(, EuroEkonóm.sk ,  1)

V súčasnosti zasielateľ zďaleka nezabezpečuje už len prepravu tovaru. Mnohokrát realizuje časť dopravných reťazcov vlastnými dopravnými prostriedkami, zaisťuje skladovaciu činnosť vo vlastných skladoch, prekládku vo vlastných prekladiskách a pod.

80. roky:
– kvalitatívne zmeny zasielateľstva
– razantný nástup aplikácie logistiky

Podnety pre rast významu logistiky od zač. 80. rokov, a to predovšetkým v oblasti priemyslu a obchodu sú spojené predovšetkým:
– s narastajúcim sortimentom tovaru
– so zvyšujúcimi sa nárokmi na distribučné služby
– s rastom úlohy medzinárodných trhov
– s novou úlohou riadenia pracovných procesov

Rastúca konkurencia a tlak na znižovanie vlastných nákladov vedie predovšetkým priemysel a obchod k tomu, aby sa v rámci racionalizácie a zefektívnenia venovali taktiež pohybom materiálu a tovarov. Klasickou ukážkou náročných logistických aktivít v tejto oblasti je napr. zásobovanie systémom JIT.

Nezastupiteľnú úlohu má dnes aj elektronická výmena dát (EDI) s príslušným hardwarom a softwarom, ktoré najlepšie vyhovujú záujmu konkrétnej zasielateľskej firmy. Spracovanie dát a logistické operácie majú obzvlášť význam v koncepcii prepravy zaisťovanej na báze JIT.

Problém v SR:
– infraštruktúra elektronickej výmeny dát
– nekvalitná štruktúra komunikačných sietí
– relatívne zdĺhavá medzipočítačová výmena

EDIFACT

– EDIFACT – Medzinárodné prenosové pravidlá pre administráciu, obchod a dopravu
– majú nezanedbateľný význam
– sú základom integrácie medzinárodnej systémovo pojatej elektronickej výmene dát

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. kelo

    dobre texty

Pridaj komentár