(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Domácnosť je samostatne hospodáriaca jednotka občanov, ktorí:
1.) spolu trvalo žijú,
2.) spolu uhradzujú náklady na svoje potreby – hospodária na spoločný účet.

Cenové domácnosti: – dom rodičov a dom dieťaťa = hospodáriaca domácnosť.

Funkcie domácností:
1.) Ekonomická – princíp pracovného pomeru, dôchodok;
2.) Sociálna – základné spolužitie, prispôsobovanie sa;
3.) Biologická a reprodukčná;
4.) Výchovná – kultúrno-výchovná, emocionálna a výrobná (podnikateľská).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 7.2.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. Ťuky

    Aké rôzne formy môžu domácnosti mať?

Pridaj komentár