Koncepcia a zásady pôdohospodárskej politiky SR uvádza tieto nástroje agrárnej politiky:

  • ceny
  • úvery, úroky a poistenie
  • subvencie
  • dane
  • organizačné opatrenia

Pridaj komentár