(EuroEkonóm.sk,  0)

Podnikateľský subjekt pôsobí v istom hospodárskom prostredí, ktorému sa prispôsobuje, ovplyvňuje ho vlastnou podnikateľskou aktivitou s cieľom profitovať. Toto prostredie sa delí na makro a mikro prostredie.
Hlavné faktory makroprostredia podniku: prírodné, technologické, kultúrne, politické, ekonomické, demografické
Hlavné faktory mikroprostredia podniku: sprostredkovatelia, zákazníci, konkurencia, verejnosť – finančná, mediálna, vládna, miestna, interná, občianske aktivity

Už ste čítali?


Pridaj komentár