINGU
Moderné trendy vo svetovom marketingu
29.4.2008Moderné trendy vo svetovom marketingu
Marketingová komunikácia mesta
23.4.2008Marketingová komunikácia mesta
Podmienky fungovania direct marketingu
23.4.2008Podmienky fungovania direct marketingu
Základné formy direct marketingu
23.4.2008Základné formy direct marketingu
Druhy direct marketingu
23.4.2008Druhy direct marketingu
Definície direct marketingu
23.4.2008Definície direct marketingu
Dôvody rozvoja direct marketingu
23.4.2008Dôvody rozvoja direct marketingu
Kotlerov pohľad na marketingovú komunikáciu
23.4.2008Kotlerov pohľad na marketingovú komunikáciu
INTERNET
23.4.2008INTERNET
DIRECT MARKETING
23.4.2008DIRECT MARKETING
TELEFÓN A TELEFONISTA
23.4.2008TELEFÓN A TELEFONISTA
Predajcovia
23.4.2008Predajcovia
Internet - Ako nezaspať dobu
23.4.2008Internet – Ako nezaspať dobu
Internet - Ako znížiť náklady
23.4.2008Internet – Ako znížiť náklady
Internet - Ako zväčšiť svoje trhy
23.4.2008Internet – Ako zväčšiť svoje trhy
Internet - Ako uskutočňovať obchodné jednania
23.4.2008Internet – Ako uskutočňovať obchodné jednania
Internet - Ako zlepšiť služby zákazníkom
23.4.2008Internet – Ako zlepšiť služby zákazníkom
Internet - Ako zlepšiť image organizácie
23.4.2008Internet – Ako zlepšiť image organizácie
Umiestnenie reklamy na internete
23.4.2008Umiestnenie reklamy na internete
Reklama na internete
23.4.2008Reklama na internete

Už ste čítali?